Pulp Fiction 20

Międzynarodowe Sympozjum Pulp Fiction 20
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 29 listopada-2 grudnia 2018r.

Fotorelacja

Program Sympozjum

28 listopada 2018 – środa

15:00 –
Egzamin Curriculum Endodontyczne, Edycja 2018 – Polskie Towarzystwo Endodontyczne

29 listopada 2018 – czwartek

08:00 – 13:00
Rejestracja uczestników

10:00 – 13:00
Warsztaty praktyczne

Nr I: Bezpieczne pozyskiwanie biomateriału: PRF warsztaty praktyczne – Dr Sebastian Mazur, Dr Jerzy Zbożeń
Nr II: Prosty i bezpieczny sposób na czyszczenie, opracowanie i irygację kanałów zębowych – Dr Jorge Vera
Nr III: Podstawy analizy wyników badań tomograficznych – Dr Tomasz Zbożeń
Nr IV: Dokumentacja fotograficzna w stomatologii – Dr Jakub Wiśniewski
Nr V: Praca laserem nie tylko w endodoncji (dwie grupy: 10.00 -11.30 oraz 11.30 – 13.00) – Lukasz Hasske

13:00 – 13:50
Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

13:50 – 14:00
Powitanie

14:00 – 15:00
Procedury mikrochirurgii endodontycznej – Dr Tomasz Zbożeń

15:00 – 16:30
Nowe protokoły leczenia w traumatologii zębów stałych u dzieci – Dr Michał Sobczak

16:30 – 17:00
Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

17:00 – 18:30
Leczenie endodontyczne zębów po urazach – Dr Leszek Sawicki

18:30 – 20:00
Przygotowanie zębów przed leczeniem endodontycznym oraz odbudowa korony zęba po leczeniu endodontycznym – Dr Maciej Czerwiński

20:00 – 20:30
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endodontycznego – Dr Bartosz Niezgodziński

20:30 – 21:00
Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek ukończenia Curriculum Endodontycznego 2018.

20:30 – 21:00
Czas relaksu

21:00 – 03:00
Kolacja / Wieczór Towarzyski w stylu Marvel Comics / Dc Comics (mile widziane stroje tematyczne)

około 22.30 Finał konkursów

Finał konkursu najciekawsze przebranie – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców. Finał konkursu “Endonalewka 2018” – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców.

30 listopada 2018 – piątek

07:00 – 10:00
Śniadanie

08:00 – 11:00
Egzamin Curriculum Implantologiczne Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Sala Canaletto i Matejko.

10.00 – 11:30
Leczenie biologiczne miazgi zębów – Dr Meetu Kohli

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

12:00 – 13:30
Praktyczna prezentacja leków przeciwbólowych, znieczuleń oraz środków farmakologicznych – Dr Guillaume Jouanny

13:30 – 14:00
CBCT jako GPS w zabiegach chirurgicznych – Prof. Syngcuk Kim

14:15 – 15:15
Ceremonia wręczenia dyplomów ukończenia Curriculum Implantologii PSI 2017/2018. Sala Canaletto i Matejko

15:00 – 16:30
Etiologia, diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych – Dr Francesco Maggiore

16:30 – 18:00
Wpływ technologii na leczenie endodontyczne: narzędzia, materiały i techniki – Prof. Syngcuk Kim

18:00 – 18:30
Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

18:30 – 20:00
Dyskusja z udziałem Wykładowców Penn University

20:00 – 21:00
Kolacja i spacer po Rynku

21:00 – 04:00
Wieczór Andrzejkowy (Music Club “B4”, ul. Bracka 4) – live music

1 grudnia 2018 – sobota

07:00 – 10:00
Śniadanie

10:00 – 11:30
Długoterminowa kontrola zębów po urazach: aspekty endodontyczne i odbudowa, część I – Prof. Marga Ree

11:30 – 12:00
Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

12:00 – 13:00
Długoterminowa kontrola zębów po urazach: aspekty endodontyczne i odbudowa, część II – Prof. Marga Ree

13:00 – 14:30
Zamierzona replantacja, transplantacja oraz związek między endodoncją i stomatologią zachowawczą – Prof. Jorge Vera

