Pulp Fiction 17

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 17
Spotkanie Miłośników Endodoncji 3 – 6 grudnia 2015 r.

Fotorelacja

Tematyka

Dr Monika Dzieciątkowska, tech. dent. Michał Baranowski
„Endokorona – alternatywne postępowanie z zębami leczonymi kanałowo”

1. Wkłady koronowo-korzeniowe – czemu NIE!?
– ryzyko związane z preparacją pod wkład koronowo-korzeniowy,
– anatomia korzenia a wkład koronowo-korzeniowy,
– wkład koronowo-korzeniowy – podejście biomimetyczne.

2. Inlay-onlay-endokorona
– endokorona jako sposób na odtworzenie tkanek zęba po leczeniu kanałowym,
– praca przyjeżdża z laboratorium!! – na co zwrócić uwagę przy odbiorze uzupełnienia,
– techniki adhezyjne i cementowanie endokoron – przegląd materiałów i technik umożliwiających uzyskanie trwałych i przewidywalnych efektów,
– IDS – Natychmiastowe Uszczelnienie Zębiny jako sposób na zwiększenie adhezji do tkanek zęba – kiedy? jak? czym?

Dr Guillaume Jouanny
„Biologiczne techniki diagnozowania i leczenia zmian patologicznych o podłożu resorpcyjnym.”
„Sukces w endodoncji, wyzwania dotyczące instrumentarium.”

Dr Syngcuk Kim
„Mikrochirurgia endodontyczna: Czy, kiedy i jak”.
„Metody wykonania zabiegu płatowego, mechanizmy gojenia się oraz zarządzanie tkankami miękkimi w mikrochirurgii endodontycznej”.

Dr Francesco Maggiore
„Prawidłowe postępowanie w przypadkach perforacji kanału i odsłoniętego wierzchołka.”
„Strategie kliniczne w ponownym leczeniu endodontycznym: uzyskanie dostępu do kanału, ukryte kanały, znoszenie nawisów zębiny zasłaniających dostęp do kanałów.”

Dr Sebastian Mazur
„Instrumentacja i irygacja – wyzwania kliniczne, strategia postępowania.”

Dr Marga Ree
„Złamanie korony zęba, złamanie korony i korzenia, i złamanie korzenia zęba: aspekty endodontyczne i odbudowa.”
„Powtórne niechirurgiczne leczenie Endodontyczne.”

Panel dyskusyjny – moderator Prof. Syngcuk Kim
„Endo a Implanty: czy posiadają takie same wskazania? Dokonaj najlepszego wyboru.”

Warsztaty praktyczne – Dr Jerzy Zbożeń
„Bezpieczna implantacja pojedynczych zębów kołem ratunkowym dla niepowodzeń w leczeniu endodontycznym.”

Warsztaty praktyczne – Dr Tomasz Machan
„Przygotowanie bezschodkowe. Od szlifowania po element prowizoryczny.”

Warsztaty praktyczne – Dr Syngcuk Kim
„Ultradźwięki i powiększenie – idealna kombinacja.”

