Dr Jolanta Nowakowska-Socha

03-06.12.21
Kraków

Lekarz stomatolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Droga zawodowa od początku jest związana z Pomorską Akademią Medyczną i miastem Szczecin. W 1999 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe na Wydziale Stomatologii PAM a następnie odbyła staż podyplomowy na rodzimej uczelni. W 2000 roku rozpoczęła prace naukową w Studium Doktoranckim PAM wiążąc się z Zakładem Stomatologii Ogólnej kierowanym przez Panią Profesor Elżbietę Weynę i jednocześnie specjalizację z chirurgii stomatologicznej u Pana Profesora Jerzego Malinowskiego kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PAM.

W 2005 roku obroniła pracę doktorską z zakresu stomatologii estetycznej i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2008 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia stomatologiczna. Praca na uczelni zaowocowała wieloma publikacjami i wystąpieniami naukowymi łączyła się również z kształceniem studentów.

W 2002 roku otworzyła własną praktykę stomatologiczną ADADENT w Przecławiu koło Szczecina gdzie pracuje do dziś.  Od 2009 gabinet uzyskał status jednostki szkoleniowej nadany przez Izbę Lekarską.

Prowadzi certyfikowane szkolenia dla lekarzy z implantologii. Organizuje również szkolenia z zakresu medycyny estetycznej. Prowadzi staże podyplomowe dla lekarzy stażystów i szkolenia dla asystentek chirurgicznych. W 2015 roku ukończyła Curriculum Implantologii Stomatologicznej na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem pod kierownictwem Profesora Georga Nentwiga.

Od 2013 roku posiada specjalistyczny kontrakt z NFZ w zakresie chirurgii stomatologicznej. Pracuję w Przecławiu, Drawsku Pom, Goleniowie i Poznaniu.

Stomatologia, chirurgia, implantologia stomatologiczna i medycyna estetyczna to jej pasje.