Dr Agnieszka Wąsewicz

03-05.12.21
Kraków

Temat wykładu: „Wyznaczanie granic współczesnej endodoncji”

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z nowoczesną endodoncją.

W tym kierunku również kontynuowała swoją edukację podyplomową i wiosną 2016 zdała egzamin specjalizacyjny z najwyższym wynikiem w kraju otrzymując tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego. Wykładowca warsztatowy i szkoleń z zakresu endodoncji i odbudowy po endodontycznej.