14:30 – 15:30
Lunch / Wystawa stomatologiczna

15:30 – 17:00
Mikrochirurgia endodontyczna, mądry wybór – Prof. Bertrand Khayat

17:00 – 17:30
Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

17:30 – 18:00
Zęby stałe z niezakończonym rozwojem korzenia: od apeksyfikacji do rewaskularyzacji – Prof. Elisabetta Cotti

18:00 – 19:00
Jak radzić sobie z zapalną resorpcją przyszyjkową: podejście kliniczne – Prof. Elisabetta Cotti

19:00 – 20:00
Czas relaksu

20:00 – 04:00
Uroczysta kolacja – w stylu Mia & Vega z filmu “Pulp Fiction” (mile widziane stroje tematyczne) – Live Music

około 21.30
Uroczyste rozdanie dyplomów – grupowe zdjęcie z Wykładowcami

około 22.30
Poważny konkurs tańca z filmu Pulp Fiction – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców (obejrzyj taniec: https://youtu.be/oR21Q9bkkTA)

2 grudnia 2018 – niedziela

07:00 – 11:00
Śniadanie

11:00 – 14:00
Czas powrotów

* organizator zastrzega sobie prawo do zmian

Warsztaty praktyczne

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach praktycznych, które odbędą się w dniu 29 listopada 2018 roku w godzinach 10.00 – 13.00 w ramach tegorocznego spotkania Pulp Fiction. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, a o rejestracji będzie decydować kolejność napływania zgłoszeń i wpłat. Ceny podane w cenniku obowiązują tylko uczestników sympozjum.

I: Bezpieczne pozyskiwanie biomateriału – PRF warsztaty praktyczne – Dr Sebastian Mazur, Dr Jerzy ZbożeńKliniczne implikacje zastosowania frakcji PRF w gabinecie stomatologicznym. Pobieranie krwi żylnej, praca z wirówką, użycie kości autogennej i ksenogennej.” Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 500zł
II: Bezpieczny i prosty sposób na płukanie, opracowanie i irygację kanału – Dr Jorge Vera
Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 500zł III: Podstawy analizy wyników badań tomograficznych – Dr Tomasz ZbożeńWarsztaty praktyczne w zakresie analizy zdjęć tomograficznych pod kątem leczenia endodontycznego, mikrochirurgicznego i implantologicznego. Analiza przypadków na podstawie rzeczywistych badań CBCT; wykonywanie pomiarów; planowanie zabiegów – przy użyciu komputerów. Najczęściej spotykane problemy i błędy w pozycjonowaniu pacjenta oraz sposoby ich eliminacji.Prosimy uczestników o przyniesienie własnych laptopów (z systemem Windows – zalecany Windows 7) i myszy.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 500zł
IV: Dokumentacja fotograficzna w stomatologii – Dr Jakub WiśniewskiDokumentacja fotograficzna w stomatologiii: zdjęcia wewnątrzustne, śródzabiegowe, dokumentacja fotograficzna na potrzeby komunikacji z laboratorium protetycznm.Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 500zł
V: Praca Laserem nie tylko w endodoncji – Lukasz HasskeWarsztaty będą prowadzone w dwóch grupach w godzinach 10.00 -11.30 oraz 11.30 – 13.00 Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 100zł

Stroje tematyczne

Czwartek – Postacie Marvel Comics i DC Comics
Sobota – Pulp Fiction
Sobota- Konkurs tańca Pulp Fiction

Endonalewka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Endonalewka 2018r. Regulamin Konkursu Endonalewka 2018

Ocena produktów odbędzie się według następujących zasad:

