Poprzednie edycje

Wykładowcy:

Dr Francesc Abella

Dr Francesc Abella ukończył w 2005 roku stomatologię na Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), Hiszpania. W latach 2005-2014 ukończył studia magisterskie i doktoranckie z endodoncji na UIC w Hiszpanii. Obecnie jest dyrektorem European Master’s Degree in Endodoncisc (UIC, Barcelona). Dr Abella prowadził kilka wykładów, kursów i kursów praktycznych na całym świecie, a także prowadzi prywatną praktykę ograniczona do endodoncji i stomatologii odtwórczej w Barcelonie. W dziedzinie endodoncji klinicznej szczególnie interesuje się tomografią stożkową (CBCT) w endodoncji, tomografią mikrokomputerową, anatomią stomatologiczną, traumatologią stomatologiczną, patologią okołowierzchołkową, uzupełnieniami adhezyjnymi oraz odbudową zębów leczonych kanałowo. Poza pracą w prywatnej praktyce prowadzi wykłady z endodoncji w Hiszpanii i innych krajach, jest zaangażowany w badania endodontyczne w ramach podyplomowego programu endodontycznego Universitat Internacional de Catalunya w Hiszpanii. Jest autorem kilku artykułów w recenzowanych czasopismach. Część komisji ekspertów powołanej przez Europejskie Towarzystwo Endodontyczne (ESE) w sprawie stosowania CBCT. Dr Abella jest również aktywnym członkiem Hiszpańskiego Stowarzyszenia Endodoncji (AEDE) i obecnie sekretarzem Hiszpańskiego Towarzystwa Stomatologii Zachowawczej i Estetycznej.

Prof. Imad About

Profesor Imad About urodził się w Nabulus w Palestynie w 1962. W 1992 uzyskał tytuł doktora biochemii na Aix-Marseille University we Francji. W 1996 rozpoczął tam pracę jako wykładowca, a następnie profesor nadzwyczajny na Wydziale Stomatologii, specjalizuje sie w biologii jamy ustnej. Imad About jest obecnie członkiem “Institut des Sciences du Mouvement”. Profesor About jest odpowiedzialny za Laboratorium Badawcze. Profesor About jest przewodniczącym Grupy Badawczej Biologii Miazgi i Regeneracji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Badań Stomatologicznych. Jest również członkiem zarządu Europejskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych. Imad About współpracuje przy tworzeniu pisma Stem Cells International. Jest recenzentem i członkiem wielu czasopism branżowych (Journal of dental research, Journal of endodontics… etc). Jest uznanym wykładowcą często zapraszanym na konferencje. Stworzona przez niego grupa badawcza pracuje nad komórkami macierzystymi mizagi zębowej i otaczającymi komórkami w procesie regeneracji miazgi oraz na wpływem biomateriałów na te procesy. Jest zdobywcą grantu naukowego European Society of Endodontology w 2012 oraz aktywnie pracuje nad rozwojem nowych materiałów stomatologicznych. Profesor About jest jednym z głównych twórców Biodentine. Obecnie pracuje nad nowymi materiałami do regeneracji tkanek. Profesor About jest uznanym ekspertem z zakresu komórek macierzystych miazgi zębowej oraz regeneracji tkanek. Ma na swoim koncie ponad 220 recenzowanych publikacji w tym artykuły, abstrakty i rozdziały w książkach.

Dr Ahmed Alwaidh

Prowadził wiele warsztatów i wykładów zarówno w kraju jak i za granicą, na kursach prywatnych, jak i na konferencjach międzynarodowych w Europie i na Bliskim Wschodzie. Jego praca skupia się na stomatologii mikroskopowej, zwłaszcza endodoncji; pierwotnym i wtórnym leczeniem kanałowym oraz odbudową zębów leczonych endodontycznie (ETT)..

Dr Orlando Alvarez

UDr Orlando Alvarez ukończył studia na Uniwersytecie w Chile w 1988 roku jako DDS (Doctor of Dental Surgery). Uzyskał tytuł Magistra Implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie w Andrés Bello w Chile. Dodatkowo posiada specjalizacje z: Protetyki Implantologicznej zrobioną w klinice Valdivia pod patronatem Branemark Osseointegration Center w Szwecji; Zarządzania Instytucjami Zdrowotnymi zrobioną na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Chile; Zarządzania i Marketingu zrobioną na wydziale Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu w Chile. Dr Alvarez rozpoczął swoją karierę jako chirurg szczękowo-twarzowy i chirurg stomatolog w Klinice Alemana w Santiago Chile. Uczył się na wielu systemach implantologicznych: Core Vent Spectra Osseointegrated Implant system, 3i Implant System, SteriOss Implant System, ITI Implant system, Branemark Implant System i BioHorizons Implant System. Uznany i często zapraszany wykładowca i nauczyciel na wielu Uniwersytetach w Chile i Ameryce Południowej, wygłasza wykłady na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie Los Andes w Chile, na Uniwersytecie Conception w Chile oraz jest profesorem na studiach podyplomowych z zakresu implantologii na Wydziale Stomatologii w Dental School University of Chile. Dr Alvarez jest członkiem Chilijskiego Stowarzyszenia Protetyki Stomatologicznej (Chilean Prosthesis Society) i Chilijskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (Chilean Implant Society) oraz międzynarodowym wykładowcą, jak również oficjalnym prelegentem firmy NobelBiocare oraz BioHorizons. Posiada własną pracownię protetyczną i praktykę implantologiczną od 1990 roku.

Prof. Alan M. Atlas

Dr Alan M. Atlas otrzymał tytuł lekarza stomatologa na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca. Pełni tam również funkcje dyrektora zakładu Comprehensive Care Clinics, dyrektora jednostki Implant Dentistry oraz przewodniczy grupie Primary Care Unit na wydziale Department of Preventive and Restorative Sciences. Ponadto, jest on zaangażowany w rozwój i integrację badań naukowych dotyczących implantów, prac ceramicznych CAD-CAM i materiałów stomatologicznych na Uniwersytecie Pennsylwanii. Dr Atlas jest członkiem Academy of Osseointegration, stowarzyszenia Omicron Kappa Upsilon National Dental Honor Society oraz międzynarodowego stowarzyszenia International Association for Dental Research. Dr Atlas otrzymał między innymi wyróżnienie Penn Dental Medicine Alumni Award of Merit oraz "Top Dentist" in Philadelphia. Dr Atlas jest znanym na całym świecie wykładowcą, a jego unikalna praktyka akademicka oraz kliniczna skupia się na wykoszystaniu wyników badań naukowych w stomatologii ogólnej oraz w zaawansowanych zabiegach klinicznych. Dr Atlas jest częstym gościem na kongresach na całym świecie (Chiny, Afryka, Australia, Arabia Saudyjska i Europa). Dr Atlas pracuje przy redakcji wielu magazynów branżowych, pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego w magazynie Quintessence International Dental Journal. Dr Alan Atlas opublikował wiele artykułów dotyczących m. in. badań nad odbudową estetyczną na implantach oraz protokołów klinicznych w stomatologii odtwórczej. Jednocześnie, Dr Atlas prowadzi prywatną praktykę poświęconą stomatologii estetycznej i odtwórczej.

Tech. dent. Michał Baranowski

Michał Baranowski urodzony w Warszawie w 1977.W roku 1996 ukończył medyczne studium techniki dentystycznej w Płocku. Od 2000 Roku jest właścicielem laboratorium techniki dentystycznej w Warszawie .Jest też współwłaścicielem gabinetu stomatologicznego. W 2010 roku nawiązał współpracę z firmą Kerr gdzie do obecnej chwili zajmuje się działem lab. Specjalizuje się w kompozytach technicznych.Na przestrzeni wielu lat miał okazje brać udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach jako słuchacz i wykładowca. Prywatnie ojciec i mąż. Pasjonat starej motoryzacji, nurkowania oraz narciarstwa.

Dr Frederic Barnett

Dr Barnett otrzymał na Uniwersytecie w Pensylwanii (Szkoła Medycyny Stomatologicznej) stopień naukowy DMD w 1978r. oraz certyfikat z dziedziny endodoncji w 1981r. Do 1990r. był dyrektorem Studium Doktoranckiego w Penn, a obecnie zajmuje stanowisko profesora endodoncji w Centrum Medycznym Alberta Einstein'a w Filadelfii. Dr Barnett prowadzi także prywatną praktykę endodontyczną. Dr Barnett napisał wiele prac naukowych i klinicznych. Jego międzynarodowe wykłady obejmują: infekcje endodontyczne, leczenie trudnych przypadków endodontycznych, traumatologię stomatologiczną i nowe technologie w zakresie leczenia kanałowego. Obecnie jest członkiem komitetu doradczego czasopisma "Traumatologia Stomatologiczna" i redaktorem działu endodontycznego PPAD, Terapii Endodontycznej i Zdrowia Jamy Ustnej. Jest również współredaktorem "Dziennika endodontycznego".

Dr Wojciech Bednarz

W 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą II st. w dziedzinie periodontologii. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych w AM we Wrocławiu na podstawie pracy "Zastosowanie techniki przeszczepu płata mostkowego według modyfikacji własnej w leczeniu recesji dziąseł" w 2002 roku. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Autor 2 rozdziałów monografii. Prowadzi wykłady i kursy doskonalące z periodontologii Od 1986 roku do chwili obecnej jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2000 do 2004 roku był członkiem zarządu Sekcji Periodontologii PTS, od 2003 do 2012 roku był Prezesem Oddziału PTS w Krośnie. Od 2006 do 2010 roku był wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2006 roku jest członkiem Komisji Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS, a od 2010 roku jej Przewodniczącym. Od 2002 roku jest członkiem Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Foucharda. Od 2013 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii. Od 2011 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Periodontologia. Od 1986 do 2003 roku pracował w PZOZ w Jelczu-Laskowicach, ZOZ w Miliczu, ZOZ w Jaśle i ZOZ w Gorlicach. Od 1993 do 2005 roku prowadził prywatną praktykę stomatologiczną w Bieczu. Od 2006 roku jest właścicielem i kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „MEDIDENT”w Gorlicach, która posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i stażów kierunkowych w dziedzinie periodontologii.

Dr Freddy Belliard

Dr Belliard jest doświadczonym wykładowcą oraz instruktorem szkoleniowym. Prowadzi warsztaty praktyczne i wykłady podczas międzynarodowych konferencji stomatologicznych oraz na wiodących uniwersytetach w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, Azji oraz na Środkowym Wschodzie. Jest moderatorem dwóch internetowych for endodontycznych ROOTS oraz Endolatinos. DDS. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago, Dominican Republic, 1992- 1997.MSD in Endodontics. Instituto Dr. Yury Kuttler. Mexico City. 1997-1999.DDS. Universidad Europea de Madrid. Madrid, Spain. 2007- 2009.Assistant professor at Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago, Dominican Republic, 1999- 2005 and at Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), 2000- 2005.Former Assistant professor at the Endodontics Specialty at Warwick University, UK.Assistant professor at the Endodontics Specialty at Universidad Europea de Madrid. Madrid, Spain.ROOTS and ENDOLATINOS President/administrator (20.000+ members).Member of the Spanish Dental Association, and the Spanish Endodontic Society (AEDE).Practice limited to Microendodontics and Post-Endodontic restorations since 1999.

