Pulp Fiction 19

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 19
Spotkanie Miłośników Endodoncji 30 listopada – 3 grudnia 2017 r.

Fotorelacja

Program Sympozjum

29 listopada 2017 – środa

15:00 –
Egzamin Curriculum Endodontyczne, Edycja 2017 – Polskie Towarzystwo Endodontyczne

30 listopada 2017 – czwartek

08:00 – 14:00
Rejestracja uczestników

08:00 – 14:00
Warsztaty praktyczne

Nr. I: Bezpieczne pozyskiwanie biomateriału – PRF warsztaty praktyczne (2 godziny) – Dr Sebastian Mazur Nr. II: Bezpieczny i prosty sposób na płukanie, opracowanie i irygację kanału – Dr Jorge Vera
Nr. III: Podstawy analizy wyników badań tomograficznych – Dr Tomasz Zbożeń

15:30 – 16:00
Spotkanie przy kawie

16:00 – 16:10
Powitanie

16:10 – 17:00
Koncepcje leczenia biologicznego w nowoczesnej endodoncji. Ewolucja czy rewolucja? – Dr n.med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

17:00 – 17:30
Przerwa kawowa

17:00 – 19:30
Niezbędnik periodontologiczny każdego lekarza dentysty – periodontologia kliniczna w pigułce – Dr n. med. Wojciech Bednarz

19:30 – 20:00
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endodontycznego – Dr Jacek Bilbin

12:00 – 21:00
Czas relaksu
Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.Uroczytse wręczenie dyplomów i statuetek ukończenia Curriculum Endodontycznego 2017.

21:00 – 3:00
Kolacja / Wieczór towarzyski – “Wspomnienie PRL-u; Zombi wraca” (Mile widziane stroje tematyczne)

około 22.30 Finał konkursów
Finał konkursu: “Najciekawszy strój wieczoru” – Nagroda główna “Instrument endodontyczny”

1 grudnia 2017 – piątek

07:00 – 10:00
Śniadanie

10:00 – 11:30
Oczyszczanie i kształtowanie w endodoncji: badania naukowe i zastosowania kliniczne – Prof. Gilberto Debelian

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:30
Podejmowanie decyzji klinicznych w leczeniu endodontycznym z użyciem CBCT – wykład interaktywny – Prof. Gilberto Debelian

13:30 – 14:30
Sekret Technologii Aktywnego Biokrzemianu w erze stomatologii regeneracyjnej. Mnogość zastosowań preparatów bioaktywnych w codziennej pracy klinicznej stomatologa praktyka – Prof. Imad About

14:30 – 15:30
Obiad

15:30 – 16:30
Bioceramika w endodoncji; zabiegi, konwencjonalne endo, perforacje i obturacja – Prof. Bekir Karabucak

16:30 – 17:00
Przerwa kawowa / Zdjęcie grupowe

17:00 – 17:30
CBCT w endodoncji – Prof. Bekir Karabucak

17:30 – 19:30
Stomatologiczne i endodontyczne tricki. Reimplantacja i autoreplantacja. – Prof. Syngcuk Kim

19:30 – 20:00
Dyskusja z udziałem wykładowców – Prof. Syngcuk Kim

20:00 – 21:00
Kolacja i czas wolny

21:00 – 04:00
Evening (Music Club) – live music

2 grudnia 2017 – sobota

07:00 – 10:00
Śniadanie

10:00 – 11:30
Leczenie tkanek okołowierzchołkowych, kontrowersje w 2017 – Prof. Jorge Vera

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:00
Jak radzić sobie z trudnymi przypadkami z bólem w gabinecie endodontycznym – Prof. Jorge Vera

13:00 – 14:30
Proste rozwiązania w komplikacjach endodontycznych – Dr. Ruben Rosas

14:30 – 15:30
Obiad

15:30 – 17:00
Leczenie endodontyczne jednym pilnikiem? Czy to już możliwe? – Dr. Guillaume Jouanny

17:00 – 17:30
Przerwa kawowa

17:30 – 19:00
Współczesna mikrochirurgia endodontyczna – Dr. Guillaume Jouanny

19:00 – 20:00
Czas relaksu

20:00 – 05:00
Uroczysta kolacja – w stylu Mia & Vega z filmu “Pulp Fiction” (mile widziane stroje tematyczne) – Live Music

22.30
Uroczyste rozdanie dyplomów – grupowe zdjęcie z wykładowcami

około 21.30
Uroczyste rozdanie dyplomów – grupowe zdjęcie z wykładowcami

około 22.30
Konkurs tańca z filmu Pulp Fiction – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców