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

Program sympozjum

Środa, 2 grudnia 2015

16:00 – Egzamin Curriculum Endodontyczne, Edycja 2015 – Polskie Towarzystwo Endodontyczne Czwartek, 3 grudnia 2015
08.00 – 14.30 Rejestracja uczestników
09.00 – 13.00 Warsztaty praktyczne
Nr. I: Bezpieczna implantacja pojedynczych zębów kołem ratunkowym dla niepowodzeń w leczeniu endodontycznym – Dr Jerzy Zbożeń
Nr. II: Przygotowanie bezschodkowe. Od szlifowania po element prowizoryczny – Dr Tomasz Machan
14:00 – 15:00 Spotkanie przy Kawie
15:00 – 15:10 Powitanie
15:10 – 16:40 Endokorona – alternatywne postępowanie z zębami leczonymi kanałowo (wykład z pokazem),
część I – Dr Monika Dzieciątkowska, tech. dent. Michał Baranowski
16:40 – 17:00 Przerwa Kawowa
17:00 – 18:30 Endokorona – alternatywne postępowanie z zębami leczonymi kanałowo (wykład z pokazem),
część II – Dr Monika Dzieciątkowska, tech. dent. Michał Baranowski
18:30 – 19:30 Instrumentacja i irygacja – wyzwania kliniczne, strategia postępowania – Dr Sebastian Mazur
19:30 – 20:00 Rekomendacja PTE – prezentacja przypadków – Dr Paweł Ocios
20:00 – 21:00 Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów Curriculum Endodontcznego, Edycja 2015.
21.00 – 03.00
około 23.30 Kolacja / Wieczór Towarzyski – Tango Milonga (mile widziane stroje tematyczne)Finał konkursów:”Endonalewka 2015″ – Nagroda główna „Urządzenie endodontyczne”
„Najciekawszy strój wieczoru” – Nagroda główna „Instrument endodontyczny”

Piątek, 4 grudnia 2015

07.00 – 10.00 Śniadanie
08:30 – 10:30 Egzamin Curriculum Implantologii PSI
10.00 – 11.30 Biologiczne techniki diagnozowania i leczenia zmian patologicznych o podłożu resorpcyjnym – Dr Guillaume Jouanny
11.30 – 12.00 Przerwa Kawowa
12.00 – 13.00 Sukces w endodoncji, wyzwania dotyczące instrumentarium – Dr Guillaume Jouanny
13.00 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.30 Powtórne niechirurgiczne leczenie endodontyczne – Prof. Marga Ree
16.30 – 17.00 Przerwa Kawowa
17.00 – 19.00 Złamanie korony zęba, złamanie korony i korzenia, złamanie korzenia zęba: aspekty endodontyczne i odbudowa – Prof. Marga Ree
19.00 – 19.30 Czas relaksu
19.30 – 20.15 Kolacja – Sala Restauracyjna Hotelu
21.00 – 04.00 Wieczór Towarzyski (Klub „Stalowe Magnolie”) – Live Music

Sobota, 5 grudnia 2015

07.00 – 10.00 Śniadanie
10.00 – 11.30 Strategie kliniczne w ponownym leczeniu endodontycznym: uzyskanie dostępu do kanału, ukryte kanały, znoszenie nawisów zębiny zasłaniających dostęp do kanałów – Dr Francesco Maggiore
11.30 – 12.00 Przerwa Kawowa
12.00 – 13.00 Prawidłowe postępowanie w przypadkach perforacji kanału i odsłoniętego wierzchołka – Dr Francesco Maggiore
13.00 – 14.30 Mikrochirurgia endodontyczna: Czy, kiedy i jak? Część I: Metody wykonania zabiegu płatowego, mechanizmy gojenia oraz zarządzania tkankami miękkimi w mikrochirurgii endodontycznej – Prof. Syngcuk Kim
14.30 – 15.30 Obiad
15.30 – 17.00 Mikrochirurgia endodontyczna: Czy, kiedy i jak? Część II – Prof. Syngcuk Kim
17.00 – 17.30 Przerwa Kawowa
17.30 – 19.00 Endo a Implanty: czy posiadają takie same wskazania? Dokonaj najlepszego wyboru. Panel dyskusyjny – Moderator Prof. Syngcuk Kim
19.00 – 20.30 Czas relaksu
20.30 – 05.00
około 22.30
około 23.30 Uroczysta kolacja – zabawa w stylu Mia & Vega z filmu „Pulp Fiction” (mile widziane stroje tematyczne), Live Music – koncert zespołu DetoxUroczyste rozdanie dyplomów i grupowe zdjęcie z Wykładowcami
Konkurs tańca z filmu Pulp Fiction – endodontyczna Nagroda dla Zwycięzców

Niedziela, 6 grudnia 2015

07.00 – 11.00 Śniadanie
11.00 – 14.00 Czas powrotów

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

Miejsce spotkania

Best Western Premier Kraków (www.bestwesternkrakow.pl)
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków Tel.: +48 12 376 37 00

Wykładowcy:

Dr Guillaume Jouanny

Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów.

