Pulp Fiction 16

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 16
Spotkanie miłośników endodoncji 4 – 7 grudnia 2014 r.

Kolejną, 16-tą edycję Pulp Fiction mamy już za sobą! W tym roku kongres jak za dawnych lat odbył się w Kielcach. Dziękuję wszystkim za fantastyczną atmosferę i zaangażowanie. Tegoroczne spotkanie obok tematyki wykładowej prezentowanej przez polskich i zagranicznych wykładowców pozwoliło uczestnikom sympozjum na odbycie ciekawych kursów praktycznych dotyczących zastosowania mikroskopu w codziennej praktyce. To temat szczególnie ważny nie tylko w kontekście samej endodoncji. Mam nadzieję, że obok strony naukowej również wieczorne spotkania towarzyskie pozostaną miłym wspomnieniem. Wszystkim Koleżankom i Kolegom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 życzę wiele radości, satysfakcji z wykonywanej pracy i spełnienia najskrytszych marzeń. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Film

Fotorelacja

Plan sympozjum

Środa, 3 Grudnia 2014

17.00 Egzamin Curriculum Endodontyczne Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Edycja 2014 Czwartek, 4 Grudnia 2014
08.00 – 16.00 Rejestracja Uczestników
09.00 – 15.00 Warsztaty praktyczne – z przerwą na obiad
Warsztaty Nr. I: Mikroskop w codziennej praktyce stomatologicznej. Dr Tomasz Machan, Dr Tomasz Zbożeń
Warsztaty Nr. II: Ultradźwięki i powiększenie: idealna kombinacja. Prof. Arnaldo Castellucci
Warsztaty Nr. III: Natychmiastowa implantacja pojedynczych ubytków jako remedium na nieudane reendo. Podnoszenie zatoki metodą zamkniętą przy użyciu zestawu SCA. Dr Jerzy Zbożeń
15:00 – 16:00 Powitanie – Spotkanie przy kawie
16:00 – 17:00 Precyzyjne trójwymiarowe obrazowanie zębów za pomocą renderowanych danych z CBCT z użyciem oprogramowania Simplant. Dr Michał Jóźwiak
17:00 – 18:30 Jak omijać pułapki endodontyczne -7 zasad endodonty praktyka. Dr Dorota Chojnacka
18:30 – 20:00 Współczesna diagnostyka i wytyczne do leczenia problemów śluzówkowo-dziąsłowych. Dr Witold Jurczyński
20:00 – 20:30 Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Ceremonia wręczenia dyplomów ukończenia Curriculum Endododntycznego, Edycja 2014.
21.00 – 03.00 Kolacja / Wieczór towarzyski – „Heavy Metal” – (mile widziane stroje tematyczne)Niespodzianka wieczoru – występ zespołu Bartka Karasia
około 22.30 Finał konkursów „Endonalewka 2014” – Nagroda główna „Urządzenie endodontyczne” „Najciekawszy stój wieczoru” – Nagroda główna „Urządzenie endodontyczne”

Piątek, 5 Grudnia 2014

07:00 – 10:00 Śniadanie
09:00 – 10:30 Nowe technologie w endodoncji: od preparacji do wypełnienia. Prof. Arnaldo Castellucci
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Mikrochirurgia endodontyczna : najnowocześniejsze rozwiązania. Prof. Arnaldo Castellucci
12:00 – 14:00 Diagnostyka i wyzwania w leczeniu endodontycznym. Dr Sashi Nallapati
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 17:00 Zobliterowane kanały, strategie postępowania. Dr Sashi Nallapati
17:00 – 17:30 Przerwa kawowa
17:30 – 19:30 Rekonstrukcja zębów leczonych endodontycznie. Dr Freddy Belliard
19:30 – 21:00 Czas relaksu – do wyboru; sauna, basen, jacuzzi
21:00 – 04:00 Kolacja / Wieczór towarzyski – „Jamaica Night z muzyką Reggae” – (mile widziane stroje tematyczne)

