Prof. Imad About

05-08.12.24
Kraków

Profesor Imad About uzyskał stopień doktora z biochemii w 1992 roku na Uniwersytecie Aix-Marseille we Francji. Dołączył do uniwersytetu “la Méditerranée” jako adiunkt w 1996 roku, awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego w 2000 roku, a w 2002 roku został profesorem biologii jamy ustnej na wydziale stomatologii Uniwersytetu Aix-Marseille. Obecnie Prof. About jest członkiem “Institut des Sciences du Mouvement”. Jest odpowiedzialny za obszar nauk podstawowych i Laboratorium Badawcze na wydziale stomatologii Uniwersytetu Aix-Marseille we Francji.

Jest uznawanym ekspertem w zakresie komórek macierzystych miazgi i regeneracji tkanek. Opublikował ponad 170 recenzowanych prac, abstraktów i rozdziałów książek. Jest recenzentem i członkiem rad redakcyjnych w czołowych czasopismach naukowych i stomatologicznych (Journal of Dental Research, Journal of Endodontics itp.). Imad About jest głównym redaktorem specjalnego wydania czasopisma “Stem Cell International”. Jest uznawanym prelegentem i często zapraszanym na ważne międzynarodowe konferencje. Obecnie jest członkiem biura CED-IADR i nominowany do nagrody IADR Distinguished Scientist Award.

29 lipca 2016 roku Profesor About otrzymał tytuł Wybitnego Profesora Wizytującego TUMS na okres 2016-2019 od Kierownika Katedry Endodoncji, Wydziału Stomatologii TUMS.