Dr Oscar von Stetten

03-06.12.21
Kraków

Dr Oscar von Stetten studiował stomatologię w latach 1996-2001 na Freie Universität w Berlinie w Niemczech. Od 1998 roku pracuje w „powiększeniu”. Od 2002 roku koncentruje się na endodoncji w swojej prywatnej praktyce. Członek Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej (DGZI), Niemieckiego Towarzystwa Periodontologii (DGP) oraz Niemieckiego Towarzystwa Endodoncji (DGEndo).

Oscar Von Stetten jest kluczowym opinion leader’em z zakresu ergonomii i dokumentacji z wykorzystaniem mikroskopu, CBCT oraz endodoncji, różnych firm stomatologicznych na całym świecie. Ponadto, jest członkiem kilku stowarzyszeń stomatologicznych. Opublikował szereg artykułów na temat endodoncji i dokumentacji z mikroskopowej.