Dr Michał Sobczak

03-05.12.21
Kraków

Temat wykładu : „Regeneracja miazgi – state of the art„

Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, gdzie do 2007 roku pracował jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. W tym czasie uzyskał specjalizację ze stomatologii dziecięcej (2005 r.), oraz obronił pracę doktorską (2007 r.) poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwersytecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT).
Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). Od września 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej, nowego kwartalnika współtworzonego i wydawanego przez wydawnictwo lekarskie PZWL. Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów, także autorem i współautorem wielu szkoleń podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej.
Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie.