Dr Edyta Wasilewska

05-08.12.24
Kraków

WYKŁAD: “Prawo, gwarancja i rękojmia w stomatologii.”

Adwokat, doktor nauk prawnych, właścicielka Kancelarii Adwokackiej, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wspiera pro bono ogólnopolską Fundację Polki w Medycynie. Jej działalność zawodowa oraz naukowa oscylują wokół prawa gospodarczego, medycznego oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych medycznych. Prawnik dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, autorka ponad 40 skutecznie wdrożonych polityk ochrony danych osobowych w korporacjach medycznych oraz podmiotach administracji publicznej. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych i komercyjnych o tematyce prawno-medycznej.

Autorka publikacji naukowych, w tym książki: „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie” (wyd. C.H.Beck), „Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz” [red.] (wyd. C.H.Beck), „Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Komentarz” [red.], „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer), „Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Komentarz” (wyd. C.H.Beck).