Pulp Fiction 04

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 4
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 5 – 8 grudnia 2002 r.

W czasie 4-tego już spotkania Pulp Fiction odbyły się liczne spotkania i prezentacje. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in.: prezentacja na temat maksymalizacji sukcesu w endodoncji (dr Jerzy Zbożeń), odbudowa korony z punktu widzenia endodonty (dr Michał Jóźwiak), Zakres wypełniania kanałów korzeniowych (doc Jerzy Krupiński z Akademii Medycznej w Krakowie), mówił o koronach pełnoceramicznych (dr Ireneusz Stępień). Uczestnicy mieli także okazję do praktycznych ćwiczeń przy mikroskopie zabiegowym. Ciekawym wydarzeniem była wystawa fotograficzna dr Krzysztofa Owczarczaka pt. Zima. Podczas obrad członków listy endodontycznej ustalono, m.in. powołanie Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, dla którego strona www.endodoncja.pl będzie domeną funkcjonalną. Logo Listy Dyskusyjnej Endodnoncja stanie się jednocześnie logiem PTE.

Fotorelacja

Powrót