  1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy Pulp Fiction 20, którzy dostarczą do Organizatora Konkursu nalewkę alkoholową, wykonaną na bazie koncesjonowanego alkoholu legalnego pochodzenia. Nalewkę należy dostarczyć do dnia 29 listopada 2018r. (czwartek), do godz. 15.00 na Recepcję PF 20 do Pana Bernarda Tersy.
  2. Uczestniczyć w Konkursie można osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.
  3. Każdy uczestnik Konkursu winien butelkę z nalewką oznaczyć etykietą. W kopercie oznaczonej taką samą etykietą należy podać nazwę produktu oraz imię i nazwisko producenta. Nalewkę i kopertę z danymi należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w opakowaniu, które uniemożliwi przypadkową identyfikację produktu i jego Wytwórcy.
  4. Ilość przedstawionego produktu winna być nie mniejsza niż 0,7 litra.
  5. Byłoby pożądanym, aby ilość nalewki była większa, np. 1,5 litra. Pozwoliłoby to na degustację wyrobu innym uczestnikom Pulp Fiction i przyznanie Nagrody Publiczności.
  6. Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora w taki sposób, aby zapewnić maksymalną bezstronność oceny przedstawionych produktów. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby stające do konkursu, ani ich przedstawiciele. Organizator będzie nadzorował i organizował pracę Komisji Konkursowej bez prawa oceny przedstawionych produktów.
  7. Zwycięzca może być tylko jeden. W przypadku równej ilości zgromadzonych punktów nastąpi dodatkowa ocena jednakowo ocenionych produktów. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydować będzie głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
  8. Nagrodę główną Konkursu stanowi puchar, dyplom i tytuł Mistrza Endonalewki 2018 oraz uznanie Naszej Społeczności.
  9. Jeśli ilość przedstawionych produktów na to pozwoli, zostanie przyznana również Nagroda Publiczności – Puchar oraz Dyplom.
  10. Nagroda specjalna dla najlepszego producenta Endonalewki zostanie ufundowana przez Firmę PROFIDENT.

Miejsce spotkania

Best Western Premier Kraków (www.bestwesternkrakow.pl)
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków Tel.: +48 12 376 37 00

Patronat naukowy

Wykładowcy:

Prof. Elisabetta Cotti

Ukończyła w 1985r. stomatologię na Uniwersytecie w Cagliari, Włochy. W 1990 uzyskała specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie Loma Linda, USA, a w 1991r. tytuł Master of Science In Endodontics. W 1990r. pełniła funkcję Professor of Endodontics na Uniwersytecie Loma Linda. W latach 1991-1994 wykładała jako profesor na Wydziale Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Cagliari. Od 1999r. pracownik naukowy Uniwersytetu w Cagliari. Od 2000r. profesor Wydziału Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Cagliari. Profesor Cotti jest wykładowcą o międzynarodowej renomie. Autorka licznych amerykańskich, włoskich i międzynarodowych publikacji naukowych.

Dr Maciej Czerwiński

Dr Maciej Czerwiński - Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Toruniu. Od 2013 roku miłośnik stomatologii mikroskopowej. Założyciel grupy i twórca sekwencji Success Stairs. Microscope Dentistry dotyczącej zaawansowanej odbudowy zębów z wykorzystaniem mikroskopu oraz koferdamu. Od 2016 roku aktywny członek grupy Tomorrow Tooth zrzeszającej Stomatologów z całego świata. Prowadzi szkolenia w Polsce i za granicą dotyczące sekwencji Success Stairs.

Dr Guillaume Jouanny

Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów.

Dr Bertrand Khayat

Dr Bertrand Khayat ukończył studia jako lekarz stomatolog w 1982 roku. Następnie w 1987 uzyskał certyfikację jako endodonta oraz uzyskał tytuł Master of Science in Dentistry. Jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz autorem podręcznika do mikrochirurgii endodontycznej La Chirurgie Endodontique i współautorem podręczników do endodoncji.Dr Khayat jest często zapraszanym wykładowcą, wykładał między innymi we Francji, Argentynie, Belgii, Bułgarii, Dubaju, Kanada, Chile, Chinach, Chorwacji, Anglii, Niemczech, Grecji, Irlandii, Izraelu, Włoszech, Japonii, Jordanii, Libanie, Luksembourgu, Maroku, Meksyku, Holandii, Norwegii, Paragwaju, Peru, Filipinach, Portugalii, Rosji, Szkocji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajlandii, Teunezji, Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Turcji, USA, Wenezueli oraz w Walii. Były przewodniczący Paris Endodontic Study Club (C.P.E.A.)Aktywny członek American Association of Endodontists (A.A.E.)Aktywny członek European Society of Endodontists (E.S.E.)Aktywny członek French Endodontic Society (S.F.E.)Aktywny członek International Federation of Endodontic Associations (I.F.E.A.)Aktywny członek French Dental Association (A.D.F.)Aktywny członek American Dental Club of Paris (A.D.C.P)

