Dr Wiktor Pietraszewski

05-08.12.24
Kraków

WYKŁAD: “Przygotowanie zęba do odbudowy i leczenia kanałowego.”

WARSZTATY: “RESTO – ENDO – przewidywalny przebieg prac odtwórczych przed zabiegiem Endo.”