3 grudnia 2017 – niedziela

07:00 – 11:00
Śniadanie

11:00 – 14:00
Czas powrotów

organizator zastrzega sobie prawo do zmian

Stroje tematyczne

Dzień 1 – Zombie powraca – PRL Party
Dzień 3 – Pulp Fiction

Endonalewka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Endonalewka 2017. Regulamin Konkursu Endonalewka 2017

Ocena produktów odbędzie się według następujących zasad:

  1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy Pulp Fiction 19, którzy dostarczą do Organizatora Konkursu nalewkę alkoholową, wykonaną na bazie koncesjonowanego alkoholu legalnego pochodzenia. Nalewkę należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2017r. (czwartek), do godz. 15.00 na Recepcję PF 18 do Pana Bernarda Tersy.
  2. Uczestniczyć w Konkursie można osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.
  3. Każdy uczestnik Konkursu winien butelkę z nalewką oznaczyć etykietą. W kopercie oznaczonej taką samą etykietą należy podać nazwę produktu oraz imię i nazwisko producenta. Nalewkę i kopertę z danymi należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w opakowaniu, które uniemożliwi przypadkową identyfikację produktu i jego Wytwórcy.
  4. Ilość przedstawionego produktu winna być nie mniejsza niż 0,7 litra.
  5. Byłoby pożądanym, aby ilość nalewki była większa, np. 1,5 litra. Pozwoliłoby to na degustację wyrobu innym uczestnikom Pulp Fiction i przyznanie Nagrody Publiczności.
  6. Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora w taki sposób, aby zapewnić maksymalną bezstronność oceny przedstawionych produktów. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby stające do konkursu, ani ich przedstawiciele. Organizator będzie nadzorował i organizował pracę Komisji Konkursowej bez prawa oceny przedstawionych produktów.
  7. Zwycięzca może być tylko jeden. W przypadku równej ilości zgromadzonych punktów nastąpi dodatkowa ocena jednakowo ocenionych produktów. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydować będzie głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
  8. Nagrodę główną Konkursu stanowi puchar, dyplom i tytuł Mistrza Endonalewki 2017 oraz uznanie Naszej Społeczności.
  9. Jeśli ilość przedstawionych produktów na to pozwoli, zostanie przyznana również Nagroda Publiczności – Puchar oraz Dyplom.
  10. Nagroda specjalna dla najlepszego producenta Endonalewki zostanie ufundowana przez Firmę PROFIDENT.

Miejsce spotkania

Best Western Premier Kraków (www.bestwesternkrakow.pl)
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków Tel.: +48 12 376 37 00

Patronat naukowy

Wykładowcy:

Prof. Imad About

Profesor Imad About urodził się w Nabulus w Palestynie w 1962. W 1992 uzyskał tytuł doktora biochemii na Aix-Marseille University we Francji. W 1996 rozpoczął tam pracę jako wykładowca, a następnie profesor nadzwyczajny na Wydziale Stomatologii, specjalizuje sie w biologii jamy ustnej. Imad About jest obecnie członkiem “Institut des Sciences du Mouvement”. Profesor About jest odpowiedzialny za Laboratorium Badawcze. Profesor About jest przewodniczącym Grupy Badawczej Biologii Miazgi i Regeneracji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Badań Stomatologicznych. Jest również członkiem zarządu Europejskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych. Imad About współpracuje przy tworzeniu pisma Stem Cells International. Jest recenzentem i członkiem wielu czasopism branżowych (Journal of dental research, Journal of endodontics… etc). Jest uznanym wykładowcą często zapraszanym na konferencje. Stworzona przez niego grupa badawcza pracuje nad komórkami macierzystymi mizagi zębowej i otaczającymi komórkami w procesie regeneracji miazgi oraz na wpływem biomateriałów na te procesy. Jest zdobywcą grantu naukowego European Society of Endodontology w 2012 oraz aktywnie pracuje nad rozwojem nowych materiałów stomatologicznych. Profesor About jest jednym z głównych twórców Biodentine. Obecnie pracuje nad nowymi materiałami do regeneracji tkanek. Profesor About jest uznanym ekspertem z zakresu komórek macierzystych miazgi zębowej oraz regeneracji tkanek. Ma na swoim koncie ponad 220 recenzowanych publikacji w tym artykuły, abstrakty i rozdziały w książkach.