Dr Gergely Benyőcs

Gergely Benyocs DMD ukończył z wyróżnieniem w 2001 r. Uniwersytet Semmelweis w Budapeszcie i ukończył studia magisterskie w Uni's Departement of Conservative Dentistry w 2003 r. Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym i jest właścicielem gabinetu stomatologicznego PreceDent obsługującego zabiegi endodontyczne wysokiego poziomu, przy użyciu podejścia mikroskopowego i najnowszej technologii.Członek Węgierskiego Towarzystwa Endodontologii i New Jersey Association of EndodontistsRedaktor naczelny Endodoncia, węgierskiego dziennika endodontycznego.Organizator Kongresu Endodontycznego w DentalWorld Budapest, który jest największym wydarzeniem w tej dziedzinie w regionie.Wykładowca krajowy i międzynarodowy.

Dr Marzena Biegańska – Rak

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Expert najnowszych technik leczenia kanałowego oraz kompleksowego leczenia ortodontyczego z wykorzystaniem nakładek Invisalign. Z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską z zakresu endodoncji pt. „Występowanie cieśni międzykanałowych w zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych. Badania in vitro”. Jest Cłonkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Bierze udział w licznych sesjach, konferencjach i kursach praktycznych głównie z zakresu leczenia kanałowego oraz periochirurgii.

Dr Mariusz Bołzan

Jest współwłaścicielem prywatnej kliniki "Biała Szuflada" z oddziałami w Choszcznie i Szczecinie, pracuje jako implantolog w Klinice Medico. Prowadził ćwiczenia ze studentami w ramach studium doktoranckiego w Zakładzie Periodontologii PUM. Entuzjasta implantologii i zarządzania tkankami miękkimi.

Dr Marco Bonelli

Profesor w University of Genoa, Profesor: Paolo Pera oraz członek S.I.E. (Italian Society of Endodontics). Ukończył Advanced Implant Surgical Training Program w School of Dental Medicine w Buffalo, New York. Od 2000 do 2006 wykłada "Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology", Dental Medicine, na Uniwersytecie New Jersey. Jest takżę założycielem oraz członkiem A.I.O.M. (Italian Academy of Microscopic Dentistry). National Councillor 2005 - 2008. Założył i przewodzi G.I.R. 2005 - 2008 (Group of Implant Research). Często gości jako wykładowca na licznych konferencjach we Włoszech oraz za granicą. Pracuje jako koordynator naukowy w Center of the Millennium Course - Imperia, Włochy. Współautor wydawnictwa "Atlas of micro-dentistry" RC Books - Milan, Włochy.

Prof. Carlos Bóveda

Specjalizacja z endodoncji, ukończył Universidad Central de Venezuela, 1990. Studia podyplomowe z dziedziny endodoncji w szpitalu "Carlos J. Bello", Cruz Roja Venezolana, 1991. Pracował jako specjalista z dziedziny endodoncji na katedrze odontologii, Facultad de Odontología, Universidad Central de Venezuela, 1992-1993. Profesor i członek Komitetu zajmującego się programem doktoranckim z zakresu endodoncji, Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Uznany i często zapraszany profesor, wygłasza wykłady na wielu uniwersytetach, także poza Wenezuelą. Praktykuje jako endodonta od 1991 roku w Centro de Especialidades Odontológicas (C.E.O.), w Caracas.

Dr L. Stephen Buchanan

Dr Buchanan otrzymał dyplom dentysty w 1978 roku na Uniwersytecie Pacyfiku Arthura A. Dugoni School of Dentistry w San Francisco.. W 1980 roku ukończył studia podyplomowe z endodoncji na Temple University w Filadelfii, PA. Na początku swojej kariery rozpoczął badania nad anatomią trójwymiarową. W 1986 roku jako pierwszy w stomatologii wykorzystał technologię tomografii mikrokomputerowej do ukazania zawiłości struktury korzenia. W 1989 r. założył Dental Education Laboratories (DEL) najnowocześniejszą placówkę szkoleniową, w której uczy procedur endodontycznych. Oprócz praktycznych kursów szkoleniowych w kampusie DEL w Santa Barbara w Kalifornii, dr Buchanan jest częstym gościnnym wykładowcą i prezenterem pokazów na żywo dla ADA, AAE, AAED, AGD, a także dla wielu towarzystw dentystycznych na całym świecie. Jest stałym współpracownikiem Dentistry Today i różnych czasopism endodontycznych, a także współautorem Pathways of the Pulp. Na początku swojej kariery dr Buchanan zidentyfikował siłę wideo i mediów filmowych podczas szkoleń i wyprodukował wielokrotnie nagradzaną serię wideo The Art of Endodontics. Dr Buchanan posiada szereg patentów na instrumenty i techniki dentystyczne. Przede wszystkim jako pierwszy wprowadził narzędzia o zmiennym stożku do stosowania w leczeniu endodontycznym i był pionierem systemowego podejścia do leczenia kanałów korzeniowych. Najnowszą pracą dr Buchanana w zakresie szkolenia praktycznego jest opracowanie drukowanych w 3D chirurgicznych replik treningowych: TrueTooth™ i TrueJaw®. Te wydrukowane w 3D repliki to anatomicznie precyzyjne ludzkie zęby i szczęki – idealne do nauczania terapii endodontycznej, implantologii, protetyki i ogólnych procedur odtwórczych. RTG TrueTooth™ i TrueJaw® dokładnie z obrazowaniem 2D i 3D. Repliki TrueJaw® mają oddzielnie segmentowaną kość korową i gąbczastą, więzadła ozębnej i tkanki dziąseł z elastycznymi PDL, co zapewnia realistyczne wrażenia z zabiegów chirurgii jamy ustnej. TrueJaw® i TrueTooth™ są produkowane i sprzedawane przez firmę badawczo-rozwojową dr Buchanana, Dental Engineering Laboratories, LLC.

Dr Eugen Buga

Dr Buga jest specjalistą w dziedzinie zaawansowanej endodoncji mikroskopowej i nowoczesnych technik stomatologicznych, praktykującym w prywatnym gabinecie w Kiszyniowie w Mołdawii. Państwowy Uniwersytet Medyczny i Farmaceutyczny ukończył z wyróżnieniem. Od tamtej pory nie przestaje się doskonalić zawodowo – pomyślnie ukończył liczne szkolenia i kursy z dziedziny endodoncji. W roku 2016 został zwycięzcą międzynarodowego konkursu endodontycznego „Zerodonto International Endodontic Contest”. (juror: Arnaldo Castelucci).Dr Buga jest wykładowcą działającym czynnie w kraju i za granicą. Prowadzi kursy praktyczne, w ramach których przekazuje uczestnikom sekrety zaawansowanych technik endodontycznych pomagających stawiać czoła zakrzywionym kanałom korzeniowym oraz powtórnemu leczeniu endodontycznemu trudnych przypadków klinicznych, wyjawia również tajniki endodoncji minimalnie inwazyjnej.Eugen Buga jest autorem programu „One on One”, formy indywidualnego praktycznego szkolenia endodontycznego, w którym jak dotąd wzięło udział ponad 25 uczestników z 17 państw.

Prof. Giuseppe Cantatore

Professor Giuseppe Cantatore ukończył Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie na wydziale Medycyny w 1980 roku. W roku 1983 zdobył specjalizację ze stomatologii. Uczył endodoncji w University of L'Aquila w latach 1987 - 1991 oraz w Rome "La Sapienza" w latach 1992 - 1998. Od roku 2000 jest profesorem endodoncji na University of Verona we Włoszech.

Prof. Arnaldo Castellucci

Prof. Arnaldo Castellucci ukończył medycynę na Uniwersytecie we Florencji w 1973 i uzyskał specjalizację w stomatologii na tym samym Uniwersytecie w 1977. W latach 1978 - 1980 uczęszczał na kursy dokształcające w dziedzinie endodoncji w Boston University School of Graduate Dentistry, u Profesora Herberta Schilder'a. Oprócz prowadzenia własnej praktyki wyłącznie endodontycznej, Dr Castellucci jest także byłym Prezydentem Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego, byłym Prezydentem Międzynarodowej Federacji Związków Endodontycznych, aktywnym Członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontyczngo, aktywnym Członkiem Amerykańskiego Związku Endodontów i Profesorem Endodoncji na Uniwersytecie we Florencji - University of Florence Dental School. Jest Redaktorem Naczelnym Włoskiego Dziennika Endodontycznego i Informatora Endodontycznego, założycielem i Prezydentem Klubu Badawczego Termicznej Gutaperki - The Warm Gutta Percha Study Club i Centrum Praktyki Mikro - Endodontycznej - The Micro-Endodontic Training Center. Jest międzynarodowym wykładowcą, autorem opracowania EndodonticS, które jest dostępne w wersji angielskiej. Dr Arnaldo Castellucci wykładał na licznych kongresach w wielu państwach: Argentyna, Brazylia, Kanada, Czile, Kolumbia, Kostaryka, Anglia, Francja, Niemcy, Gwatemala, Chiny, Korea, Indie, Izrael, Irlandia, Jordania, Liban, Malezja, Meksyk, Monako, Peru, Polska, Syria, Hiszpania, Rumunia, Rosja, Szwajcaria, Tailandia, Ukraina, USA, Venezuela.

Dr Dorota Chojnacka

Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Po studiach pracowała jako asystent następnie wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie. W roku 1998 uzyskała tytuł Specjalisty I stopnia w dziedzinie Stomatologii Ogólnej. W 2009 roku ukończyła Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie IM. JOHANNA WOLFGANGA GOETHE we Frankfurcie n/Menem . Egzamin zdany w maju 2009 roku daje tytuł uznawany w całej Unii Europejskiej.

Dr Noah Chivian

Dr Chivian zajmuje się endodoncją w Departamencie Stomatologii w Centrum Medycznym Beth Israel w Newark. Jest także profesorem endodoncji w Pennsylvania School of Dental Medicine oraz New Jersey Dental School (UMDNJ). Dr Chivian jest współautorem 14 podręczników stomatologicznych a jego publikacje pojawiały się w: JADA, OOO, Journal of Endodontics, Compendium and American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics.

Prof. Elisabetta Cotti

Ukończyła w 1985r. stomatologię na Uniwersytecie w Cagliari, Włochy. W 1990 uzyskała specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie Loma Linda, USA, a w 1991r. tytuł Master of Science In Endodontics. W 1990r. pełniła funkcję Professor of Endodontics na Uniwersytecie Loma Linda. W latach 1991-1994 wykładała jako profesor na Wydziale Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Cagliari. Od 1999r. pracownik naukowy Uniwersytetu w Cagliari. Od 2000r. profesor Wydziału Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Cagliari. Profesor Cotti jest wykładowcą o międzynarodowej renomie. Autorka licznych amerykańskich, włoskich i międzynarodowych publikacji naukowych.

