Pulp Fiction 14

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 14
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 6 – 9 grudnia 2012 r.

Serdecznie dziękujemy za udział w kolejnym, 14-stym już, spotkaniu miłośników endodoncji Pulp Fiction. Kongres odbył się w hotelu “The Best Western Premier” w Krakowie w dniach 6-9 grudnia 2012. Tematyka sympozjum koncentrowała się na nowoczesnych metodach leczenia kanałowego, powikłaniach po leczeniu endodontycznym oraz najnowszych osiągnięciach w mikrochirurgii. W ramach imprezy odbył się również dzień poświęcony zagadnieniom dotyczącym implantologii, gdzie wykłady prowadził Dr Carl Misch. Przygotowany program naukowy oraz imprezy towarzyszące z pewnością zainteresowały wszystkich uczestników konferencji.

Fotorelacja

Program sympozjum

Pulp Fiction 14, 6-9 grudnia 2012r.


Dzień 1 (6 grudnia, BioHoryzonty w Implantologii)

Sekwencja planowania leczenia implantologicznego – Carl E. Misch

Estetyczna praca protetyczna – sekwencja wykonania – Carl E. Misch

Opcje implantacji pojedynczych ubytków (posterior vs. anterior) – Carl E. Misch

Dobór rozmiaru i pozycji implantu – Carl E. Misch

Komplikacje po implantacji, przyczyny i zapobieganie – Carl E. MischDzień 1 (6 grudnia, Alternatywa dla Miłośników Endodoncji)

Warsztaty praktyczne: Mikroskop w codziennej praktyce stomatologicznej (endodoncja i nie tylko) – Tomasz Machan

Precyzja w chirurgii endodontycznej, niezbędny faktor sukcesu – Tomasz MachanDzień 2 (7 grudnia)

Zalety wykorzystania tomografii wolumetrycznej w leczeniu urazów oraz  autotransplantacji zębów – Mitsuhiro Tsukiboshi

Diagnozowanie dolegliwości bólowych nieznanego pochodzenia w obrębie jamy ustnej oraz twarzy – Thomas Sollecito

Komplikacje w leczeniu endodontycznym: konwencjonalnym i chirurgicznym – Sam Kratchman

Rozwiązania dla endodoncji: strategie skutecznego, bezbolesnego i przewidywalnego leczenia endodontycznego. Wykład i demonstracja – Gary GlassmanDzień 3 (8 grudnia)

Dylematy w planowaniu leczenia: ponowne leczenie niechirurgiczne vs leczenie implantologiczne – Marga Ree

Postępowanie z niedojrzałymi martwymi zębami oraz anomalie endodontyczne u młodych pacjentów – Marga Ree

Efektywna dezynfekcja systemu korzeniowego: od badań naukowych do wyników klinicznych – Jorge Vera


Dzień 4 (9 grudnia)

Implantologiczne Warsztaty Praktyczne – Jerzy Zbożeń

Miejsce spotkania

Best Western Premier Kraków (www.bestwesternkrakow.pl)
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków Tel.: +48 12 376 37 00

Wykładowcy:

Dr Gary Glassman

W 1984 ukończył Uniwesytet w Toronto, gdzie był beneficjentem stypendiów Jamesa B. Wilmott'a, Sypendium Mosby i stypendium George Hare na rzecz biegłości w endodoncji. Absolwent programu endodontycznego na uniwersytecie Temple, otrzymał nagrodę Louis I. Grossman Study Club za biegłość kliniczną w endodoncji. Kształcił sie podyplomowo na Royal College of Dentists Canada, gdzie zdobył tytuł FRCD (Fellow of Royal College of Dentists of Canada). Autor licznych publikacji, jest uznanym na całym świecie wykładowcą z zakresu endodoncji. Jest członkiem Academy of Dentistry International. Pracuje jako recenzent endodonta dla Oral Health Dental Journal. W latach 1990-97 ustalał program interaktywnych zajęć z endodoncji dla Ontario Dental Association. Dawny Przewodniczący Gorgia Hare Endodontics Study Club, obecnie prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w leczeniu endodontycznym, w Toronto.