Prof. Syngcuk Kim

Prof. Kim jest profesorem uhonorowanym nagrodą Louis I. Grossmana i przewodniczącym Wydziału Endodontycznego w szkole Medycyny Stomatologicznej Uniwersytetu Pensylwania. Zdobył stopień dentystyczny i certyfikat z Endodoncji w Szkole Stomatologii i Ustnej chirurgii na Uniwersytecie Kolumbia w Nowym Yorku. Posiada także stopień PH. D. Fizjologii krążenia na Wydziale Fizjologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kolumbia. W 2002 roku otrzymał Honorowy Stopień Doktora od Uniwersytetu Graz w Austrii. Prof. Kim jest znany i szanowany za swoje badania na temat fizjologii miazgi zęba i mikrocyrkulacji. Za co także AEE uhonorowało go nagrodą Luisa I. Grossmana. W 1991 roku został uhonorowany nagrodą Endodontic and Pulp Biology Research Adwards przez IADR. Kiedy rozoczął pracę na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie Pensylwania w 1992 roku, jako przewodniczący Wydziału Endodontycznego nie tylko wprowadził wydział w tzw. "Nowy wiek" mikroskopu , ale także założył Microscope Tranning Center. W tej nowej, na tamte czasy, dziedzinie endodoncji opracował szereg instrumentów endodontycznych dla potrzeb mikrochirurgii endodontycznej m.in: końcówki ultradźwiękowe KIS i Kim retraktor. Od tego czasu liderzy edukacji endodontycznej i praktykanci kliniczni z USA, południowej Ameryki, Europy, Azji i Australii byli szkoleni w Microscope Tranning Center. Ponadto Prof. Kim jest autorem ponad 60 artykułów w Peer Reviev Jurnal. Jest członkiem komitetu redakcyjnego International Journal i Journal of Endodontics, również Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Biology. Współpracował także gościnnie jako redaktor w Dental Clinics of North America opublikowanych najpierw w lipcu 1997 a później w 2004r. Jest współautorem Color Atlas of Dental Medicine, Thieme Co., wydanego w Niemczech w 2000 r. Jest pierwszym autorem Color Atlas of Microsurgery in Endodontics opublikowanego w 2000 r. przez Saunders Co.

Dr Francesco Maggiore

Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie, School of Dentistry, Włochy. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Endodoncji i Mikrochirurgii Endodontycznej otrzymując C.A.G.S. w endodoncji (Certificate of Advanced Graduate Study) na Uniwersytecie w Pensylwanii, School of Dental Medicine, Filadelfia, USA. Tam również otrzymał "Award for outstanding case presentation class 1999". Nauczał jako Adiunkt Kliniczny na studiach podyplomowych na Wydziale Endodontycznym na Uniwersytecie w Pensylwanii. W 2002 roku otrzymał nagrodę "The best endodontic clinical case" od Włoskiej Akademii Endodontycznej. Prowadził wykłady z dziedziny endodoncji podczas spotkań międzynarodowych, a jego artykuły naukowe były publikowane w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Nauczał korzystania z mikroskopu operacyjnego w endodoncji konwencjonalnej i mikrochirurgii endodontycznej na kilku kursach. Obecnie jest Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie w Ankonie, School of Dental Medicine, Włochy i Adiunktem Klinicznym na Uniwersytecie w Pensylwanii, USA. Jest prowadzącym i członkiem American Association of Endodontists (AAE), International Federation of Endodontic Associations (IFEA), European Association of Endodontology (ESE), Italian Academy of Endodontics (AIE), Italian Society of Endodontics (SIE), German Society of Endodontics (DG-Endo), Sekretarzem European Federation Associations Microdentistry (EFAM). Ma prywatną praktykę w Niemczech specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