Dr Wojciech Bednarz

W 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą II st. w dziedzinie periodontologii. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych w AM we Wrocławiu na podstawie pracy "Zastosowanie techniki przeszczepu płata mostkowego według modyfikacji własnej w leczeniu recesji dziąseł" w 2002 roku. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Autor 2 rozdziałów monografii. Prowadzi wykłady i kursy doskonalące z periodontologii Od 1986 roku do chwili obecnej jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2000 do 2004 roku był członkiem zarządu Sekcji Periodontologii PTS, od 2003 do 2012 roku był Prezesem Oddziału PTS w Krośnie. Od 2006 do 2010 roku był wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2006 roku jest członkiem Komisji Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS, a od 2010 roku jej Przewodniczącym. Od 2002 roku jest członkiem Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Foucharda. Od 2013 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii. Od 2011 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Periodontologia. Od 1986 do 2003 roku pracował w PZOZ w Jelczu-Laskowicach, ZOZ w Miliczu, ZOZ w Jaśle i ZOZ w Gorlicach. Od 1993 do 2005 roku prowadził prywatną praktykę stomatologiczną w Bieczu. Od 2006 roku jest właścicielem i kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „MEDIDENT”w Gorlicach, która posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i stażów kierunkowych w dziedzinie periodontologii.

Prof. Gilberto Debelian

Prof. Gilberto Debelian otrzymał stopień naukowy DMD na Uniwersytecie w Sao Paulo (Brazylia) w 1987 roku. Ukończył specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie w Pensylwanii (USA) w 1991r. W latach 1991 - 2001 był wykładowcą na stanowisku profesora w podoktoranckim programie endodontycznym na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii. W 1997r. ukończył studia PhD na Uniwersytecie w Oslo. Zajmował się badaniem infekcji bakteryjnej i grzybiczej u pacjentów leczonych endodontycznie, za co w roku 1997 została przyznana mu nagroda w dziedzinie nauki od Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego i Norweskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dr Debelian prowadzi prywatną praktykę endodontyczną w miejscowości Bekkestua w Norwegii. Jest autorem wielu prac naukowych i klinicznych z mikrobiologii endodontycznej oraz trzech książek z zakresu endodoncji. Obecnie jest członkiem naukowego zespołu doradczego "Czasopisma endodontycznego" i dyrektorem Oslo Endodontic Study Club. Międzynarodowe wykłady dr Debelian'a obejmują: infekcje endodontyczne; choroby ogólnoustrojowe powodowane przez mikroorganizmy jamy ustnej; traumatologię stomatologiczną i nowe technologie stosowane w endodoncji.

Dr Guillaume Jouanny

Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów.

Prof. Bekir Karabucak

Dr Bekir Karabucak uzyskał tytuł chirurga dentysty na Istanbul Univeristy (Turcja) oraz tytuł lekarza dentysty na University of Pennsylvania, gdzie ukończył również studia magisterskie z zakresu biologii jamy ustnej. Następnie ukończył podyplomowe szkolenie z zakresu endodoncji na University of Pennsylvania. Po zakończeniu studiów Dr Karabucak pozostał na Uczelni, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Endodoncji oraz pełni funkcję kierownika katedry Endodoncji. Jest również Kierownikiem Programu Zaawansowanej Edukacji Stomatologicznej oraz Kierownikiem Stażu Podoktoranckiego. Jednocześnie Dr Karabucak praktykuje endodoncję pełni funkcję kierownika w klinice akademickiej Endodontics Clinic at the School of Dental Medicine University of Pennsylvania. Jest także lekarzem prowadzącym w Children’s Hospital of Philadelphia. Dr Karabucak jest laureatem wielu prestiżowych nagród, np.: Dental Faculty Honorary Award Omicron Kappa Upsilon Honor Dental Society, Earle Bank Hoyt Award University of Pennsylvania School of Dental Medicine, Educator Award American Board of Endodontics and Resident Research Award University of Pennsylvania School of Dental Medicine. Posiada tytuł Diplomate of American Board of Endodontics is jest członkiem licznych towarzystw naukowych, takich jak: American Association of Endodontics and American Association of Dental Research, The Pulp Biology Group and Turkish Association of Endodontics. Dr Karabucak ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych w czasopismach i podręcznikach, oraz jest recenzentem prasy branżowej, współpracuje m. in. z Journal of Endodontics, Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, Korean Journal of Restorative Dentistry and Hacettepe University Dental Journal Academic Committees at School of Dental Medicine.

