Dr Witold Jurczyński

01-04.12.221
Kraków

Temat wykładu: ”Analogowa a digitalna organizacja pracy w leczeniu interdyscyplinarnym zaawansowanych postaci chorób przyzębia.”

Dr n. med. Witold Jurczyński w 1992 roku ukończył studia medyczne w Collegium Medicum, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,  od 1994 roku jest organizatorem kursów praktycznych oraz wykładów z dziedziny laseroterapii, leczenia chorób przyzębia, mikrochirurgii periodontologicznej, jest twórcą Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie, które w 2019 roku przekształcił w Centrum Periodontologiczno-Implantologiczne Periopraktyk, stając się jego właścicielem. Uzyskał specjalizację II stopnia w periodontologii i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych oraz uAutorski program Prof. Dr Markusa Hürzelera PERIODONTOLOGICZNO – IMPLANTOLOGICZNE CURRICULUM, którego był  moderatorem i opiekunem naukowym. Absolwent dwuletniego program New York University College of Dentistry: Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA Advances in Implantology and Periodontics.

Członek Europejskiej Federacji Periodontologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego. Wykładowca warsztatowy i szkoleń z zakresu endodoncji i odbudowy po endodontycznej.