Sobota, 6 Grudnia 2014

07.00 – 10.00 Śniadanie
10.00 – 16.30 Endodoncja aż po grób – blok wykładów z pokazami praktycznymi, zawierający lokowanie produktów 🙂
10.00 – 11.00 Metalowy zawrót głowy, czyli cała prawda o stopach NiTi. Dr Monika Dzieciątkowska
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Zastosowanie ruchu adaptacyjnego w leczeniu kanałowym. Pokaz na żywo. Dr Monika Dzieciątkowska, Dr Bartłomiej Karaś
12.30 – 14.00 Skazanie na płukanie – chemiczne opracowanie kanału, długotrwałe ale bezpieczne. Pokaz na żywo. Dr Tomasz Zbożeń
14.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 Sposoby i techniki odbudowy zęba z punktu widzenia endodonty. Pokaz na żywo. Dr. Freddy Belliard
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 18.30 Repetytorium z chirurgii endodontycznej. Dr Tomasz Machan
18.30 – 19.30 Endokorona, licówka, most aet na linii gabinet-pracownia. Dr Michał Baranowski
19:30 – 20:00 Dyskusja z Wykładowcami. Pytania i odpowiedzi
20:00 – 21:00 Czas relaksu
21.00 – 04.00 Uroczysta kolacja – zespół DETOX, zabawa w stylu Mia & Vega z filmu „Pulp Fiction” lub innych filmów Quentin’a Tarantino (mile widziane stroje tematyczne)
około 23.30 Konkurs tańca z filmu Pulp Fiction. Endodontyczna nagroda dla zwycięzców

Niedziela, 7 Grudnia 2014

07.00 – 11.00 Śniadanie
08.00 – 12.00 Warsztaty praktyczne Ultradźwięki i powiększenie: idealna kombinacja. Prof. Arnaldo Castellucci
-14.00 Czas powrotów

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

Warsztaty praktyczne

Warsztaty Nr. I – Mikroskop w codziennej praktyce stomatologicznej

W dniu 4 grudnia 2014 roku odbędą się warsztaty praktyczne dotyczące pracy z mikroskopem zabiegowym.

Zarys tematyki warsztatów:

Warsztaty poprowadzi: Dr Tomasz Machan, Dr Tomasz Zbożeń

Warsztaty Nr. II – Ultradźwięki i powiększenie: idealna kombinacja

W związku z dużym zainteresowaniem druga tura odbędzie się w niedzielę (07.12.2014).

Mikroskop chirurgiczny zapewnia lekarzowi powiększenie oraz dodatkowe oświetlenie co daje możliwość wglądu w głąb systemu kanałów korzeniowych a w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów pozwala na łatwe i szybkie ich rozwiązanie przy użyciu końcowek ultradźwiękowych.

Głównym założeniem tego spotkania jest zapoznanie lekarzy endodontów z możliwościami jakie daje praca końcówkami ultradzwiękowymi pod mikroskopem.

Zarys tematyki warsztatów:

Warsztaty poprowadzi: Prof. Arnaldo Castellucci

Warsztaty Nr. III – Natychmiastowa implantacja pojedynczych ubytków jako remedium na nieudane reendo. Podnoszenie zatoki metodą zamkniętą przy użyciu zestawu SCA

W dniu 4 grudnia 2014 roku odbędą się praktyczne warsztaty implantologiczne, dotyczące zagadnień z zakresu implantologii. Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z praktyczną stroną augmentacji. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji mikromotory, zestawy implantologiczne, wirówkę PRF oraz zestawy do augmentacji wyrostka, podnoszenia dna zatoki metodą zamkniętą i otwartą.

Warsztaty poprowadzi: Dr Jerzy Zbożeń

Endonalewka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Endonalewka 2014.

Regulamin Konkursu Endonalewka 2014

Ocena produktów odbędzie się według następujących zasad:

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy Pulp Fiction 16, którzy dostarczą do Organizatora Konkursu nalewkę alkoholową, wykonaną na bazie koncesjonowanego alkoholu legalnego pochodzenia. Nalewkę należy dostarczyć do dnia 4 grudnia 2014r. (czwartek), do godz. 15.00 na Recepcję PF 16 do Pana Bernarda Tersy.

2. Uczestniczyć w Konkursie można osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.

3. Każdy uczestnik Konkursu winien butelkę z nalewką oznaczyć etykietą. W kopercie oznaczonej taką samą etykietą należy podać nazwę produktu oraz imię i nazwisko producenta. Nalewkę i kopertę z danymi należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w opakowaniu, które uniemożliwi przypadkową identyfikację produktu i jego Wytwórcy.

4. Ilość przedstawionego produktu winna być nie mniejsza niż 0,7 litra.

5. Byłoby pożądanym, aby ilość nalewki była większa , np. 1,5 litra. Pozwoliłoby to na degustację wyrobu innym uczestnikom Pulp Fiction i przyznanie Nagrody Publiczności.

6. Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora w taki sposób, aby zapewnić maksymalną bezstronność oceny przedstawionych produktów. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby stające do konkursu, ani ich przedstawiciele. Organizator będzie nadzorował i organizował pracę Komisji Konkursowej bez prawa oceny przedstawionych produktów.

7. Zwycięzca może być tylko jeden. W przypadku równej ilości zgromadzonych punktów nastąpi dodatkowa ocena jednakowo ocenionych produktów. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydować będzie głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

8. Nagrodę główną Konkursu stanowi puchar, dyplom i tytuł Mistrza Endonalewki 2014 oraz uznanie Naszej Społeczności.

9. Jeśli ilość przedstawionych produktów na to pozwoli, zostanie przyznana również Nagroda Publiczności – Puchar oraz Dyplom.

10. Nagroda specjalna – Urządzenie endodontyczne dla najlepszego producenta Endonalewki zostanie ufundowana przez Firmę PROFIDENT.

Stroje tematyczne

Dzień 1, Czwartek 4 grudnia 2014 – Heavy Metal

Dzień 2, Piątek 5 Grudnia 2014 – Jamaica Night

Dzień 3, Sobota 6 Grudnia 2014 – Pulp Fiction i inne filmy Quentin’a Tarantino

Miejsce Spotkania

Binkowski Hotel

ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce

Wykładowcy:

Prof. Arnaldo Castellucci

Prof. Arnaldo Castellucci ukończył medycynę na Uniwersytecie we Florencji w 1973 i uzyskał specjalizację w stomatologii na tym samym Uniwersytecie w 1977. W latach 1978 - 1980 uczęszczał na kursy dokształcające w dziedzinie endodoncji w Boston University School of Graduate Dentistry, u Profesora Herberta Schilder'a. Oprócz prowadzenia własnej praktyki wyłącznie endodontycznej, Dr Castellucci jest także byłym Prezydentem Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego, byłym Prezydentem Międzynarodowej Federacji Związków Endodontycznych, aktywnym Członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontyczngo, aktywnym Członkiem Amerykańskiego Związku Endodontów i Profesorem Endodoncji na Uniwersytecie we Florencji - University of Florence Dental School. Jest Redaktorem Naczelnym Włoskiego Dziennika Endodontycznego i Informatora Endodontycznego, założycielem i Prezydentem Klubu Badawczego Termicznej Gutaperki - The Warm Gutta Percha Study Club i Centrum Praktyki Mikro - Endodontycznej - The Micro-Endodontic Training Center. Jest międzynarodowym wykładowcą, autorem opracowania EndodonticS, które jest dostępne w wersji angielskiej. Dr Arnaldo Castellucci wykładał na licznych kongresach w wielu państwach: Argentyna, Brazylia, Kanada, Czile, Kolumbia, Kostaryka, Anglia, Francja, Niemcy, Gwatemala, Chiny, Korea, Indie, Izrael, Irlandia, Jordania, Liban, Malezja, Meksyk, Monako, Peru, Polska, Syria, Hiszpania, Rumunia, Rosja, Szwajcaria, Tailandia, Ukraina, USA, Venezuela.

Dr Sashi Nallapati

Dr Nallapati zdobył stopień naukowy w Dental College and Hospital, Hyderabad w Indiach. W latach 1996-2004 zajmował się głównie endodoncją w Ocho Rios na Jamajce. Jego klinika była pierwszą która zaczęła używać mikroskopów zabiegowych. W 2006r. ukończył Nova Southeastern University (NSU) na Florydzie na kierunku endodoncja, gdzie otrzymał Nagrodę Dziekana. Jest członkiem Jamaica Dental Association oraz założycielem i obecnym przewodniczącym Międzynarodowej Akademii Endodoncji (IAE - www.endodonticacademy.org).Obecnie prowadzi klinikę w Kingston na Jamajce. Jest również wykładowcą w University of the West Indies na Jamajce oraz gościnnie w Nova Southeastern University na Florydzie. Dr Nallapati zasiada w radzie Dental Council of Jamaica gdzie jest też członkiem komisji egzaminacyjnej. Jest założycielem Kingston Study Club (KSC), pierwszego stowarzyszenia na Jamajce promującego interdyscyplinarne podejście do stomatologii. KSC organizuje także liczne kursy i szkolenia z udziałem światowej sławy wykładowców dla członków Jamaica Dental Association. Dr Nallapati jest autorem kilku artykułów oraz współautorem 2 podręczników (Grossman’s Endodontic Practice, 12th edition, Best Practices in Endodontics, 1st edition).