Prof. Syngcuk Kim

Prof. Kim jest profesorem uhonorowanym nagrodą Louis I. Grossmana i przewodniczącym Wydziału Endodontycznego w szkole Medycyny Stomatologicznej Uniwersytetu Pensylwania. Zdobył stopień dentystyczny i certyfikat z Endodoncji w Szkole Stomatologii i Ustnej chirurgii na Uniwersytecie Kolumbia w Nowym Yorku. Posiada także stopień PH. D. Fizjologii krążenia na Wydziale Fizjologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kolumbia. W 2002 roku otrzymał Honorowy Stopień Doktora od Uniwersytetu Graz w Austrii. Prof. Kim jest znany i szanowany za swoje badania na temat fizjologii miazgi zęba i mikrocyrkulacji. Za co także AEE uhonorowało go nagrodą Luisa I. Grossmana. W 1991 roku został uhonorowany nagrodą Endodontic and Pulp Biology Research Adwards przez IADR. Kiedy rozoczął pracę na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie Pensylwania w 1992 roku, jako przewodniczący Wydziału Endodontycznego nie tylko wprowadził wydział w tzw. "Nowy wiek" mikroskopu , ale także założył Microscope Tranning Center. W tej nowej, na tamte czasy, dziedzinie endodoncji opracował szereg instrumentów endodontycznych dla potrzeb mikrochirurgii endodontycznej m.in: końcówki ultradźwiękowe KIS i Kim retraktor. Od tego czasu liderzy edukacji endodontycznej i praktykanci kliniczni z USA, południowej Ameryki, Europy, Azji i Australii byli szkoleni w Microscope Tranning Center. Ponadto Prof. Kim jest autorem ponad 60 artykułów w Peer Reviev Jurnal. Jest członkiem komitetu redakcyjnego International Journal i Journal of Endodontics, również Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Biology. Współpracował także gościnnie jako redaktor w Dental Clinics of North America opublikowanych najpierw w lipcu 1997 a później w 2004r. Jest współautorem Color Atlas of Dental Medicine, Thieme Co., wydanego w Niemczech w 2000 r. Jest pierwszym autorem Color Atlas of Microsurgery in Endodontics opublikowanego w 2000 r. przez Saunders Co.

Dr Meetu Ralli Kohli

Dr. Meetu Ralli Kohli pełni funkcję Assistant Postgraduate Program Director w Departamencie Endodoncji na University of Pennsylvania, School of Dental Medicine. Pomaga w organizacji szkoleń z dziedziny endodoncji. Dr Kohli zdobyła tytuł BDS w Government Dental College w Indiach, natomiast tutuł Doktora oraz specjalne szkolenie z zakresu endodoncji w University of Pennsylvania, w USA.

Dr Francesco Maggiore

Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie, School of Dentistry, Włochy. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Endodoncji i Mikrochirurgii Endodontycznej otrzymując C.A.G.S. w endodoncji (Certificate of Advanced Graduate Study) na Uniwersytecie w Pensylwanii, School of Dental Medicine, Filadelfia, USA. Tam również otrzymał "Award for outstanding case presentation class 1999". Nauczał jako Adiunkt Kliniczny na studiach podyplomowych na Wydziale Endodontycznym na Uniwersytecie w Pensylwanii. W 2002 roku otrzymał nagrodę "The best endodontic clinical case" od Włoskiej Akademii Endodontycznej. Prowadził wykłady z dziedziny endodoncji podczas spotkań międzynarodowych, a jego artykuły naukowe były publikowane w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Nauczał korzystania z mikroskopu operacyjnego w endodoncji konwencjonalnej i mikrochirurgii endodontycznej na kilku kursach. Obecnie jest Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie w Ankonie, School of Dental Medicine, Włochy i Adiunktem Klinicznym na Uniwersytecie w Pensylwanii, USA. Jest prowadzącym i członkiem American Association of Endodontists (AAE), International Federation of Endodontic Associations (IFEA), European Association of Endodontology (ESE), Italian Academy of Endodontics (AIE), Italian Society of Endodontics (SIE), German Society of Endodontics (DG-Endo), Sekretarzem European Federation Associations Microdentistry (EFAM). Ma prywatną praktykę w Niemczech specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

Prof. Marga Ree

Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim. W 1988 roku uczestniczyła w podyplomowym programie endodontycznym, który ukończyła w 2001 roku z tytułem magistra nauk ścisłych. Od tego czasu prowadziła wykłady oraz praktyczne kursy zarówno w Holandii, jak i za granicą. Jest głównym autorem wielu artykułów o tematyce endodontycznej oraz ogólno - dentystycznej. Marga pełniła przez 2 lata funkcję sekretarza i wiceprzewodniczącej Holenderskiego Towarzystwa Endodontycznego. Od 1980 roku prowadzi prywatną praktykę w Purmerend, od 9 lat specjalizującą się głównie w endodoncji.

