Dr Massimo Giovarusscio

03-06.12.21
Kraków

Doskonały endodonta, klinicysta i wykładowca podyplomowy. Massimo obecnie jest akredytowanym specjalistą GDC w zakresie endodoncji, obecnie przekazując swoją wiedzę zarówno studentom King’s College London Dental Institute. Massimo specjalizuje się w odbudowie zębów leczonych endodontycznie, a także w samym leczeniu endodontycznym. Wykorzystuje mikroskop operacyjny do wykonywania swojej pracy i jest uważany za lidera opinii w dziedzinie endodoncji. Wykłada na całym świecie i opublikował wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach. Massimo napisał szereg podręczników i rozdziałów endodontycznych. Jego koledzy uznają go za proaktywne i innowacyjne podejście, a także profesjonalizm i wyjątkowy talent.