Dr Francesco Maggiore

03-05.12.21
Kraków

Temat wykładu: „Aktualne podejście do zwapnień układu endodontycznego”

Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Szkoły Stomatologii Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza”. W 1999 roku ukończył Studia Podyplomowe z Endodoncji i Mikrochirurgii Endodontycznej uzyskując tytuł C.A.G.S. w Endodoncji (Certificate of Advanced Graduate Study) na University of Pennsylvania, School of Dental Medicine, Filadelfia, Pensylwania, USA.