Dr Leszek Sawicki

Dr n. med. Leszek Sawicki jest byłym wieloletnim pracownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta), specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej, certyfikowanym lekarzem implantologiem, aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI, ICOI DGOI), Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD) oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE), członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Uzębienia (IADT), autorem publikacji polskich i zagranicznych, tłumaczem książek z zakresu urazów zębów i chorób miazgi w stomatologii dziecięcej. Jest wykładowcą kursów specjalizacyjnych, seminariów i warsztatów poświęconych zagadnieniom urazów zębów i terapii endodontycznej w uzębieniu mlecznym i stałym z niezakończonym rozwojem korzeni.Zawodowo szczególnie pasjonuje się zagadnieniami traumatologii stomatologicznej, stomatologią estetyczną, prywatnie lubi sport ( biegi długodystansowe, narciarstwo), podróże i czas spędzony w gronie rodziny.

Dr Michał Sobczak

Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, gdzie do 2007 roku pracował jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. W tym czasie uzyskał specjalizację ze stomatologii dziecięcej (2005 r.), oraz obronił pracę doktorską (2007 r.) poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwersytecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). Od września 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej, nowego kwartalnika współtworzonego i wydawanego przez wydawnictwo lekarskie PZWL. Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów, także autorem i współautorem wielu szkoleń podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej. Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie.

Dr n. med. Jorge Vera

Dr. Jorge Vera w 1989 roku uzyskał stopień DDS (Doktor of Dental Surgery) Narodowego Uniwersytetu w Meksyku. W roku 1993 certyfikat endodoncji z TUFTS Uniwersyteckiej Szkoły Stomatologicznej. Prezes Meksykańskiego Związku Endodontów, członek Amerykańskiego Związku Endodontów, członek Naukowego Komitetu Doradczego The Journal of Endodontics oraz członek Doradczego Komitetu Endodontycznego.Przeprowadził ponad 150 wykładów i kursów w Meksyku, USA, Panamie, Gwatemali, Salwadorze, Kolumbii, Ekwadorze, Argentynie, Australii, Holandii i we Włoszech. Autor 40 publikacji w meksykańskich i międzynarodowych dziennikach. Prowadzi praktykę lekarską ograniczoną wyłącznie do zakresu endodoncji.

Dr Jerzy Zbożeń

Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia, implantologia, nawigacja implantologiczna - www.simplant.pl. Prowadzi własną, wielostanowiskową praktykę stomatologiczną i chirurgiczną w Kielcach, w której pracuje już trzecie pokolenie dentystów w rodzinie. W 1993 założył firmę Profident (www.profident.pl) zajmującą się m.in. wprowadzaniem nowych technologii z zakresu endodoncji, mikrochirurgii i implantologii na rynek polski. Jest administratorem i współautorem specjalistycznego wortalu dla endodontów - www.endodoncja.pl. Udziela również porad w zakresie leczenia kanałowego zębów na portalu stomatologicznym www.dentonet.pl. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do lekarzy interesujących się implantologią, która jest źródłem wymiany informacji i doświadczeń dla kilkuset specjalistów z tej dziedziny. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do endodontów. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Członek stowarzyszeń implantologicznych PSI, DGOI, ICOI, OSIS oraz PTS, PTE. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, skarbnik PSI.

Lek. stom. Tomasz Jerzy Zbożeń

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Pracuje razem z ojcem w wielostanowiskowej praktyce w Kielcach. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AAE). Podjął studia doktoranckie na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozpoczął kształcenie na Wydziele Endodoncji Uniwersytetu Pensylwanii (UPenn) w Filadelfii.

Powrót