Dr Maciej Czerwiński

Dr Maciej Czerwiński - Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Toruniu. Od 2013 roku miłośnik stomatologii mikroskopowej. Założyciel grupy i twórca sekwencji Success Stairs. Microscope Dentistry dotyczącej zaawansowanej odbudowy zębów z wykorzystaniem mikroskopu oraz koferdamu. Od 2016 roku aktywny członek grupy Tomorrow Tooth zrzeszającej Stomatologów z całego świata. Prowadzi szkolenia w Polsce i za granicą dotyczące sekwencji Success Stairs.

Scott D. Ganz

Dr Scott D. Ganz ukończył studia na Uniwersytecie Medycyny i Stomatologii - New Jersey Dental School. Uzyskał również trzyletnią specjalizację z protetyki szczękowej na M.D. Anderson Cancer Center w Houston Houston, Texas. Dr Ganz ujawnił wiele aspektów z dziedziny rekonstrukcji głowy i twarzy oraz wytwarzania protez wewnątrz i zewnątrzustnych takich jak: oczy, uszy, nosy, itp. Dr Ganz posiada 24 letnie doświadczenie kliniczne na większości czołowych systemów implantologicznych dostępnych na rynku.Był wykładowcą wielu organizacji, m.in. Academy of Osseointegration, American Academy of Oral and Maxillofacial Surgeons, American Academy of Implant Dentistry, American Academy of Maxillofacial Prosthetics, International Congress of Oral Implantologists, American College of Prosthodontists, American College of Oral Implantology i American Society of Osseointegration.Aktualnie Dr Ganz prowadzi prywatną praktykę implantologiczną i protetyczną w Fort Lee w New Jersey.

Dr Lorenzo Daniele

Lorenzo Daniele ukończył studia w L'Aquila zdobywając tutuł doktora w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Prowadzi warsztaty teoretyczno-praktyczne podczas których często przeprowadza zabiegi na żywo. Często gości jako wykładowca na międzynarodowych konferencjach z dziedzin takich jak: implantologia, chirurgia, periodontologia i protetyka. Jest wykładowcą ANDI (National Association of Italian Dentists).

Prof. Gilberto Debelian

Prof. Gilberto Debelian otrzymał stopień naukowy DMD na Uniwersytecie w Sao Paulo (Brazylia) w 1987 roku. Ukończył specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie w Pensylwanii (USA) w 1991r. W latach 1991 - 2001 był wykładowcą na stanowisku profesora w podoktoranckim programie endodontycznym na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii. W 1997r. ukończył studia PhD na Uniwersytecie w Oslo. Zajmował się badaniem infekcji bakteryjnej i grzybiczej u pacjentów leczonych endodontycznie, za co w roku 1997 została przyznana mu nagroda w dziedzinie nauki od Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego i Norweskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dr Debelian prowadzi prywatną praktykę endodontyczną w miejscowości Bekkestua w Norwegii. Jest autorem wielu prac naukowych i klinicznych z mikrobiologii endodontycznej oraz trzech książek z zakresu endodoncji. Obecnie jest członkiem naukowego zespołu doradczego "Czasopisma endodontycznego" i dyrektorem Oslo Endodontic Study Club. Międzynarodowe wykłady dr Debelian'a obejmują: infekcje endodontyczne; choroby ogólnoustrojowe powodowane przez mikroorganizmy jamy ustnej; traumatologię stomatologiczną i nowe technologie stosowane w endodoncji.

Dr Monika Dzieciątkowska

Dysponuje ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem w pracy z pacjentami w obszarze endodontyczno-protetycznym. Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na oddziale Stomatologicznym, gdzie zdobyła I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Praca z pacjentami i dla pacjenta jest jej pasją, a wykłady i autorskie szkolenia przygotowuje i prowadzi w oparciu o własne doświadczenia, zdobywane min. we własnej praktyce, którą prowadzi od 2000r. w Łodzi. Była pionierem i prekursorem pracy z pacjentami przy wykorzystaniu mikroskopu w Polsce. Jej długoletnie doświadczenie jest oparte o wieloletnie wykorzystywanie mikroskopów, a pierwsze prace z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego wykonywała w Poradni Endodoncji Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1998r. Jest założycielem, członkiem i wykładowcą Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Jako, że jej pasją jest praca z pacjentem i dla pacjentów w oparciu o własne doświadczenia i stomatologię opartą na najnowszych naukowych badaniach prowadzi od kilkunastu lat szereg wykładów. Współpracuje jako wykładowca z leaderami rynku stomatologicznego. Swoje doświadczenia zawodowe stara się połączyć z fotografią, której tajniki wykorzystuje w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Jest aktywnym członkiem ITI (International Team for Implantology) oraz PASE.

Dr Tomasz Dzieniakowski

W latach 1977- 2002 był pracownikiem naukowym i adiunktem w Zakładzie Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej Od 20 lat zajmuje się ergonomią w stomatologii. Jest współtwórcą pierwszego programu nauczania ergonomii stomatologicznej w Instytucie Stomatologii w Łodzi. Odbył staże naukowe oraz prowadził liczne szkolenia w zakresie ergonomii w Stanach Zjednoczonych (Maryland University) , Japoni (LAN Centem- Osaka), Meksyku (Universitat Intercontinental), Korei Południowej (Korean Orthodontic Research Institute), Tajlandii (Thamasat University), Chinach oraz w licznych ośrodkach w Polsce. Obecnie zajmuje się promowaniem zdrowia w stomatologii w ramach organizacji GEPEC (Global Engineering, Promotion and Education Collaborative) której jest członkiem założycielem . GEPEC jest organizacją założoną w 2005 roku w Kanadzie, zrzeszającą specjalistów różnych dziedzin naukowych. GEPEC propaguje ergonomię w której podmiotem jest człowiek (Human Centered Ergonomics).Od 25 lat prowadzi praktykę stomatologiczną.

Dr Spyros Floratos

Spyros Floratos zdobył tytuł Doktora na University of Thessaloniki Dental School, w Grecji w 2001 r. W 2009 r. ukończył studia w University of Pennsylvania School of Dental Medicine w USA na kierunku Endodontics and Endodontic Microsurgery. Pełni funkcję Adjunct Assistant Professor w Departamencie Endodoncji na University of Pennsylvania oraz University of Athens Dental School. Dr Floratos jest także dyrektorem Departamentu Endodoncji w Athens Naval Hospital w Grecji.

Prof. Gianluca Gambarini

Profesor endodoncji, Uniwersytet w Rzymie, La Sapienza. Międzynarodowy wykładowca i naukowiec. Jest autorem ponad 380 artykułów naukowych, dwóch książek. Wykładał na całym świecie (ponad 240 prezentacji), oraz był zapraszany jako główny mówca w najważniejszych międzynarodowych (AAE, IFEA, ESE) i narodowych endodontycznych kongresach w Europie, Północnej i Południowej Ameryce, Azji, Środkowym Wschodzie, Australii i Południowej Afryce. Wykładał także na wielu uniwersytetach na całym świecie.Do jego głównych przedmiotów zainteresowania należą materiały endodontyczne i endodoncja kliniczna. Aktywnie współpracuje z wieloma producentami na całym świecie w celu stworzenia nowych technologii, procedur operacyjnych i materiałów do leczenia kanałowego.Oficjalny członek włoskiego ANSI/ADA i ISO Komitetu Materiałów Endodontycznych. Aktywny członek IADR, Włoskiego Towarzystwa Endodontycznygo (SIE) i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE), Partner AAE. Naukowy redaktor Italian Journal of Endodontics, oficjalnej gazety Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego (SIE). Prowadzi prywatną praktykę endodontyczną w Rzymie.

Przemysław Gerschmann

Inwestor, promotor edukacji finansowej, autor newslettera #52Notatki i książki Śladami Warrena Buffetta. Od 13 lat związany zawodowo i prywatnie z rynkiem kapitałowym. Pracował w kilku międzynarodowych korporacjach, m.in. Deutsche Bank i Citi na stanowiskach analitycznych, doradczych i dyrektorskich.

Dr Massimo Giovarusscio

Doskonały endodonta, klinicysta i wykładowca podyplomowy. Massimo obecnie jest akredytowanym specjalistą GDC w zakresie endodoncji, obecnie przekazując swoją wiedzę zarówno studentom King's College London Dental Institute. Massimo specjalizuje się w odbudowie zębów leczonych endodontycznie, a także w samym leczeniu endodontycznym. Wykorzystuje mikroskop operacyjny do wykonywania swojej pracy i jest uważany za lidera opinii w dziedzinie endodoncji. Wykłada na całym świecie i opublikował wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach. Massimo napisał szereg podręczników i rozdziałów endodontycznych. Jego koledzy uznają go za proaktywne i innowacyjne podejście, a także profesjonalizm i wyjątkowy talent.

Dr Gary Glassman

W 1984 ukończył Uniwesytet w Toronto, gdzie był beneficjentem stypendiów Jamesa B. Wilmott'a, Sypendium Mosby i stypendium George Hare na rzecz biegłości w endodoncji. Absolwent programu endodontycznego na uniwersytecie Temple, otrzymał nagrodę Louis I. Grossman Study Club za biegłość kliniczną w endodoncji. Kształcił sie podyplomowo na Royal College of Dentists Canada, gdzie zdobył tytuł FRCD (Fellow of Royal College of Dentists of Canada). Autor licznych publikacji, jest uznanym na całym świecie wykładowcą z zakresu endodoncji. Jest członkiem Academy of Dentistry International. Pracuje jako recenzent endodonta dla Oral Health Dental Journal. W latach 1990-97 ustalał program interaktywnych zajęć z endodoncji dla Ontario Dental Association. Dawny Przewodniczący Gorgia Hare Endodontics Study Club, obecnie prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w leczeniu endodontycznym, w Toronto.

Dr Richard B. Goldman

Dr Richard Goldman ukończył geologię na SUNY/Albany, a następnie ukończył SUNY/Stony Brook School of Dental Medicine, gdzie uzyskał tytuł chirurga dentysty. Następnie odbył roczny staż w Veterans Administration Medical Center w Buffalo, w Nowym Yorku oraz zdobył tytuł członka Academy of General Dentistry w 1990. Po 20 latach prowadzenia prywatnej praktyki stomatologicznej związał się z Firmą Parkell (obecnie: Vice President-Clinical Products), gdzie prowadzi praktykę stomatologiczną dla celów „badawczych”. Współpracuje z chemikami i inżynierami w opracowywaniu nowych rozwiązań, przybliżając perspektywę stomatologa i testując produkty.Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych m. in. American Dental Association, New York State Dental Association, Suffolk County Dental Society, the Academy of General Dentistry, the Suffolk County Forensic Dental Society, the American Association for Dental Research, the International Association for Dental Research, and the Suffolk County Medical Reserve Corps. Dr Goldman pracował przy identyfikacji ofiar ataku terrorystycznego World Trade Center 2011 roku oraz przy identyfikacji ofiar katastrowy lotniczej lotu 587 w 2001 roku.Dr Goldman jest doświadczonym wykładowcą, znanym z interakcji ze słuchaczami i bezpośredniej komunikacji. W swych wykładach odnosi się do konkretnych potrzeb słuchaczy i zaprasza do dyskusji.