Dr Freddy Belliard

Dr Belliard jest doświadczonym wykładowcą oraz instruktorem szkoleniowym. Prowadzi warsztaty praktyczne i wykłady podczas międzynarodowych konferencji stomatologicznych oraz na wiodących uniwersytetach w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, Azji oraz na Środkowym Wschodzie. Jest moderatorem dwóch internetowych for endodontycznych ROOTS oraz Endolatinos. DDS. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago, Dominican Republic, 1992- 1997.MSD in Endodontics. Instituto Dr. Yury Kuttler. Mexico City. 1997-1999.DDS. Universidad Europea de Madrid. Madrid, Spain. 2007- 2009.Assistant professor at Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago, Dominican Republic, 1999- 2005 and at Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), 2000- 2005.Former Assistant professor at the Endodontics Specialty at Warwick University, UK.Assistant professor at the Endodontics Specialty at Universidad Europea de Madrid. Madrid, Spain.ROOTS and ENDOLATINOS President/administrator (20.000+ members).Member of the Spanish Dental Association, and the Spanish Endodontic Society (AEDE).Practice limited to Microendodontics and Post-Endodontic restorations since 1999.

Dr Monika Dzieciątkowska

Dysponuje ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem w pracy z pacjentami w obszarze endodontyczno-protetycznym. Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na oddziale Stomatologicznym, gdzie zdobyła I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Praca z pacjentami i dla pacjenta jest jej pasją, a wykłady i autorskie szkolenia przygotowuje i prowadzi w oparciu o własne doświadczenia, zdobywane min. we własnej praktyce, którą prowadzi od 2000r. w Łodzi. Była pionierem i prekursorem pracy z pacjentami przy wykorzystaniu mikroskopu w Polsce. Jej długoletnie doświadczenie jest oparte o wieloletnie wykorzystywanie mikroskopów, a pierwsze prace z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego wykonywała w Poradni Endodoncji Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1998r. Jest założycielem, członkiem i wykładowcą Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Jako, że jej pasją jest praca z pacjentem i dla pacjentów w oparciu o własne doświadczenia i stomatologię opartą na najnowszych naukowych badaniach prowadzi od kilkunastu lat szereg wykładów. Współpracuje jako wykładowca z leaderami rynku stomatologicznego. Swoje doświadczenia zawodowe stara się połączyć z fotografią, której tajniki wykorzystuje w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Jest aktywnym członkiem ITI (International Team for Implantology) oraz PASE.

Dr Dorota Chojnacka

Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Po studiach pracowała jako asystent następnie wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie. W roku 1998 uzyskała tytuł Specjalisty I stopnia w dziedzinie Stomatologii Ogólnej. W 2009 roku ukończyła Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie IM. JOHANNA WOLFGANGA GOETHE we Frankfurcie n/Menem . Egzamin zdany w maju 2009 roku daje tytuł uznawany w całej Unii Europejskiej.

Dr Tomasz Machan

Ukończył stomatologię na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie. W 1998 uczestniczył w szkoleniu "Microscope Training in Endodontics" w University of Pennsylvania, Department of Entodontics u prof. Syungcuka Kima. W 2001 uczestniczył w szkoleniu "Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology" w UMDNJ-New Jersey Dental School, Dental Implant Center oraz licznych szkoleniach z zakresu endodoncji i chirurgii jamy ustnej we Włoszech i za granicą. Jest członkiem wielu organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu stomatologii, m.in. GIR (Group for Implant Research) we Włoszech, AIOM (Italian Academy of Microscopic Dentistry), SIE (Italian Society of Endodontics). Dr Machan jest często zapraszanym wykładowcą, brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach. Poza działalnością naukową i dydaktyczną, prowadzi także swoją prywatną praktykę w Trento, we Włoszech. Dr Machan zajmuje się głównie endodoncją i implantologią.

Dr Michał Jóźwiak

Lek. stom. Michał Jóźwiak jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku - specjalizacja: chirurg stomatolog. Od 1987 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Iławie. Autor wielu artykułów m.in. na temat chirurgii i endodoncji. Współautor portalu dla endodontów www.endodoncja.pl. Jest również administratorem pierwszej w Polsce listy dyskusyjnej lekarzy stomatologów (www.stomatolog.com.pl).