Prof. Sam Kratchman

Dr Sam Kratchman to specjalista endodonta, uznany wykładowca, autor wielu prac naukowych z zakresu endodoncji i mikrochirurgii, członek wielu towarzystw naukowych. Zarówno licencjat z biologii jak i tytuł lekarza dentysty uzyskał na Uniwersytecie TUFTS w Bostonie, Massachusetts. Następnie zdobył certyfikat z endodoncji na uniwersytecie Pennsylwania, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny oraz Zastępca Dyrektora Podyplomowej Endodoncji, czuwając nad kształceniem z zakresu mikrochirurgii. Dr. Kratchman jest autorem kilku artykułów oraz współautorem kilku książek dotyczących endodoncji. Działa na rzecz repopularyzacji mikrochirurgii w podręcznikach do endodoncji oraz klinikach dentystycznych Ameryki Północnej. Opracował i opatentował instrument zwany S-kondenser do obturacji kanałów zębowych. Dr Kratchman znalazł się na okładkach wydania "Best of" w magazynach "Main Line Today" oraz "Doctor of Dentistry". Dr Kratchman jest chętnie zapraszanym wykładowcą, gościł już na kongresach endodontycznych W USA, Europie, Skandynawii, Ameryce Południowej oraz Azji. Oprócz pracy dydaktycznej nadal prowadzi dwa specjalizujące się w endodoncji gabinety W Exton oraz West Chester w Pensylwanii.

Dr Tomasz Machan

Ukończył stomatologię na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie. W 1998 uczestniczył w szkoleniu "Microscope Training in Endodontics" w University of Pennsylvania, Department of Entodontics u prof. Syungcuka Kima. W 2001 uczestniczył w szkoleniu "Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology" w UMDNJ-New Jersey Dental School, Dental Implant Center oraz licznych szkoleniach z zakresu endodoncji i chirurgii jamy ustnej we Włoszech i za granicą. Jest członkiem wielu organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu stomatologii, m.in. GIR (Group for Implant Research) we Włoszech, AIOM (Italian Academy of Microscopic Dentistry), SIE (Italian Society of Endodontics). Dr Machan jest często zapraszanym wykładowcą, brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach. Poza działalnością naukową i dydaktyczną, prowadzi także swoją prywatną praktykę w Trento, we Włoszech. Dr Machan zajmuje się głównie endodoncją i implantologią.