Dr Taras Gorodetsky

Dr Taras Gorodetsky has graduated Lviv National Medical University with specialty in Dental surgery. His professional interests include endodontics, microsurgery and implant treatment. He runs private dental and surgical practice in Lviv. He runs a company that intorduces technical innovations in the field of endodontics and microsurgery. He conducts practical courses for dentists, including endodontics and microsurgery. He is a Vice-president of Ukrainian Endodontic Society.

Prof. Dana T. Graves

Dr Graves jest wykładowcą na wydziale periodontologii, prodziekanem ds. badań translacyjnych; oraz tymczasowym dyrektorem i doktorem nauk ścisłych w Programie Stomatologicznym na Penn Dental Medicine. Jego główne zainteresowania badawcze to obszary ze zmianami zapalnymi, cukrzyca i ich związek z chorobami periodontologicznymi oraz utratą i odbudową tkanki miękkiej i kości.

Prof. Hans-Göran Gröndahl

Szwedzki ekspert z dziedziny radiologii, w swej karierze wykładał na Uniwersytecie w Goetheburgu, jest autorem licznych publikacji z zakresu radiologii w medycynie i stomatologii.

Dr n.med. Jacek Iracki

Dr n. med. Jacek Iracki, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie, specjalizacja - stomatologia zachowawcza, główne zainteresowania: wybielanie zębów, profilaktyka próchnicy i endodoncja. Obronił pracę doktorską nt. przyswajania jonów fluoru przez szkliwo, autor licznych publikacji, wieloletni praktyk. Autor wykładów w kraju i za granicą (m.in. w Armenii, Białorusi , USA i Wielkiej Brytanii).

Dr Guillaume Jouanny

Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów.

Dr Michał Jóźwiak

Lek. stom. Michał Jóźwiak jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku - specjalizacja: chirurg stomatolog. Od 1987 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Iławie. Autor wielu artykułów m.in. na temat chirurgii i endodoncji. Współautor portalu dla endodontów www.endodoncja.pl. Jest również administratorem pierwszej w Polsce listy dyskusyjnej lekarzy stomatologów (www.stomatolog.com.pl).

Dr n. med. Witold Jurczyński

Ukończył studia medyczne w Collegium Medicum UJ w 1992r., uzyskał specjalizację II stopnia w periodontologii w roku 1999r. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Międzynarodowy członek Amerykańskiej Akademii Periodontologii. Uczestnik szkoleń i kongresów w kraju i za granicą m.in.: Liubljana, Genewa, Berlin, Madryt, Boston oraz Monachium (kurs prof. Hannes Wachtel). Autor wielu publikacji z zakresu leczenia chorób przyzębia. Od roku 1994 organizator kursów praktycznych oraz wykładów z dziedziny laseroterapii, leczenia chorób przyzębia, mikrochirurgii periodontologicznej. Współwłaściciel Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie od 1996r. W 2012 roku ukończył Autorski program Prof. Dr. Markus Hürzeler PERIODONTOLOGICZNO - IMPLANTOLOGICZNE CURRICULUM Obecnie moderator i opiekun naukowy tego programu.W 2013 ukończył podyplomowy dwuletni program New York University College of Dentistry: Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA Advances in Implantology and Periodontics.

Dr Richard Kahan

Prezes Endodontic Courses I wykładowca na University College London. Aktualnie prowadzi badania na temat ustawień CBCT, dozymetrii i sposobów osiągnięcia jak najlepszych metod wizualizacji patologii endodontycznej. 1984 - kwalifikacje w Szpitalu Royal London Qualified from the Royal London Hospital. 1993 - stopień magistra z wyróżnieniem w dziedzinie Endodoncji na Eastman Dental Institute. Specjalistyczna Prywatna Praktyka na Harley Street w Londynie Prezes Endodontic Courses I wykładowca na University College London. Prowadzi międzynarodowe wyk łady, autor prac badawczych, konsultant akademicki pism branżowych.

Prof. Bekir Karabucak

Dr Bekir Karabucak uzyskał tytuł chirurga dentysty na Istanbul Univeristy (Turcja) oraz tytuł lekarza dentysty na University of Pennsylvania, gdzie ukończył również studia magisterskie z zakresu biologii jamy ustnej. Następnie ukończył podyplomowe szkolenie z zakresu endodoncji na University of Pennsylvania. Po zakończeniu studiów Dr Karabucak pozostał na Uczelni, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Endodoncji oraz pełni funkcję kierownika katedry Endodoncji. Jest również Kierownikiem Programu Zaawansowanej Edukacji Stomatologicznej oraz Kierownikiem Stażu Podoktoranckiego. Jednocześnie Dr Karabucak praktykuje endodoncję pełni funkcję kierownika w klinice akademickiej Endodontics Clinic at the School of Dental Medicine University of Pennsylvania. Jest także lekarzem prowadzącym w Children’s Hospital of Philadelphia. Dr Karabucak jest laureatem wielu prestiżowych nagród, np.: Dental Faculty Honorary Award Omicron Kappa Upsilon Honor Dental Society, Earle Bank Hoyt Award University of Pennsylvania School of Dental Medicine, Educator Award American Board of Endodontics and Resident Research Award University of Pennsylvania School of Dental Medicine. Posiada tytuł Diplomate of American Board of Endodontics is jest członkiem licznych towarzystw naukowych, takich jak: American Association of Endodontics and American Association of Dental Research, The Pulp Biology Group and Turkish Association of Endodontics. Dr Karabucak ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych w czasopismach i podręcznikach, oraz jest recenzentem prasy branżowej, współpracuje m. in. z Journal of Endodontics, Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, Korean Journal of Restorative Dentistry and Hacettepe University Dental Journal Academic Committees at School of Dental Medicine.

Lek. stom. Bartłomiej Karaś

Ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Głównym obszarem zainteresowania jest endodoncja/leczenie kanałowe/ z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego z zastosowaniem nowoczesnych technologii i sprzętu medycznego.Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology.Bierze czynny udział w pracach Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.Obliguje go to do pracy zgodnej z najnowszymi, światowymi trendami. Duży nacisk kładzie na podnoszenie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych, czego dowodem jest uczestnictwo w licznych kursach i konferencjach polskich i zagranicznych. Ciągłe dokształcanie się pozwala mu leczyć pacjentów według najnowszych trendów.W 2012 roku uzyskał CERTYFIKAT Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.Jest to dyplom, dokumentujący odbycie cyklu szkoleń w zakresie leczenia kanałowego z zastosowaniem mikroskopu oraz przedstawienie kilkudziesięciu przypadków klinicznych z praktyki, otrzymywany na podstawie egzaminu teoretyczno-praktycznego, złożonego przed Komisją Naukową Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.W pracy obowiązują go wysokie standardy, zarówno w procedurach medycznych, jak i w obsłudze pacjenta. Współpracuje z lekarzami wszystkich specjalizacji. Jego rola, w pracy zespołowej, polega na przygotowywaniu endodontycznym pacjentów kierowanych na leczenie protetyczne czy ortodontyczne oraz leczenie skomplikowanych przypadków endodontycznych.

Dr Bertrand Khayat

Dr Bertrand Khayat ukończył studia jako lekarz stomatolog w 1982 roku. Następnie w 1987 uzyskał certyfikację jako endodonta oraz uzyskał tytuł Master of Science in Dentistry. Jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz autorem podręcznika do mikrochirurgii endodontycznej La Chirurgie Endodontique i współautorem podręczników do endodoncji.Dr Khayat jest często zapraszanym wykładowcą, wykładał między innymi we Francji, Argentynie, Belgii, Bułgarii, Dubaju, Kanada, Chile, Chinach, Chorwacji, Anglii, Niemczech, Grecji, Irlandii, Izraelu, Włoszech, Japonii, Jordanii, Libanie, Luksembourgu, Maroku, Meksyku, Holandii, Norwegii, Paragwaju, Peru, Filipinach, Portugalii, Rosji, Szkocji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajlandii, Teunezji, Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Turcji, USA, Wenezueli oraz w Walii. Były przewodniczący Paris Endodontic Study Club (C.P.E.A.)Aktywny członek American Association of Endodontists (A.A.E.)Aktywny członek European Society of Endodontists (E.S.E.)Aktywny członek French Endodontic Society (S.F.E.)Aktywny członek International Federation of Endodontic Associations (I.F.E.A.)Aktywny członek French Dental Association (A.D.F.)Aktywny członek American Dental Club of Paris (A.D.C.P)

Prof. Syngcuk Kim

Prof. Kim jest profesorem uhonorowanym nagrodą Louis I. Grossmana i przewodniczącym Wydziału Endodontycznego w szkole Medycyny Stomatologicznej Uniwersytetu Pensylwania. Zdobył stopień dentystyczny i certyfikat z Endodoncji w Szkole Stomatologii i Ustnej chirurgii na Uniwersytecie Kolumbia w Nowym Yorku. Posiada także stopień PH. D. Fizjologii krążenia na Wydziale Fizjologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kolumbia. W 2002 roku otrzymał Honorowy Stopień Doktora od Uniwersytetu Graz w Austrii. Prof. Kim jest znany i szanowany za swoje badania na temat fizjologii miazgi zęba i mikrocyrkulacji. Za co także AEE uhonorowało go nagrodą Luisa I. Grossmana. W 1991 roku został uhonorowany nagrodą Endodontic and Pulp Biology Research Adwards przez IADR. Kiedy rozoczął pracę na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie Pensylwania w 1992 roku, jako przewodniczący Wydziału Endodontycznego nie tylko wprowadził wydział w tzw. "Nowy wiek" mikroskopu , ale także założył Microscope Tranning Center. W tej nowej, na tamte czasy, dziedzinie endodoncji opracował szereg instrumentów endodontycznych dla potrzeb mikrochirurgii endodontycznej m.in: końcówki ultradźwiękowe KIS i Kim retraktor. Od tego czasu liderzy edukacji endodontycznej i praktykanci kliniczni z USA, południowej Ameryki, Europy, Azji i Australii byli szkoleni w Microscope Tranning Center. Ponadto Prof. Kim jest autorem ponad 60 artykułów w Peer Reviev Jurnal. Jest członkiem komitetu redakcyjnego International Journal i Journal of Endodontics, również Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Biology. Współpracował także gościnnie jako redaktor w Dental Clinics of North America opublikowanych najpierw w lipcu 1997 a później w 2004r. Jest współautorem Color Atlas of Dental Medicine, Thieme Co., wydanego w Niemczech w 2000 r. Jest pierwszym autorem Color Atlas of Microsurgery in Endodontics opublikowanego w 2000 r. przez Saunders Co.