Dr Jerzy Zbożeń

Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia, implantologia, nawigacja implantologiczna - www.simplant.pl. Prowadzi własną, wielostanowiskową praktykę stomatologiczną i chirurgiczną w Kielcach, w której pracuje już trzecie pokolenie dentystów w rodzinie. W 1993 założył firmę Profident (www.profident.pl) zajmującą się m.in. wprowadzaniem nowych technologii z zakresu endodoncji, mikrochirurgii i implantologii na rynek polski. Jest administratorem i współautorem specjalistycznego wortalu dla endodontów - www.endodoncja.pl. Udziela również porad w zakresie leczenia kanałowego zębów na portalu stomatologicznym www.dentonet.pl. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do lekarzy interesujących się implantologią, która jest źródłem wymiany informacji i doświadczeń dla kilkuset specjalistów z tej dziedziny. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do endodontów. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Członek stowarzyszeń implantologicznych PSI, DGOI, ICOI, OSIS oraz PTS, PTE. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, skarbnik PSI.

Tech. dent. Michał Baranowski

Michał Baranowski urodzony w Warszawie w 1977.W roku 1996 ukończył medyczne studium techniki dentystycznej w Płocku. Od 2000 Roku jest właścicielem laboratorium techniki dentystycznej w Warszawie .Jest też współwłaścicielem gabinetu stomatologicznego. W 2010 roku nawiązał współpracę z firmą Kerr gdzie do obecnej chwili zajmuje się działem lab. Specjalizuje się w kompozytach technicznych.Na przestrzeni wielu lat miał okazje brać udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach jako słuchacz i wykładowca. Prywatnie ojciec i mąż. Pasjonat starej motoryzacji, nurkowania oraz narciarstwa.

Dr Monika Dzieciątkowska

Dysponuje ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem w pracy z pacjentami w obszarze endodontyczno-protetycznym. Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na oddziale Stomatologicznym, gdzie zdobyła I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Praca z pacjentami i dla pacjenta jest jej pasją, a wykłady i autorskie szkolenia przygotowuje i prowadzi w oparciu o własne doświadczenia, zdobywane min. we własnej praktyce, którą prowadzi od 2000r. w Łodzi. Była pionierem i prekursorem pracy z pacjentami przy wykorzystaniu mikroskopu w Polsce. Jej długoletnie doświadczenie jest oparte o wieloletnie wykorzystywanie mikroskopów, a pierwsze prace z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego wykonywała w Poradni Endodoncji Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1998r. Jest założycielem, członkiem i wykładowcą Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Jako, że jej pasją jest praca z pacjentem i dla pacjentów w oparciu o własne doświadczenia i stomatologię opartą na najnowszych naukowych badaniach prowadzi od kilkunastu lat szereg wykładów. Współpracuje jako wykładowca z leaderami rynku stomatologicznego. Swoje doświadczenia zawodowe stara się połączyć z fotografią, której tajniki wykorzystuje w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Jest aktywnym członkiem ITI (International Team for Implantology) oraz PASE.

Prof. Marga Ree

Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim. W 1988 roku uczestniczyła w podyplomowym programie endodontycznym, który ukończyła w 2001 roku z tytułem magistra nauk ścisłych. Od tego czasu prowadziła wykłady oraz praktyczne kursy zarówno w Holandii, jak i za granicą. Jest głównym autorem wielu artykułów o tematyce endodontycznej oraz ogólno - dentystycznej. Marga pełniła przez 2 lata funkcję sekretarza i wiceprzewodniczącej Holenderskiego Towarzystwa Endodontycznego. Od 1980 roku prowadzi prywatną praktykę w Purmerend, od 9 lat specjalizującą się głównie w endodoncji.

Dr Sebastian Mazur

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 1996 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną. Do 2006 roku zawodowo związany z Katedrą i Zakładem Stomatologii Zachowawczej i Zakładem Periodontologii ŚUM. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych. Od 2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Autor podyplomowego programu szkoleniowego Curriculum Endodontyczne PTE. Praktyka prywatna w Gliwicach. W swojej pracy koncentruje się na endodoncji mikroskopowej, mikrochirurgii oraz implantologii.

Powrót