Prof. Marco Versiani

05-08.12.24
Kraków

Dr Marco Versiani uzyskał dyplom lekarza dentysty w 1992 roku. Od 1994 roku pracował w niepełnym wymiarze godzin jako dentysta na oddziale stomatologicznym brazylijskiej żandarmerii wojskowej, dochodząc do stopnia pułkownika. Jego podróż akademicka obejmuje certyfikaty z endodoncji (1999), dydaktyki (1998) i bioetyki (2003). Do roku 2015 dr Versiani uzyskał tytuł magistra, doktorat i trzy staże podoktorskie na Uniwersytecie w Sao Paulo. W dziedzinie literatury endodontycznej dr Versiani jest autorem 4 książek, 36 rozdziałów w książkach i ponad 150 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych o dużym wpływie, ze współczynnikiem h-factor wynoszącym 43. Obecnie jest członkiem naukowego panelu doradczego Journal of Endodontics oraz Rady Redakcyjnej International Endodontic Journal. Dr Versiani wykłada na całym świecie, koncentrując się na swoich głównych zainteresowaniach badawczych, które obejmują badanie wpływu anatomii kanałów korzeniowych na procedury endodontyczne, z wykorzystaniem nieinwazyjnej mikrotomografii komputerowej 3D rentgenowskiej i CBCT, w kierunku poprawy zarówno chemicznego, jak i mechanicznego oczyszczania kanałów korzeniowych.