Prof. Denis Kinane

Dr Kinane zdobył tytuł chirurga stomatologa, a następnie tytuł doktora mikrobiologii na University of Edinburgh. Jest również członkiem Faculties of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons of Edinburgh oraz członkiem Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. W 2009 dołączył do zespołu Penn Dental Medicine, gdzie pełni funkcję dziekana oraz profesora patologii i periodontologii. Jego badania koncentrują się na odporności periodontologicznej oaz procesach zapalnych, głównie zajmuje się badaniem przyczyn, rozwoju oraz markerów podatności na choroby perio. W swej pracy bada także związek pomiędzy chorobami periodontologicznymi oraz chorobami systemowymi, a także schorzeniami takimi jak cukrzyca czy choroba wieńcowa. Dr Kinane jest poważanym na całym świecie wykładowcą, jego artykuły są często publikowane w magazynach naukowych w USA i na świecie.

Dr Meetu Ralli Kohli

Dr. Meetu Ralli Kohli pełni funkcję Assistant Postgraduate Program Director w Departamencie Endodoncji na University of Pennsylvania, School of Dental Medicine. Pomaga w organizacji szkoleń z dziedziny endodoncji. Dr Kohli zdobyła tytuł BDS w Government Dental College w Indiach, natomiast tutuł Doktora oraz specjalne szkolenie z zakresu endodoncji w University of Pennsylvania, w USA.

Prof. Sam Kratchman

Dr Sam Kratchman to specjalista endodonta, uznany wykładowca, autor wielu prac naukowych z zakresu endodoncji i mikrochirurgii, członek wielu towarzystw naukowych. Zarówno licencjat z biologii jak i tytuł lekarza dentysty uzyskał na Uniwersytecie TUFTS w Bostonie, Massachusetts. Następnie zdobył certyfikat z endodoncji na uniwersytecie Pennsylwania, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny oraz Zastępca Dyrektora Podyplomowej Endodoncji, czuwając nad kształceniem z zakresu mikrochirurgii. Dr. Kratchman jest autorem kilku artykułów oraz współautorem kilku książek dotyczących endodoncji. Działa na rzecz repopularyzacji mikrochirurgii w podręcznikach do endodoncji oraz klinikach dentystycznych Ameryki Północnej. Opracował i opatentował instrument zwany S-kondenser do obturacji kanałów zębowych. Dr Kratchman znalazł się na okładkach wydania "Best of" w magazynach "Main Line Today" oraz "Doctor of Dentistry". Dr Kratchman jest chętnie zapraszanym wykładowcą, gościł już na kongresach endodontycznych W USA, Europie, Skandynawii, Ameryce Południowej oraz Azji. Oprócz pracy dydaktycznej nadal prowadzi dwa specjalizujące się w endodoncji gabinety W Exton oraz West Chester w Pensylwanii.

Dr Waleed Kurdi

Ponad dziewięć lat doświadczenia jako klinicysta, badacz i wykładowca w opracowywaniu strategii i wytycznych w leczeniu kanałowym i higieny jamy ustnej wykładowca i kierownika zespołu Endo-Dam Team przez ponad 2 lata

Dr Łukasz Lassmann

Dr Łukasz Lassmann jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz International Congress of Oral Implantologists. Od początku swojej drogi zawodowej specjalizuje się w stomatologii estetycznej, protetyce oraz kompleksowej rekonstrukcji zgryzu.Większość czasu poświęca na doskonalenie nowoczesnych metod leczenia, uczestnicząc w licznych kursach międzynarodowych (Univeristy of North Carolina, USA; University of California Los Angeles, USA; Mediterranean Prosthodontic Institute, Spain; Dental Practice of Mykhaylyuk, Ukraine).Szczególny nacisk kładzie na minimalnie inwazyjne techniki leczenia, pozwalające zachować jak najwięcej tkanek zęba. Dlatego większość prac wykonuje przy użyciu mikroskopu. Zastosowanie innowacyjnej metody cyfrowego projektowania uśmiechu Digital Smile Design oraz wiedza w zakresie diagnostyki stawów skroniowo-żuchwowych pozwalają mu na perfekcyjne zaplanowanie leczenia. Jego pracowitość i pasja widoczne są w uśmiechach pacjentów, które fotografuje z nie mniejszym zaangażowaniem.

Dr Aleksandra Łyżwińska

Aleksandra Łyżwińska ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny, z którym później była związana jako wykładowczyni i asystentka w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Jest pasjonatką stomatologii adhezyjnej, nowoczesnych kompozytów, technik minimalnie inwazyjnych i przyżyciowego leczenia miazgi. W swoich szkoleniach udowadnia, że próchnica nie musi być nudna, a bond w buteleczce jest równie emocjonujący jak ten w kinie. Od 2020 roku prowadzi kursy z zakresu stomatologii zachowawczej dla lekarzy dentystów, współpracując z różnymi ośrodkami szkoleniowymi oraz jako konsultantka naukowa Kuraray Noritake.

Dr Tomasz Machan

Ukończył stomatologię na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie. W 1998 uczestniczył w szkoleniu "Microscope Training in Endodontics" w University of Pennsylvania, Department of Entodontics u prof. Syungcuka Kima. W 2001 uczestniczył w szkoleniu "Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology" w UMDNJ-New Jersey Dental School, Dental Implant Center oraz licznych szkoleniach z zakresu endodoncji i chirurgii jamy ustnej we Włoszech i za granicą. Jest członkiem wielu organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu stomatologii, m.in. GIR (Group for Implant Research) we Włoszech, AIOM (Italian Academy of Microscopic Dentistry), SIE (Italian Society of Endodontics). Dr Machan jest często zapraszanym wykładowcą, brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach. Poza działalnością naukową i dydaktyczną, prowadzi także swoją prywatną praktykę w Trento, we Włoszech. Dr Machan zajmuje się głównie endodoncją i implantologią.

Dr Francesco Maggiore

Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie, School of Dentistry, Włochy. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Endodoncji i Mikrochirurgii Endodontycznej otrzymując C.A.G.S. w endodoncji (Certificate of Advanced Graduate Study) na Uniwersytecie w Pensylwanii, School of Dental Medicine, Filadelfia, USA. Tam również otrzymał "Award for outstanding case presentation class 1999". Nauczał jako Adiunkt Kliniczny na studiach podyplomowych na Wydziale Endodontycznym na Uniwersytecie w Pensylwanii. W 2002 roku otrzymał nagrodę "The best endodontic clinical case" od Włoskiej Akademii Endodontycznej. Prowadził wykłady z dziedziny endodoncji podczas spotkań międzynarodowych, a jego artykuły naukowe były publikowane w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Nauczał korzystania z mikroskopu operacyjnego w endodoncji konwencjonalnej i mikrochirurgii endodontycznej na kilku kursach. Obecnie jest Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie w Ankonie, School of Dental Medicine, Włochy i Adiunktem Klinicznym na Uniwersytecie w Pensylwanii, USA. Jest prowadzącym i członkiem American Association of Endodontists (AAE), International Federation of Endodontic Associations (IFEA), European Association of Endodontology (ESE), Italian Academy of Endodontics (AIE), Italian Society of Endodontics (SIE), German Society of Endodontics (DG-Endo), Sekretarzem European Federation Associations Microdentistry (EFAM). Ma prywatną praktykę w Niemczech specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

Dr Augusto Malentacca

Dr Augusto Malentacca zdobył specjalizację w dziedzinie stomatologii w 1979 roku. Od roku 1980 prowadzi prywatną praktykę w Rzymie skupiając się na endodoncji oraz odbudowie. Uczy oraz prowadzi liczne szkolenia. W latach 1999 - 2001 był prezesem S.I.E. (Italian Society of Endodontists). Jest członkiem A.I.C. (Italian Academy of Restorative Dentistry) oraz założycielem i prezesem A.I.O.M. (Italian Academy of Microscopic Dentistry).

Dr Sebastian Mazur

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 1996 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną. Do 2006 roku zawodowo związany z Katedrą i Zakładem Stomatologii Zachowawczej i Zakładem Periodontologii ŚUM. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych. Od 2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Autor podyplomowego programu szkoleniowego Curriculum Endodontyczne PTE. Praktyka prywatna w Gliwicach. W swojej pracy koncentruje się na endodoncji mikroskopowej, mikrochirurgii oraz implantologii.

Enrique Merino

Dr Merino otrzymał stopień dr n. med. w 1980r. na Uniwersytecie w Santander a w 1982r. stopień doktora chirurgii stomatologicznej na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. W latach 1988-1991 otrzymał tytuł CEC z Endodoncji na Uniwersytecie w Bostonie (Massachusetts) oraz tytuł Master of Periodontics w 1994r. na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. W 1996r. ukończył kursy podyplomowe pracy pod mikroskopem na Uniwersytetach w Pennsylvanii (dr Kim), Microsurgical Training Institute (dr Shanelec) i Advance Endodontics Seminars (dr Ruddle). Dr Merino prowadził wykłady o tematyce Endo-Perio w ponad 14 krajach na całym świecie. Jest profesorem współpracującym z Uniwersytetem w Barcelonie i Uniwersytetem Europejskim w Madrycie, członkiem stowarzyszenia specjalistów w Hiszpanii, USA i we Włoszech. Prowadzi również prywatną praktykę mikroendodontyczną i mikroperiodontologiczną. Jego szkolenia i wykłady na świecie cieszą się niezwykłą popularnością, a przekazywana wiedza znajduje zastosowanie w codziennej praktyce stomatologicznej.

Tech. dent. Robert Michalik

Robert Michalik ukończył wydzaiłu techniki dentystycznej w 1987. Po dwóch latach pracy w pracowni Akademii Medycznej w Warszawie otwiera swoją pracownię Inter-Dent, którą kieruje do obecnej chwili. W 2003 roku jako pierwszy w Polsce rozpoczyna pracę systemami cad-cam. W 2007 rozpoczyna tworzyć polski system cad-cam oparty na współpracy z firmą Delcam i 3 Shape. Jest autorem kilku publikacji w prasie branżowej oraz autorem pracy umieszczonej w książce Sztuka i Rzemiosło. W 2007 złożył wniosek do Urzędu Patentowego o opantentowanie metody wykonania koron teleskopowych z czapką pośrednią.