Dr n. med. Carl E. Misch

Carl E. Misch jest wykładowcą akademickim oraz dyrektorem Wydziału Implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. Dr. Misch jest również członkiem władz uczelni Uniwesytetu Detroit Mercy, gdzie pracuje także jako Adiunkt Kliniczny wydziału Protetyki. Tę samą rolę pełni na wydziale Periodontologii/Geriatrii na Uniwersytecie Michigan, a także na wydziale biomechaniki Uniwersytetu Alabama. W latach 1989-1996 pełnił funkcję dyrektora programu rezydencji Implantologii Stomatologicznej na Universytecie w Pittsburghu. Dr. Misch już od 30 lat prowadzi prywatną praktykę, gdzie zajmuje się wyłącznie implantoprotetyką (przeszczep kości i umieszczanie implantów) i zabiegami powiązanymi. Obecnie prowadzi praktykę w Beverly Hills, Michigan.Dr. Misch w 1973 z wyróżnieniem ukończył Szkołę Dentystyczną na Universytecie Detroit, a następnie zdobył Certyfikat z Protetyki, Certyfikat z Implantologii oraz tytuł magistra w Naukach Dentystycznych na Uniwersytecie Pittsburgh. Otrzymał tytuł doktora honoris causa od Uniwersytetu Yeditepe z Istambułu oraz od Uniwersytetu Medycznego Carola Davila w Bukareszcie. Otrzymał również kilka innych honorowych wyróżnień, włączając w to stanowisko wykładowcy na dwunastu uczelniach, w tym American College of Dentist, International College of Dentists, Royal Society of Medicine, American Association of Hospital Dentistry and the Academy of Dentistry International.Dr Misch posiada status dyplomaty w American Board of Oral Implantology/Implant Dentistry oraz pełnił tam rolę przewodniczącego zarządu i członka komisji egzaminacyjnej. Był również prezesem kilku organizacji implantologicznych, włączając w to International Congress of Implantologists, American Academy of Implant Dentistry, Academy of Implants and Transplants oraz American College of Oral Implantologists. Obecnie jest jednym z przewodniczących zarządu International Congress of Oral Implantologists, który jest największą organizacją implantologiczną na świecie, skupiającą ponad 75 krajów.W 1984, Dr. Carl Misch założył instytut Misch International Implant Institute TM(MIII), który ma swoje siedziby na Florydzie i w Californii. Przez lata, MIII gościł w Brazylii, Las Vegas, na Florydzie, w Japonii, Korei, Monaco, Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii. Jako dyrektor, Dr. Misch, wyszkolił już ponad 3500 lekarzy w szkoleniach praktycznych w ramach corocznego panelu szkoleń z implantoprotetyki. Dr. Misch zgłosił ponad dziesieć patentów związanych z implantami i jest współwynalazcą systemu implantologicznego Maestro firmy BioHorizons.Dr. Misch jest autorem trzech edycji podręcznika Contemporary Implant Dentistry (Elsevier), który stał się jedną z najpopularniejszych pozycji w stomatologii i został przetłumaczony na wiele języków. Do jego dorobku zalicza się także książka Dental Implant Prosthetics (Elsevier), ponad 250 artykułów w czasopismach naukowych oraz międzynarodowa działalność dydaktyczna. Dr. Misch prowadził wykłady we wszystkich stanach w USA oraz w 47 krajach na całym świecie.

Prof. Marga Ree

Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim. W 1988 roku uczestniczyła w podyplomowym programie endodontycznym, który ukończyła w 2001 roku z tytułem magistra nauk ścisłych. Od tego czasu prowadziła wykłady oraz praktyczne kursy zarówno w Holandii, jak i za granicą. Jest głównym autorem wielu artykułów o tematyce endodontycznej oraz ogólno - dentystycznej. Marga pełniła przez 2 lata funkcję sekretarza i wiceprzewodniczącej Holenderskiego Towarzystwa Endodontycznego. Od 1980 roku prowadzi prywatną praktykę w Purmerend, od 9 lat specjalizującą się głównie w endodoncji.

Dr Thomas P. Sollecito

Dr Sollecito ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Villanova, gdzie zdobył tytuł licencjata biologii. Następnie również z honorami, ukończył studia na Wydziale Stomatologii, Uniwersytetu Pennsylwania gdzie uzyskał tytuł lekarza dentysty. Ukończył także kształcenie podyplomowe, gdzie uzyskał tytuł FDSRCS ( Fellowship in Dental Surgery Royal College of Surgeons of England). Był również Dyrektorem Programu Stażystów Medycyny Jamy Ustnej.Obecnie jest Szefem Wydziału Medycyny Jamy Ustnej oraz Profesorem na tym wydziale. Od Lipca 2008r. do Czerwca 2009r. pelnił funkcję tymczasowego dziekana na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Pennsylwania, a w latach 2005-2008 pracował jako Prodziekan ds Dydaktyki. Dr Sollecito jest lekarzem prowadzącym z zakresu Medycyny Jamy Ustnej w Szpitalu Uniwersytetu Pennsylwania oraz klinicznym profesorem nadzwyczajnym W Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii. Dr Solecito recenzuje wiele specjalistycznych magazynów stomatologicznych (the Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, Endodontics Journal oraz Journal of the American Dental Association). Jest członkiem oraz Dyplomatą Organizacji Stomatologii Szpitalnej dla Osób Specjalnej Troski. Jest również członkiem Honorowego Stowarzyszenia Dentystów "Omicron Kappa Upsilon", Akademii Stomatologii Ogólnej oraz Amerykańskiej Akademii Medycyny Jamy Ustnej. Dr Sollecito jest autorem licznych publikacji związanych z różnymi tematami z zakresu Medycyny Jamy Ustnej takich jak ból twarzy, choroby błony śluzowej oraz medycznie skomplikowane przypadki stomatologiczne.

