Pulp Fiction 05

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 5
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 11 – 14 grudnia 2003 r.

Fotorelacja

Program Sympozjum

Dzień 1 (11 grudnia 2003)

Forum specjalistów
Kino nocne: Pulp Fiction, Jak ugryźć 10 milionów

Dzień 2 (12 grudnia 2003)

Odbudowa koron po leczeniu endodontycznym – Dr Krystian Owczarczak
Szkłojonomery – Dr Stanisław Lassociński
Dokumentacja medyczna-prezentacja przypadków przez Internet, jak publikować w sieci swoje zdjęcia – Cadea
Reportaż „Endożagle 2003”
Makgajweryzm w endodoncji – Dr Michał Jóźwiak
Ergonomia w endodoncji, jak skrócić czas zabiegu. – Dr Joanna Słowik

Dzień 3 (13 grudnia 2003)

Dostęp to podstawa … – Dr Katarzyna Brus-Sawczuk
Skuteczne sposoby znieczulania w endodoncji – DDS Alain Villette
Prawidłowość postępowania podczas pomiaru długości roboczej, lokalizatory wierzchołkowe – Dr Maciej Kuźmiński
Wystawa fotograficzna + konkurs „Endobimbrownik 2003” nagrody!!!
Zwarcie a schorzenia stawu s-ż w codziennej praktyce  – Dr Błażej Szczerbaniewicz
Maksymalizacja leczenia endodontycznego – Dr Jerzy Zbożeń
Warsztaty – Quick Sleeper, Sleeper One – DDS Alain Villette – zobacz więcej
Warsztaty implantologiczne – system Replice krok po kroku

Warsztaty QS

Znieczulenie śródkostne – jak w szybki, skuteczny i bezbolesny sposób znieczulić pacjenta.

Wprowadzenie:

Jaki jest sens wykonywania tego rodzaju znieczulenia?

Problemy:

Motyw psychologiczny: aby unikać stresu pacjenta i lekarza, aby unikać bólu
Motyw kliniczny: anatomiczny, psychologiczny, informacje histologiczne.
Użycie znieczuleń ze środkiem zwężającym naczynia.
Znieczulenie przy zapaleniu miazgi zęba.
Zmniejszenie ilości i tym samym toksyczności środka znieczulającego.
Wskazania i ograniczenia poszczególnych technik znieczulania.

Znieczulenie śródkostne: anestezja doskonała

Zasady, wykonanie, wskazania, ograniczenia

Przegląd wiadomości:

Porównanie poszczególnych systemów: – Wand, CCS, QuickSleeper, SleeperOne
Nauka pracy poszczególnymi urządzeniami w zakresie znieczulenia śródkostnego (Stabident, X-Tip, QuickSleeper)
Ćwiczenia praktyczne i kliniczne (video)
Jak wykonać znieczulenie śródkostne i śródwięzadłowe Ćwiczenia praktyczne na żuchwie wieprzowej i fantomie
Próba ucisku podczas perforacji kości Bezpośrednia anestezja.
Prezentacja i omówienie przypadków klinicznych (video)
Znieczulenia bezpośrednie (natychmiastowe): zębów żuchwowych żuchwie ósemek dolnych blokada kłów siecznych górnych i dolnych znieczulenie 6 zębów trzonowiec jednego wkłucia trzonowiec mleczny  zęby mleczne: 6 i 5.

Powrót