Dr Leszek Bury

07-10.12.2023
Kraków

Wykład: “Autotransplantacja zębów dojrzałych – siła ozębnej “

Dr Leszek Bury to absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Już na studiach wykazał się niezwykłą zaangażowaniem i zdolnościami, które później zaowocowały wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie stomatologii.

W roku 2014 ukończył z powodzeniem podyplomowe studia z zakresu implantologii, co stanowiło punkt zwrotny w jego karierze zawodowej. Od tamtej pory stał się ekspertem w dziedzinie diagnostyki i rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej w przypadkach skomplikowanych i rozległych. Posługując się najnowszymi technikami oraz innowacyjnymi materiałami, osiąga niezwykle zadowalające rezultaty, kształtując nie tylko zdrowie jamy ustnej pacjentów, lecz również ich pewność siebie.

Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu nowoczesnej protetyki, implantoprotetyki, chirurgii stomatologicznej oraz mikrochirurgii. Obecnie skupia się na rozwijaniu umiejętności związanych z minimalnie inwazyjną chirurgią i implantologią, a także autotransplantacją zębów. Jego zaangażowanie w doskonalenie zawodowe podkreśla fakt, że jest członkiem Polskiego Towarzystwa Implantologicznego oraz International Congress Of Oral Implantology.

Dr Leszek Bury nie tylko zgłębia swoją wiedzę, ale również dzieli się nią z innymi. Prowadzi inspirujące wykłady oraz praktyczne szkolenia dla innych lekarzy dentystów, skupiając się na tematyce autotransplantacji zębów. Jego pasja do nauczania i zdolność przekazywania trudnych konceptów w przystępny sposób sprawiają, że jest cenionym mentorem w branży.

Wybór metody leczenia w aspekcie warunków kostnych i tkanek miękkich oraz wieku pacjenta

Potencjał żywych włókien ozębnej do osteoindukcji, daje możliwość do autotransplantacji zębów w sytuacji niekorzystnych warunków do implantacji. Donorem może być ząb z niezakończonym rozwojem wierzchołka jak również ząb dojrzały. Podczas wykładu przedstawiony zostanie protokół kwalifikacji pacjenta do zabiegu z uwzględnieniem czynników, które mają wpływ na powodzenie leczenia. Wybór metody leczenia (implant vs autotransplantacja) pociąga za sobą dalsze postępowanie terapeutyczne, dlatego omówione zostaną wady i zalety obu rozwiązań oraz kryteria, jakie musi spełniać implant/ząb, aby uznać zabieg za w pełni udany.

Na podstawie własnych przypadków prowadzący przedstawi różne protokoły zabiegowe stosowane zależnie od stanu początkowego, jak również złożone protokoły wykorzystujące między innymi szablony chirurgiczne i procedury okołoimplantologiczne. Koniecznym warunkiem dla powodzenia leczenia jest przeprowadzenie pacjenta przez protokół pozabiegowy, a ten znacząco różni się w omawianych metodach.

Obserwacje własne jak i wyniki wielu publikacji pokazują, że wzrost wyrostka zębodołowego może być indukowany dzięki zachowaniu żywych włókien ozębnej na powierzchni korzenia transplantowanego zęba, a jego jakość i objętość jest stabilna w czasie. Zarówno implantacja jak i transplantacja są bardzo dobrze udokumentowane w piśmiennictwie i w aspekcie warunków kostnych i tkanek miękkich powinny być równorzędnie rozpatrywane przy planowaniu leczenia.