Prof. Syngcuk Kim

Prof. Kim jest profesorem uhonorowanym nagrodą Louis I. Grossmana i przewodniczącym Wydziału Endodontycznego w szkole Medycyny Stomatologicznej Uniwersytetu Pensylwania. Zdobył stopień dentystyczny i certyfikat z Endodoncji w Szkole Stomatologii i Ustnej chirurgii na Uniwersytecie Kolumbia w Nowym Yorku. Posiada także stopień PH. D. Fizjologii krążenia na Wydziale Fizjologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kolumbia. W 2002 roku otrzymał Honorowy Stopień Doktora od Uniwersytetu Graz w Austrii. Prof. Kim jest znany i szanowany za swoje badania na temat fizjologii miazgi zęba i mikrocyrkulacji. Za co także AEE uhonorowało go nagrodą Luisa I. Grossmana. W 1991 roku został uhonorowany nagrodą Endodontic and Pulp Biology Research Adwards przez IADR. Kiedy rozoczął pracę na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie Pensylwania w 1992 roku, jako przewodniczący Wydziału Endodontycznego nie tylko wprowadził wydział w tzw. "Nowy wiek" mikroskopu , ale także założył Microscope Tranning Center. W tej nowej, na tamte czasy, dziedzinie endodoncji opracował szereg instrumentów endodontycznych dla potrzeb mikrochirurgii endodontycznej m.in: końcówki ultradźwiękowe KIS i Kim retraktor. Od tego czasu liderzy edukacji endodontycznej i praktykanci kliniczni z USA, południowej Ameryki, Europy, Azji i Australii byli szkoleni w Microscope Tranning Center. Ponadto Prof. Kim jest autorem ponad 60 artykułów w Peer Reviev Jurnal. Jest członkiem komitetu redakcyjnego International Journal i Journal of Endodontics, również Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Biology. Współpracował także gościnnie jako redaktor w Dental Clinics of North America opublikowanych najpierw w lipcu 1997 a później w 2004r. Jest współautorem Color Atlas of Dental Medicine, Thieme Co., wydanego w Niemczech w 2000 r. Jest pierwszym autorem Color Atlas of Microsurgery in Endodontics opublikowanego w 2000 r. przez Saunders Co.

Dr Sebastian Mazur

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 1996 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną. Do 2006 roku zawodowo związany z Katedrą i Zakładem Stomatologii Zachowawczej i Zakładem Periodontologii ŚUM. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych. Od 2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Autor podyplomowego programu szkoleniowego Curriculum Endodontyczne PTE. Praktyka prywatna w Gliwicach. W swojej pracy koncentruje się na endodoncji mikroskopowej, mikrochirurgii oraz implantologii.

Dr Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii otrzymała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym pełniącym obecnie funkcję kierownika Zakładu Endodoncji w macierzystej uczelni. Wieloletni wykładowca, koordynator ds. studiów w języku angielskimna kierunku lekarsko-dentystycznym, autorka prac naukowych, aktywny członek European Society of Endodontology oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. W latach 2006-2014 członek Zarządu, a od roku 2014 członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznegoo/Łódź. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.

Dr Ruben Rosas

Dr Ruben Rosas uzyskał tytuł chirurga stomatologa na University Latin of México w Celaya. W 2005 roku zrobił specjalizację z endodoncji na Autonomous University of Querétaro. Jest przewodniczącym stowarzyszenia endodontycznego Guanajuato Association of Endodontists oraz profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Endodoncji na University of De LaSalle Bajío. Dr Rosas jest także recenzentem czasopisma the International Endodontic Journal. W 2013 roku otrzymał nagrodę dla badaczy z dziedziny endodoncji. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w Leon, Guanajuato w Meksyku, a w swej pracy posługuje się mikroskopem zabiegowym.

Dr n. med. Jorge Vera

Dr. Jorge Vera w 1989 roku uzyskał stopień DDS (Doktor of Dental Surgery) Narodowego Uniwersytetu w Meksyku. W roku 1993 certyfikat endodoncji z TUFTS Uniwersyteckiej Szkoły Stomatologicznej. Prezes Meksykańskiego Związku Endodontów, członek Amerykańskiego Związku Endodontów, członek Naukowego Komitetu Doradczego The Journal of Endodontics oraz członek Doradczego Komitetu Endodontycznego.Przeprowadził ponad 150 wykładów i kursów w Meksyku, USA, Panamie, Gwatemali, Salwadorze, Kolumbii, Ekwadorze, Argentynie, Australii, Holandii i we Włoszech. Autor 40 publikacji w meksykańskich i międzynarodowych dziennikach. Prowadzi praktykę lekarską ograniczoną wyłącznie do zakresu endodoncji.

Lek. stom. Tomasz Jerzy Zbożeń

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Pracuje razem z ojcem w wielostanowiskowej praktyce w Kielcach. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AAE). Podjął studia doktoranckie na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozpoczął kształcenie na Wydziele Endodoncji Uniwersytetu Pensylwanii (UPenn) w Filadelfii.

Powrót