Dr n. med. Witold Jurczyński

Ukończył studia medyczne w Collegium Medicum UJ w 1992r., uzyskał specjalizację II stopnia w periodontologii w roku 1999r. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Międzynarodowy członek Amerykańskiej Akademii Periodontologii. Uczestnik szkoleń i kongresów w kraju i za granicą m.in.: Liubljana, Genewa, Berlin, Madryt, Boston oraz Monachium (kurs prof. Hannes Wachtel). Autor wielu publikacji z zakresu leczenia chorób przyzębia. Od roku 1994 organizator kursów praktycznych oraz wykładów z dziedziny laseroterapii, leczenia chorób przyzębia, mikrochirurgii periodontologicznej. Współwłaściciel Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie od 1996r. W 2012 roku ukończył Autorski program Prof. Dr. Markus Hürzeler PERIODONTOLOGICZNO - IMPLANTOLOGICZNE CURRICULUM Obecnie moderator i opiekun naukowy tego programu.W 2013 ukończył podyplomowy dwuletni program New York University College of Dentistry: Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA Advances in Implantology and Periodontics.

Lek. stom. Bartłomiej Karaś

Ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Głównym obszarem zainteresowania jest endodoncja/leczenie kanałowe/ z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego z zastosowaniem nowoczesnych technologii i sprzętu medycznego.Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology.Bierze czynny udział w pracach Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.Obliguje go to do pracy zgodnej z najnowszymi, światowymi trendami. Duży nacisk kładzie na podnoszenie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych, czego dowodem jest uczestnictwo w licznych kursach i konferencjach polskich i zagranicznych. Ciągłe dokształcanie się pozwala mu leczyć pacjentów według najnowszych trendów.W 2012 roku uzyskał CERTYFIKAT Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.Jest to dyplom, dokumentujący odbycie cyklu szkoleń w zakresie leczenia kanałowego z zastosowaniem mikroskopu oraz przedstawienie kilkudziesięciu przypadków klinicznych z praktyki, otrzymywany na podstawie egzaminu teoretyczno-praktycznego, złożonego przed Komisją Naukową Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.W pracy obowiązują go wysokie standardy, zarówno w procedurach medycznych, jak i w obsłudze pacjenta. Współpracuje z lekarzami wszystkich specjalizacji. Jego rola, w pracy zespołowej, polega na przygotowywaniu endodontycznym pacjentów kierowanych na leczenie protetyczne czy ortodontyczne oraz leczenie skomplikowanych przypadków endodontycznych.

Lek. stom. Tomasz Jerzy Zbożeń

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Pracuje razem z ojcem w wielostanowiskowej praktyce w Kielcach. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AAE). Podjął studia doktoranckie na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozpoczął kształcenie na Wydziele Endodoncji Uniwersytetu Pensylwanii (UPenn) w Filadelfii.

Dr Jerzy Zbożeń

Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia, implantologia, nawigacja implantologiczna - www.simplant.pl. Prowadzi własną, wielostanowiskową praktykę stomatologiczną i chirurgiczną w Kielcach, w której pracuje już trzecie pokolenie dentystów w rodzinie. W 1993 założył firmę Profident (www.profident.pl) zajmującą się m.in. wprowadzaniem nowych technologii z zakresu endodoncji, mikrochirurgii i implantologii na rynek polski. Jest administratorem i współautorem specjalistycznego wortalu dla endodontów - www.endodoncja.pl. Udziela również porad w zakresie leczenia kanałowego zębów na portalu stomatologicznym www.dentonet.pl. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do lekarzy interesujących się implantologią, która jest źródłem wymiany informacji i doświadczeń dla kilkuset specjalistów z tej dziedziny. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do endodontów. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Członek stowarzyszeń implantologicznych PSI, DGOI, ICOI, OSIS oraz PTS, PTE. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, skarbnik PSI.

Tech. dent. Michał Baranowski

Michał Baranowski urodzony w Warszawie w 1977.W roku 1996 ukończył medyczne studium techniki dentystycznej w Płocku. Od 2000 Roku jest właścicielem laboratorium techniki dentystycznej w Warszawie .Jest też współwłaścicielem gabinetu stomatologicznego. W 2010 roku nawiązał współpracę z firmą Kerr gdzie do obecnej chwili zajmuje się działem lab. Specjalizuje się w kompozytach technicznych.Na przestrzeni wielu lat miał okazje brać udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach jako słuchacz i wykładowca. Prywatnie ojciec i mąż. Pasjonat starej motoryzacji, nurkowania oraz narciarstwa.

Powrót