Dr Bekir Karabucak

01-04.12.221
Kraków

Temat wykładu: Protokół oraz praktyczne wskazówki ułatwiające opracowanie w skomplikowanych anatomicznie przypadkach.”

Prof. Bekir Karabucak uzyskał tytuł chirurga dentysty na Istanbul Univeristy (Turcja) oraz tytuł lekarza dentysty na University of Pennsylvania, gdzie ukończył również studia magisterskie z zakresu biologii jamy ustnej. Następnie ukończył podyplomowe szkolenie z zakresu endodoncji na University of Pennsylvania. Po zakończeniu studiów Dr Karabucak pozostał na Uczelni, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Endodoncji oraz pełni funkcję kierownika katedry Endodoncji. Jest również Kierownikiem Programu Zaawansowanej Edukacji Stomatologicznej oraz Kierownikiem Stażu Podoktoranckiego.  Jednocześnie Dr Karabucak praktykuje endodoncję pełni funkcję kierownika w klinice akademickiej Endodontics Clinic at the School of Dental Medicine University of Pennsylvania. Jest także lekarzem prowadzącym w Children’s Hospital of Philadelphia. Dr Karabucak jest laureatem wielu prestiżowych nagród, np.: Dental Faculty Honorary Award Omicron Kappa Upsilon Honor Dental Society, Earle Bank Hoyt Award University of Pennsylvania School of Dental Medicine, Educator Award American Board of Endodontics  and Resident Research Award University of Pennsylvania School of Dental Medicine. Posiada tytuł Diplomate of American Board of Endodontics is jest członkiem licznych towarzystw naukowych, takich jak: American Association of Endodontics and American Association of Dental Research, The Pulp Biology Group and Turkish Association of Endodontics. Dr Karabucak ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych w czasopismach i podręcznikach, oraz jest recenzentem prasy branżowej, współpracuje m. in. z Journal of Endodontics, Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, Korean Journal of Restorative Dentistry and Hacettepe University Dental Journal Academic Committees at School of Dental Medicine.