Dr n. med. Carl E. Misch

Carl E. Misch jest wykładowcą akademickim oraz dyrektorem Wydziału Implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. Dr. Misch jest również członkiem władz uczelni Uniwesytetu Detroit Mercy, gdzie pracuje także jako Adiunkt Kliniczny wydziału Protetyki. Tę samą rolę pełni na wydziale Periodontologii/Geriatrii na Uniwersytecie Michigan, a także na wydziale biomechaniki Uniwersytetu Alabama. W latach 1989-1996 pełnił funkcję dyrektora programu rezydencji Implantologii Stomatologicznej na Universytecie w Pittsburghu. Dr. Misch już od 30 lat prowadzi prywatną praktykę, gdzie zajmuje się wyłącznie implantoprotetyką (przeszczep kości i umieszczanie implantów) i zabiegami powiązanymi. Obecnie prowadzi praktykę w Beverly Hills, Michigan.Dr. Misch w 1973 z wyróżnieniem ukończył Szkołę Dentystyczną na Universytecie Detroit, a następnie zdobył Certyfikat z Protetyki, Certyfikat z Implantologii oraz tytuł magistra w Naukach Dentystycznych na Uniwersytecie Pittsburgh. Otrzymał tytuł doktora honoris causa od Uniwersytetu Yeditepe z Istambułu oraz od Uniwersytetu Medycznego Carola Davila w Bukareszcie. Otrzymał również kilka innych honorowych wyróżnień, włączając w to stanowisko wykładowcy na dwunastu uczelniach, w tym American College of Dentist, International College of Dentists, Royal Society of Medicine, American Association of Hospital Dentistry and the Academy of Dentistry International.Dr Misch posiada status dyplomaty w American Board of Oral Implantology/Implant Dentistry oraz pełnił tam rolę przewodniczącego zarządu i członka komisji egzaminacyjnej. Był również prezesem kilku organizacji implantologicznych, włączając w to International Congress of Implantologists, American Academy of Implant Dentistry, Academy of Implants and Transplants oraz American College of Oral Implantologists. Obecnie jest jednym z przewodniczących zarządu International Congress of Oral Implantologists, który jest największą organizacją implantologiczną na świecie, skupiającą ponad 75 krajów.W 1984, Dr. Carl Misch założył instytut Misch International Implant Institute TM(MIII), który ma swoje siedziby na Florydzie i w Californii. Przez lata, MIII gościł w Brazylii, Las Vegas, na Florydzie, w Japonii, Korei, Monaco, Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii. Jako dyrektor, Dr. Misch, wyszkolił już ponad 3500 lekarzy w szkoleniach praktycznych w ramach corocznego panelu szkoleń z implantoprotetyki. Dr. Misch zgłosił ponad dziesieć patentów związanych z implantami i jest współwynalazcą systemu implantologicznego Maestro firmy BioHorizons.Dr. Misch jest autorem trzech edycji podręcznika Contemporary Implant Dentistry (Elsevier), który stał się jedną z najpopularniejszych pozycji w stomatologii i został przetłumaczony na wiele języków. Do jego dorobku zalicza się także książka Dental Implant Prosthetics (Elsevier), ponad 250 artykułów w czasopismach naukowych oraz międzynarodowa działalność dydaktyczna. Dr. Misch prowadził wykłady we wszystkich stanach w USA oraz w 47 krajach na całym świecie.

Dr Julio Morán

Dr Morán jest założycielem i prezesem AEOM (Spanish Association of Microscopic Dentistry) a także jednym z założycieli EFAM (European Federation Associations Microdentistry). Organizował międzynarodowe sympozja na których również wykładał. Włada kilkoma językami: angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

Richard Mounce

Dr Richard Mounce pracuje w prywatnej praktyce endodontycznej w Portland, Oregon, U.S.A. Jest autorem licznych prac z dziedziny endodoncji, które są szeroko publikowane. Prowadzi wykłady na całym świecie. Jest autorem znakomitego opracowania na płycie DVD dotyczącego oczyszczania, opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych.

Tech. dent. Piotr Nagadowski

Od 1995 r. jest właścicielem laboratorium protetycznego Natrodent z siedzibą w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych z zakresu artykulacji , rejestracji stawowej , wykonawstwa szyn, protez całkowitych i uzupełnień stałych w kraju i za granicą.

Dr Sashi Nallapati

Dr Nallapati zdobył stopień naukowy w Dental College and Hospital, Hyderabad w Indiach. W latach 1996-2004 zajmował się głównie endodoncją w Ocho Rios na Jamajce. Jego klinika była pierwszą która zaczęła używać mikroskopów zabiegowych. W 2006r. ukończył Nova Southeastern University (NSU) na Florydzie na kierunku endodoncja, gdzie otrzymał Nagrodę Dziekana. Jest członkiem Jamaica Dental Association oraz założycielem i obecnym przewodniczącym Międzynarodowej Akademii Endodoncji (IAE - www.endodonticacademy.org).Obecnie prowadzi klinikę w Kingston na Jamajce. Jest również wykładowcą w University of the West Indies na Jamajce oraz gościnnie w Nova Southeastern University na Florydzie. Dr Nallapati zasiada w radzie Dental Council of Jamaica gdzie jest też członkiem komisji egzaminacyjnej. Jest założycielem Kingston Study Club (KSC), pierwszego stowarzyszenia na Jamajce promującego interdyscyplinarne podejście do stomatologii. KSC organizuje także liczne kursy i szkolenia z udziałem światowej sławy wykładowców dla członków Jamaica Dental Association. Dr Nallapati jest autorem kilku artykułów oraz współautorem 2 podręczników (Grossman’s Endodontic Practice, 12th edition, Best Practices in Endodontics, 1st edition).

Dr Jolanta Nowakowska-Socha

Lekarz stomatolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Droga zawodowa od początku jest związana z Pomorską Akademią Medyczną i miastem Szczecin. W 1999 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe na Wydziale Stomatologii PAM a następnie odbyła staż podyplomowy na rodzimej uczelni. W 2000 roku rozpoczęła prace naukową w Studium Doktoranckim PAM wiążąc się z Zakładem Stomatologii Ogólnej kierowanym przez Panią Profesor Elżbietę Weynę i jednocześnie specjalizację z chirurgii stomatologicznej u Pana Profesora Jerzego Malinowskiego kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PAM.W 2005 roku obroniła pracę doktorską z zakresu stomatologii estetycznej i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2008 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia stomatologiczna. Praca na uczelni zaowocowała wieloma publikacjami i wystąpieniami naukowymi łączyła się również z kształceniem studentów.W 2002 roku otworzyła własną praktykę stomatologiczną ADADENT w Przecławiu koło Szczecina gdzie pracuje do dziś. Od 2009 gabinet uzyskał status jednostki szkoleniowej nadany przez Izbę Lekarską.Prowadzi certyfikowane szkolenia dla lekarzy z implantologii. Organizuje również szkolenia z zakresu medycyny estetycznej. Prowadzi staże podyplomowe dla lekaży stażystów i szkolenia dla asystentek chirurgicznych. W 2015 roku ukończyła Curriculum Implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem pod kierownictwem Profesora Georga Nentwiga.Od 2013 roku posiada specjalistyczny kontrakt z NFZ w zakresie chirurgii stomatologicznej. Pracuję w Przecławiu, Drawsku Pom, Goleniowie i Poznaniu.Stomatologia, chirurgia, implantologia stomatologiczna i medycyna estetyczna to jej pasje.

Dr Krystian Owczarczak

Przez wiele lat był nauczycielem akademickim w Śląskiej Akademii Medycznej, jest autorem wielu prac naukowych. Obecnie prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę stomatologiczną PRO-ESTHETICA w Warszawie, gdzie w szczególności zajmuje się trudnymi problemami stomatologii estetycznej. Prowadzi kursy dla lekarzy stomatologów z zakresu estetycznej protetyki stomatologicznej. Jest również zamiłowanym fotografikiem. Swoje prace pokazywał na wielu wystawach.

Dr Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii otrzymała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym pełniącym obecnie funkcję kierownika Zakładu Endodoncji w macierzystej uczelni. Wieloletni wykładowca, koordynator ds. studiów w języku angielskimna kierunku lekarsko-dentystycznym, autorka prac naukowych, aktywny członek European Society of Endodontology oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. W latach 2006-2014 członek Zarządu, a od roku 2014 członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznegoo/Łódź. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.

Dr Gabriele Edoardo Pecora

Dr Gabriele Pecora jest profesorem z dziedziny inplantologii w University of Guarulhos w Brazyli. Jest członkiem SIE (Italian Endodontic Society) oraz założycielem oraz byłym prezesem AIOM (Italian Academy Microscopic Dentistry). Jest także jednym z założycieli EFAM (European Federation Associations Microdentistry).

Dr Michele Perelli

Dr Michele Perelli ukończył stomatologię i protetykę na University of Turin w 2001. Jest absolewentem wielu podyplomowych kursów z zakresu periodontologii i implantologii we Włoszech i w USA (w 2007 – 2008 na Wydziale Periodontologii na Penn University, Philadelphia U.S.A.) oraz z zakresu protetyki (2009 – 2010 dr. Gracis S – Mediolan – Włochy).Obecenie pracuje jako wykładowca na Wydziale Oral Surgery Department of the University of Medicine - Turin. Jest często zapraszanym wykładowcą na kursach i sympozjach, gdzie mówi na temat Periodontologii, Implantologii skupiając się na krótkich implantach. Od maja 2015 jest kluczowym członkiem Gao Forum.Autor licznych publikacji naukowych, m. in.: - Corrente G., Abundo R., Des Ambrois A., Savio L., Perelli M. “Short porous implants in the posterior maxilla: a 3 year report of a prospective study. Int. J. Periodontics Restorative Dent 2009;29(I):23-9 - Abundo R., Corrente G., Des Ambrois A., Savio L., Perelli M. “A connective tissue graft envelope technique for the treatment of single gingival recession: a 1-year study”. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2009, 29 (6):593-7. - Perelli M., Corrente G., Saccone C., Abundo R. “Use of 8 mm implants in the posterior maxilla and mandible: preliminary results at a one-year prospective study”. Quintessence International 2010. - Perelli M., Abundo R., Corrente G., Saccone C. “Short (5 and 7 mm long) porous implants in the posterior atrophic mandible: a 5-year report of a prospective study”. Eur. J. Oral Implantology 2011;4(4):363-8.- Perelli M., Abundo R., Corrente G., Saccone C. “Short (5 and 7 mm long) porous implants in the posterior atrophic maxilla: a 5-year report of a prospective single – cohort study”. Eur. J. Oral Implantology 2012;5(3):262-267.- Perelli M., Abundo R., Corrente G., Saccone C. “Kurze Implantate (5 und 7 mm lange) mit poroser oberflache im atrophierten oberkieferseitenzahngebeit – 6- Jahres – Bericht einer prospektiven studie”. Impalntologie (German) 2013;21(3) 269-279.

Prof. Christof Pertl

Dr Christof Pertl zajmuje się zarówno endodoncją jak również chirurgią. Jest profesorem w University of Graz oraz w School of Dental Medicine, University of Pennsylvania. Naucza w Harvard School of Dental Medicine oraz w Dental School in Vienna. Prowadzi praktykę w Graz w Austrii. Dr Pertl jest bardzo cenionym wykładowcą z ogromnym doświadczeniem klinicznym.

mgr Barbara Podsadna

Ukończyła Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Poznaniu jako magister farmacji, Specjalizacja z mikrobiologii lekarskiej. Kierownik Laboratorium Mikrobiologii Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej w Aesculap Chifa Sp. z o.o. ( B.Braun) Nowy Tomyśl Od 2003 Konsultant Naukowy w Medilab Sp. z o.o.