Dr n. med. Mitsuhiro Tsukiboshi

Dr Tsukiboshi ukończył Stomatologię na Uniwersytecie w Osace. W 1980 obronił doktorat na temat materiałów dentystycznych na uniwersytecie Kyoto. W 1981r. rozpoczął swą prywatną praktykę dentystyczną, którą prowadzi nieprzerwanie do dziś. Zainteresowanie Doktora Tsukiboshi chirurgią stomatologiczną oraz autoprzeszczepem zaowocowało szerokim zaangażowaniem klinicznym, oraz licznymi prezentacjami i publikacjami.Dr Tsukiboshi często prowadzi wykłady na temat chirurgii stomatologicznej i autotransplantacji. W swoim dorobku ma również rozliczne artykuły naukowe oraz dwa podręczniki: Planowanie leczenia zębów z urazami (Treatment planning for traumatized teeth, pierwsze wyd. 1998r, drugie wydanie w 2012r.) oraz Autotransplantacja zębów (Autotransplantation of teeth, wydany w 2000). Książki zostały opublikowane w kilku językach, również w języku angielskim. Od 1998r. Dr Tsukiboshi wykłada gościnnie na Uniwersytecie Loma Linda w Kalifornii. W latach 2009 - 2010 pełnił funkcję przewodniczącego w International Association of Dental Traumatology.

Dr n. med. Jorge Vera

Dr. Jorge Vera w 1989 roku uzyskał stopień DDS (Doktor of Dental Surgery) Narodowego Uniwersytetu w Meksyku. W roku 1993 certyfikat endodoncji z TUFTS Uniwersyteckiej Szkoły Stomatologicznej. Prezes Meksykańskiego Związku Endodontów, członek Amerykańskiego Związku Endodontów, członek Naukowego Komitetu Doradczego The Journal of Endodontics oraz członek Doradczego Komitetu Endodontycznego.Przeprowadził ponad 150 wykładów i kursów w Meksyku, USA, Panamie, Gwatemali, Salwadorze, Kolumbii, Ekwadorze, Argentynie, Australii, Holandii i we Włoszech. Autor 40 publikacji w meksykańskich i międzynarodowych dziennikach. Prowadzi praktykę lekarską ograniczoną wyłącznie do zakresu endodoncji.

Dr Jerzy Zbożeń

Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia, implantologia, nawigacja implantologiczna - www.simplant.pl. Prowadzi własną, wielostanowiskową praktykę stomatologiczną i chirurgiczną w Kielcach, w której pracuje już trzecie pokolenie dentystów w rodzinie. W 1993 założył firmę Profident (www.profident.pl) zajmującą się m.in. wprowadzaniem nowych technologii z zakresu endodoncji, mikrochirurgii i implantologii na rynek polski. Jest administratorem i współautorem specjalistycznego wortalu dla endodontów - www.endodoncja.pl. Udziela również porad w zakresie leczenia kanałowego zębów na portalu stomatologicznym www.dentonet.pl. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do lekarzy interesujących się implantologią, która jest źródłem wymiany informacji i doświadczeń dla kilkuset specjalistów z tej dziedziny. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do endodontów. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Członek stowarzyszeń implantologicznych PSI, DGOI, ICOI, OSIS oraz PTS, PTE. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, skarbnik PSI.

Powrót