Dr Frank Setzer

05-08.12.24
Kraków

Frank C. Setzer uzyskał stopień lekarza dentysty i doktora w dziedzinie stomatologii na Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg w Niemczech w 1995 i 1998 roku. Następnie zdobył certyfikat specjalisty z endodoncji, stopień magistra z biologii jamy ustnej oraz tytuł lekarza dentysty (DMD) na University of Pennsylvania w Filadelfii, PA, USA, w latach 2006, 2008 i 2010. Obecnie pełni funkcję profesora nadzwyczajnego endodoncji na University of Pennsylvania, będąc jednocześnie dyrektorem przeddyplomowym w dziedzinie endodoncji. Jego zainteresowania badawcze obejmują kliniczne metody detekcji, prognozowanie i ocenę patologii okołowierzchołkowej, w szczególności zapalenia przy wierzchołku korzenia, przy użyciu obrazowania CBCT i sztucznej inteligencji, a także mikrochirurgii endodontycznej. Dr. Setzer jest członkiem kadry okcytalnej (OKU), członkiem American Association of Endodontists (AAE) i Dyplomatem American Board of Endodontics (ABE). Ponadto jest redaktorem współpracującym w Journal of Endodontics i European Endodontic Journal, zasiada w radach redakcyjnych kilku innych czasopism oraz wygłasza wykłady na konferencjach krajowych i międzynarodowych.