Dr Giancarlo Pongione

Profesor C.L.I.D. Universytetu w Rzymie "La Sapienza". Jest aktywnym członkiem AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica), Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego (SIE) oraz ESE ( Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego). Autor 80 artykułów naukowych i 3 książek. Prowadzi prywatną praktykę w Neapolu i Rzymie.

Dr Joseph Rava

Dr Joe Rava ukończył Gettysburg College w Filadelfii a tytuł lekarza dentysty otrzymał na Pennsylvania School of Dental Medicine. Jest członkiem towarzystw specjalistycznych: American Dental Association, Pennsylvania Dental Association, Chester/Delaware County Dental Society oraz Academy of General Dentistry. Pełnił funkcję doradcy w US Healthcare Executive Advisory Board oraz pracował jako wolontariusz w czasie Narodowego Miesiąca Zdrowych Zębów Dzieci. Otrzymał również wyróżnienie Invisalign Preferred Provider oraz Best of Main Line for General Dentist.

Prof. Marga Ree

Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim. W 1988 roku uczestniczyła w podyplomowym programie endodontycznym, który ukończyła w 2001 roku z tytułem magistra nauk ścisłych. Od tego czasu prowadziła wykłady oraz praktyczne kursy zarówno w Holandii, jak i za granicą. Jest głównym autorem wielu artykułów o tematyce endodontycznej oraz ogólno - dentystycznej. Marga pełniła przez 2 lata funkcję sekretarza i wiceprzewodniczącej Holenderskiego Towarzystwa Endodontycznego. Od 1980 roku prowadzi prywatną praktykę w Purmerend, od 9 lat specjalizującą się głównie w endodoncji.

Dr Ruben Rosas

Dr Ruben Rosas uzyskał tytuł chirurga stomatologa na University Latin of México w Celaya. W 2005 roku zrobił specjalizację z endodoncji na Autonomous University of Querétaro. Jest przewodniczącym stowarzyszenia endodontycznego Guanajuato Association of Endodontists oraz profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Endodoncji na University of De LaSalle Bajío. Dr Rosas jest także recenzentem czasopisma the International Endodontic Journal. W 2013 roku otrzymał nagrodę dla badaczy z dziedziny endodoncji. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w Leon, Guanajuato w Meksyku, a w swej pracy posługuje się mikroskopem zabiegowym.

Dr Sergio Rosler

Rosler był asystentem nauczyciela kliniki w licznych programach dla absolwentów i studiów podyplomowych oraz wykładowcą klinicznym na University of Warwick w Wielkiej Brytanii. Prowadził wykłady i kursy praktyczne na konferencjach dentystycznych, uniwersytetach i szpitalach publicznych w Argentynie, Brazylii, Chile, Ekwadorze, Meksyku, Paragwaju, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, obejmując różne tematy z zakresu klinicznej anatomii endodontycznej, endodoncji wzmocnionej mikroskopem, oprzyrządowania rotacyjnego . Rosler prowadzi prywatną praktykę ograniczoną do endodoncji w Buenos Aires.

Dr Brian H. Sarter

Brian H. Sarter, M.D., F.A.C.C. w 1986 roku ukończył Duke University (Zoology) w Durham w Północnej Karolinie, a następnie podjął studia na University School of Medicine w Nowym Jorku, które ukończył w 1990 roku. Podyplomowo szkolił się na Wydziale Medycyny w Hospital of the University of Pennsylvania oraz w Allegheny University Hospitals w Filadelfii. Obecnie pracuje jako Dyrektor Medyczny w Christiana Care Hospital oraz jako Docent na Wydziale Medycyny w Thomas Jefferson University Hospital. Dr Sarter jest także aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń dentystycznych, między innymi: North American Society of Pacing and Electrophysiology, American College of Physicians, American College of Cardiology, Cardiac Electrophysiology Society.

Dr Leszek Sawicki

Dr n. med. Leszek Sawicki jest byłym wieloletnim pracownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta), specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej, certyfikowanym lekarzem implantologiem, aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI, ICOI DGOI), Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD) oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE), członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Uzębienia (IADT), autorem publikacji polskich i zagranicznych, tłumaczem książek z zakresu urazów zębów i chorób miazgi w stomatologii dziecięcej. Jest wykładowcą kursów specjalizacyjnych, seminariów i warsztatów poświęconych zagadnieniom urazów zębów i terapii endodontycznej w uzębieniu mlecznym i stałym z niezakończonym rozwojem korzeni.Zawodowo szczególnie pasjonuje się zagadnieniami traumatologii stomatologicznej, stomatologią estetyczną, prywatnie lubi sport ( biegi długodystansowe, narciarstwo), podróże i czas spędzony w gronie rodziny.

Tech. dent. Nasser Shademan

Nasser Shademan to uznany na świecie technik dentystyczny, profesjonalny malarz i rzeźbiarz. Unikalny na skalę światową artysta zajmujący się techniką stomatologiczną podnosząc ją do rangi Sztuki Stomatologii Estetycznej. Ceniony w kręgach zawodowych za swą nieprzeciętną wiedzę i umiejętności techniczne. Jest twórcą Mikro Estetytki – koncepcji poświęconej sztuce odwzorowania naturalnej estetyki w stomatologii w skali mikro, tak aby uzyskać odbudowę trójwymiarową, dopasowaną do twarzy, kolorytu cery, tekstury oraz płci. Jego wiedza technologiczna dotycząca mechanizmów odbudowy w połączeniu z artystycznymi umiejętnościami umożliwia mu zaprojektowanie odbudowy protetycznej z najdrobniejszymi detalami, która zachwyca i satysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających pacjentów (w tym znanych celebrytów).Nasser to pierwszy na świecie technik, który wytwarza odbudowy protetyczne, gdzie w warstwach porcelany są zręcznie i szczegółowo odwzorowane postacie w skali mikro. Jego prace obejmują między innymi portrety słynnych osób, prace Michała Anioła, Leonardo Da Vinci oraz oczywiście portrety pacjentów – wszystkie prace mają wymiary tak małe, że są ledwie widoczne gołym okiem. Nasser Shademan jest znany z dużej innowacyjności i pewnej ręki, dzięki czemu potrafi zapewnić dobre rozwiązanie nawet w najbardziej skomplikowanej sytuacji. Znany ze swoich umiejętności technicznych i projektowania wyjątkowych mechanizmów odbudowy, Nasser opracował pierwszy na świecie nie chirurgiczny system odbudowy dziąseł - przykręcane dziąsła Mona Lisa. Dzięki temu zapewnia naturalną estetykę do zastosowania przy odbudowach po zabiegach implantologicznych i nieimplantologicznych.Nasser rozumie złożoność procesu planowania uśmiechu indywidualnego i w ostatnich latach rozwinął rewolucyjną koncepcję „projekt uśmiechu indywidualnego w 20 minut”, który jest uznawany za bardzo efektywne i szybkie narzędzie komunikacji, szczególnie dla potrzeb stomatologii estetycznej. Nasser współpracuje z wieloma protetykami na całym świecie, włączając w to US, Australię, Europę i Azję.Nasser jest uznanym wykładowcą, prowadzi wykłady i kursy praktyczne lokalne i międzynarodowe. Jest również autorem licznych artykułów w magazynach branżowych w Azji, Australii i Europie. Jest dyrektorem Oral Max, jednego z najbardziej wyrafinowanych centrów protetycznych w regionie Azji i Pacyfiku. Celem laboratorium jest wytwarzanie najwyższej jakości odbudów estetycznych. To centrum obejmuje specjalistyczne laboratorium odbudowy estetycznej oraz zaawansowane centrum szkoleniowe, które oferuje podyplomowe kształcenie dla lekarzy oraz techników.

Dr Michał Sobczak

Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, gdzie do 2007 roku pracował jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. W tym czasie uzyskał specjalizację ze stomatologii dziecięcej (2005 r.), oraz obronił pracę doktorską (2007 r.) poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwersytecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). Od września 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej, nowego kwartalnika współtworzonego i wydawanego przez wydawnictwo lekarskie PZWL. Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów, także autorem i współautorem wielu szkoleń podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej. Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie.

Dr Thomas P. Sollecito

Dr Sollecito ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Villanova, gdzie zdobył tytuł licencjata biologii. Następnie również z honorami, ukończył studia na Wydziale Stomatologii, Uniwersytetu Pennsylwania gdzie uzyskał tytuł lekarza dentysty. Ukończył także kształcenie podyplomowe, gdzie uzyskał tytuł FDSRCS ( Fellowship in Dental Surgery Royal College of Surgeons of England). Był również Dyrektorem Programu Stażystów Medycyny Jamy Ustnej.Obecnie jest Szefem Wydziału Medycyny Jamy Ustnej oraz Profesorem na tym wydziale. Od Lipca 2008r. do Czerwca 2009r. pelnił funkcję tymczasowego dziekana na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Pennsylwania, a w latach 2005-2008 pracował jako Prodziekan ds Dydaktyki. Dr Sollecito jest lekarzem prowadzącym z zakresu Medycyny Jamy Ustnej w Szpitalu Uniwersytetu Pennsylwania oraz klinicznym profesorem nadzwyczajnym W Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii. Dr Solecito recenzuje wiele specjalistycznych magazynów stomatologicznych (the Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, Endodontics Journal oraz Journal of the American Dental Association). Jest członkiem oraz Dyplomatą Organizacji Stomatologii Szpitalnej dla Osób Specjalnej Troski. Jest również członkiem Honorowego Stowarzyszenia Dentystów "Omicron Kappa Upsilon", Akademii Stomatologii Ogólnej oraz Amerykańskiej Akademii Medycyny Jamy Ustnej. Dr Sollecito jest autorem licznych publikacji związanych z różnymi tematami z zakresu Medycyny Jamy Ustnej takich jak ból twarzy, choroby błony śluzowej oraz medycznie skomplikowane przypadki stomatologiczne.

Lek. dent. Natalia Stachera

Natalia Stachera – jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Posiada już spory dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne. Pierwsze sukcesy odnosiła już jako studentka zdobywając wyróżnienia na ogólnopolskich konferencjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Jest zwyciężczynią w Ogólnopolskim Konkursie „Złoty Reamer” w kategorii: najlepsza praca oryginalna napisana przez studenta stomatologii (praca pt. „Warstwa mazista a szczelność wypełnień kanałowych wykonanych z materiału Gutta-Flow – badania in vitro”; praca opublikowana w czasopiśmie „Magazyn Stomatologiczny” 9/2011) oraz finalistką w kategorii: opis przypadku „Happy end” również opublikowanego przez czasopismo „Magazyn Stomatologiczny”. Prowadzi działalność dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest doktorantką w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także członkiem Pomorskiego Towarzystwa Anatomicznego. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła podyplomowe studia "Medycyna Estetyczna Dla Lekarzy".

Prof. Panagiota Stathopoulou

Dr Stathopoulou pochodzi z Grecji, gdzie uzyskała tytuł chirurga dentysty na Uniwesytecie w Atenach. Po uzyskaniu tytułu doktora na University of Louisville wróciła do Aten, gdzie przez 4 lata prowadziła prywatną praktykę. Następnie, dołączyła do zespołu praktyki akademickiej Penn Dental. Obecnie Dr Yota Stathopoulou zajmuje się periodontologią. Pracuje jako professor nadzwyczajny i dyrektor kursu periodontologicznego na University of Pennsylvania School of Dental Medicine. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na powiązaniach pomiędzy patogenami periodontologicznymi, a wrodzonym systemem immunologicznym oraz leczeniu okołowszczepowego zapalenia tkanek. Dr Stathopoulou posiada certyfikat Diplomate of the American Board of Periodontology i specjalizuje się w leczeniu chorób przyzębia, przypadkach estetycznych, przeszczepach tkanki miękkiej oraz implantologii. Prywatnie Dr Stathopoulou mieszka z mężem w Filadelfii, jej hobby to gotowanie, wspinaczki, strzelanie do rzutków i podróże.

Dr Marius Steigmann

Dr Marius Steigmann jest honorowym profesorem "Carol Davila" na Uniwerytecie w Bukareszcie, Invited Senior Guest, wykładowcą wydziału periododontologi "Johannes Guttemberg University Mainz" w Niemczech, starszy współpracownik szkoły na wydziale implantologii w Temeschburg. Dr Steigmann jest autorem wielu publikacji. Współpracuje z "International Dental Tribune". Opublikował wiele artykułów z dziedziny implantologii. Jest członkiem stowarzyszeń takich jak: DGOI, FIZ, BDIZ und ICOI, rzeczoznawca IAI (International Academy of Oral Implantology). Dr.Steigmann otrzymał medal "Semmelweiss" Uniwersytetu w Budapeszcie na wydziale chirurgii ustnej i szczękowotwarzowej. W 2005 dr Steigmann otrzymał stopień doktora na uniwersytecie w Neumarkt. Dr. Steigmann prowadzi też prywaną praktykę chirurgii estetycznej i implantologicznej Neckargemünd w Niemczech.

Łukasz Szymczyszyn

Od 2006 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz organizowaniem pokazów ratownictwa. Od 2010 roku współpracuje z gabinetami stomatologicznymi, przeprowadzając kursy pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz uczestnicząc w zabiegach chirurgicznych/ implantologicznych. Instruktor Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Uczestnik licznych kursów z zakresu ratownictwa medycznego jak ACLS, PHTLS, BLS-AED czy ukończony kurs wspinacza skalnego organizowanych przez Polski Związek Alpinistyczny.

Dr Martin Trope

Dr Martin Trope prowadzi prywatną praktykę w Filadelfii. Był redaktorem naczelnym dwóch czasopism: Dental Traumatology i Endodontic Topics. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego takich wydawnictw jak Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. Jest doradcą naukowym wydawnictwa Esthetic Dentistry.

Dr n. med. Mitsuhiro Tsukiboshi

Dr Tsukiboshi ukończył Stomatologię na Uniwersytecie w Osace. W 1980 obronił doktorat na temat materiałów dentystycznych na uniwersytecie Kyoto. W 1981r. rozpoczął swą prywatną praktykę dentystyczną, którą prowadzi nieprzerwanie do dziś. Zainteresowanie Doktora Tsukiboshi chirurgią stomatologiczną oraz autoprzeszczepem zaowocowało szerokim zaangażowaniem klinicznym, oraz licznymi prezentacjami i publikacjami.Dr Tsukiboshi często prowadzi wykłady na temat chirurgii stomatologicznej i autotransplantacji. W swoim dorobku ma również rozliczne artykuły naukowe oraz dwa podręczniki: Planowanie leczenia zębów z urazami (Treatment planning for traumatized teeth, pierwsze wyd. 1998r, drugie wydanie w 2012r.) oraz Autotransplantacja zębów (Autotransplantation of teeth, wydany w 2000). Książki zostały opublikowane w kilku językach, również w języku angielskim. Od 1998r. Dr Tsukiboshi wykłada gościnnie na Uniwersytecie Loma Linda w Kalifornii. W latach 2009 - 2010 pełnił funkcję przewodniczącego w International Association of Dental Traumatology.

Dr Konstantinos Valavanis

Absolwent Uniwersytetu Kapodistrian w Atenach, szkolenia implantologicznego w Kraichtal oraz kursu w szkole stomatologii GOLDMAN w Bostonie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Implantologicznego SENAME (Nepal), członek Komitetu Naukowego Grerckiego Towarzytwa Stomatologicznego. Jeden z założycieli i specjalistów DGOI. Międzynarodowy wykładowca z zakresu stomatologii estetcznej i implantologicznej. Współwłaściciel klinik w Baden Baden i Atenach.

Prof. Purificación Varela-Patino

Prof. Purificación Varela-Patino ukończyła University of Santiago w Hiszpanii. Od roku 1994 jest profesorem patologii jamy ustnej oraz terapeutyki dentystycznej. Pełni funkcję Director of The Master of Endodontics w University of Santiago. Jej zainteresowania to głownie patologia stomatologiczna. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego takich wydawnictw jak Endodontic Practice Today i Medicina Oral Patología Oral y Cirugia Bucal.

Dr n. med. Jorge Vera

Dr. Jorge Vera w 1989 roku uzyskał stopień DDS (Doktor of Dental Surgery) Narodowego Uniwersytetu w Meksyku. W roku 1993 certyfikat endodoncji z TUFTS Uniwersyteckiej Szkoły Stomatologicznej. Prezes Meksykańskiego Związku Endodontów, członek Amerykańskiego Związku Endodontów, członek Naukowego Komitetu Doradczego The Journal of Endodontics oraz członek Doradczego Komitetu Endodontycznego.Przeprowadził ponad 150 wykładów i kursów w Meksyku, USA, Panamie, Gwatemali, Salwadorze, Kolumbii, Ekwadorze, Argentynie, Australii, Holandii i we Włoszech. Autor 40 publikacji w meksykańskich i międzynarodowych dziennikach. Prowadzi praktykę lekarską ograniczoną wyłącznie do zakresu endodoncji.

Dr Oscar von Stetten

Dr Oscar von Stetten studiował stomatologię w latach 1996-2001 na Freie Universität w Berlinie w Niemczech. Od 1998 roku pracuje w „powiększeniu”. Od 2002 roku koncentruje się na endodoncji w swojej prywatnej praktyce. Członek Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej (DGZI), Niemieckiego Towarzystwa Periodontologii (DGP) oraz Niemieckiego Towarzystwa Endodoncji (DGEndo). Oscar Von Stetten jest kluczowym opinion leader’em z zakresu ergonomii i dokumentacji z wykorzystaniem mikroskopu, CBCT oraz endodoncji, różnych firm stomatologicznych na całym świecie. Ponadto, jest członkiem kilku stowarzyszeń stomatologicznych. Opublikował szereg artykułów na temat endodoncji i dokumentacji z mikroskopowej.

Dr Helmut Walsch

Dr Walsch ukończył Dental School of the Ludwig-Maximilians-University w Monachium. W roku 2001 zdobył tytuł Master of Science in Endodontisc/Oral Biology na Universytecie w Pensylwanii. Od 2006 roku należy do American Board of Endodontics.

Dr Agnieszka Wąsewicz

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z nowoczesną endodoncją. W tym kierunku również kontynuowała swoją edukację podyplomową i wiosną 2016 zdała egzamin specjalizacyjny z najwyższym wynikiem w kraju otrzymując tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Dr Jakub Wiśniewski

Jest uczestnikiem licznych szkoleń i konferencji krajowych, jak i międzynarodowych.W codziennej pracy łączy wiedzę z różnych zakresów stomatologii, by zapewnić najwyższy standard opieki nad Pacjentami. Cechuje się dbałością o detale pracy i starannością w wykonywaniu zabiegów. Każde leczenie zaczyna od dokładnego omówienia jego przebiegu z Pacjentem.Autor publikacji z zakresu endodoncji, wykładowca z zakresu fotografii stomatologicznej. Aktywny członek Dental Masters Group i Master Level Guide – grup naukowych zrzeszających najlepszych lekarzy i wykładowców z Polski. W wolnym czasie zajmuje się fotografią, miłośnik squasha i wakeboardu.

Dr Jerzy Zbożeń

Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia, implantologia, nawigacja implantologiczna - www.simplant.pl. Prowadzi własną, wielostanowiskową praktykę stomatologiczną i chirurgiczną w Kielcach, w której pracuje już trzecie pokolenie dentystów w rodzinie. W 1993 założył firmę Profident (www.profident.pl) zajmującą się m.in. wprowadzaniem nowych technologii z zakresu endodoncji, mikrochirurgii i implantologii na rynek polski. Jest administratorem i współautorem specjalistycznego wortalu dla endodontów - www.endodoncja.pl. Udziela również porad w zakresie leczenia kanałowego zębów na portalu stomatologicznym www.dentonet.pl. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do lekarzy interesujących się implantologią, która jest źródłem wymiany informacji i doświadczeń dla kilkuset specjalistów z tej dziedziny. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do endodontów. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Członek stowarzyszeń implantologicznych PSI, DGOI, ICOI, OSIS oraz PTS, PTE. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, skarbnik PSI.

Lek. stom. Tomasz Jerzy Zbożeń

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Pracuje razem z ojcem w wielostanowiskowej praktyce w Kielcach. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AAE). Podjął studia doktoranckie na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozpoczął kształcenie na Wydziele Endodoncji Uniwersytetu Pensylwanii (UPenn) w Filadelfii.

Dr Olga Zemliakova

Endodonta, Specjalista w kompleksowym leczeniu endodontycznym i chirurgii wierzchołkowej. Rosja, Władywostok W 2008 roku ukończyła Państwowy Uniwersytet Medyczny we Władywostoku (VSMU). Posiada certyfikaty w specjalizacji „Stomatologia terapeutyczna”, „Chirurgia stomatologiczna”. Cechuje ją innowacyjne podejście w stomatologii klinicznej. Leczenie stomatologiczne pod mikroskopem od 2012 roku. Jest autorką wykładów: „Leczenie wierzchołkowego zapalenia przyzębia” oraz „Zachowawcze leczenie zębopochodnego zapalenia zatok”. Autorka pokazu i kursu praktycznego „Kompleksowe powtórne leczenie. Bezpieczne i przewidywalne usuwanie złamanych narzędzi”. Prowadzi seminaria i kursy mistrzowskie dla lekarzy praktyków oraz szkolenia do pracy przy życiu mikroskopu stomatologicznego.

Powrót