Pulp Fiction 22 (2021)

Międzynarodowe Sympozjum Pulp Fiction 21
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 3-5 grudnia 2021 r.

Fotorelacja

Program Sympozjum

03.12.2021 – Piątek

08:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00 „Leczenie endodontyczne stałych zębów niedojrzałych po urazach” – Dr Michał Sobczak

11:00 – 11:45 „Pułapki w endodoncji; jak się nie dać złapać” – Dr Marzena Biegańska-Rak

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa / Prezentacja Firm

12:15 – 13:30 Wyznaczanie granic współczesnej endodoncji” – Dr Agnieszka Wąsewicz, Dr Tomasz Zbożeń

13:30 – 15:00 „Aktualne podejście do zwapnień układu endodontycznego” – Dr Francesco Maggiore

15:00 – 16:00 Obiad / Prezentacja Firm

16:00 – 17:30 „Bezpieczne i przewidywalne usuwanie złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych” – Dr Olga Zemliakova

17:30 – 18:00 Przerwa kawowa / Prezentacja Firm

18:00 – 19:00 „Bioceramika w leczeniu endodontycznym – trend czy przyszłość” – Dr Ahmed Alwaidh

19:00 – 20:00 „Koncepcja płaskiej krawędzi – zalety i zastosowania” – Dr Ahmed Alwaidh

20:00 – 21:00 Czas relaksu

21:00 – 03:00 Kolacja / Wieczór Futurystyczny – Moda lat 2100? około 22.30 Finał konkursów: „Endonalewka 2021” – Nagroda główna:”Urządzenie endodontyczne”(Regulamin) „Najciekawszy stój wieczoru” – Nagroda główna: „Instrument endodontyczny”

04.12.2021 – Sobota

07:00 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:30 „Universum vertiprep – zalety szlifu bezstopniowego” – Dr Maciej Czerwiński

11:30 – 13:00 „Patrząc wstecz na moje nieudane przypadki endodontyczne, co dziś zrobiłabym inaczej?”– Dr Marga Ree

13:00 – 13:00 ZDJĘCIE GRUPOWE W HOLU HOTELOWYM

13:00 – 13:30 Przerwa kawowa / Prezentacja Firm

13:30 – 15:00 „Zarządzanie zwapniałymi kanałami” – Dr Marga Ree

15:00 – 16:00 Obiad / Prezentacja Firm 16:00 – 18:00 „Jak daleko możemy się posunąć w mikrochirurgii endodontycznej?” – Dr Guillaume Jouanny

18:00 – 18:30 Przerwa kawowa / Prezentacja Firm

18:30 – 20:00 „Ponowne leczenie endo – wyzwania i trudności do przezwyciężenia” – Dr Waleed Kurdi

20:00 – 21:00 Czas relaksu

21:00 – 04:00 Uroczysta kolacja – zabawa w stylu Mia & Vega z filmu „Pulp Fiction”? (mile widziane stroje tematyczne) – live music i inne atrakcje

około 22.30 Uroczyste rozdanie dyplomów – grupowe zdjęcie z wykładowcami

około 23.30 Konkurs tańca z filmu Pulp Fiction – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców

05.12.2021 – Niedziela

07:00 – 11:00 Śniadanie

11:00 – 14:00 Czas pożegnań


Stroje tematyczne

Wieczór Futurystyczny – Moda lat 2100 Rodzina Adamsów

Pulp Fiction, Konkurs tańca Pulp Fiction

03.12.2021 – Piątek

Wieczór Futurystyczny – Moda lat 2100 – Konkurs z nagrodami „Najciekawszy stój wieczoru”- Nagroda główna: „Instrument endodontyczny”

„Endonalewka 2021” – Konkurs z nagrodami – Nagroda główna:”Urządzenie endodontyczne”

(Regulamin Konkursu „Endonalewka”)

Zabawa w stylu Mia & Vega z filmu „Pulp Fiction” – Konkurs tańca z filmu Pulp Fiction – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców

Miejsce spotkania

Premier Kraków Hotel
ul. Opolska 14A

Patronat naukowy

Wykładowcy:

Prof. Marga Ree

Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim. W 1988 roku uczestniczyła w podyplomowym programie endodontycznym, który ukończyła w 2001 roku z tytułem magistra nauk ścisłych. Od tego czasu prowadziła wykłady oraz praktyczne kursy zarówno w Holandii, jak i za granicą. Jest głównym autorem wielu artykułów o tematyce endodontycznej oraz ogólno - dentystycznej. Marga pełniła przez 2 lata funkcję sekretarza i wiceprzewodniczącej Holenderskiego Towarzystwa Endodontycznego. Od 1980 roku prowadzi prywatną praktykę w Purmerend, od 9 lat specjalizującą się głównie w endodoncji.

Dr Olga Zemliakova

Endodonta, Specjalista w kompleksowym leczeniu endodontycznym i chirurgii wierzchołkowej. Rosja, Władywostok W 2008 roku ukończyła Państwowy Uniwersytet Medyczny we Władywostoku (VSMU). Posiada certyfikaty w specjalizacji „Stomatologia terapeutyczna”, „Chirurgia stomatologiczna”. Cechuje ją innowacyjne podejście w stomatologii klinicznej. Leczenie stomatologiczne pod mikroskopem od 2012 roku. Jest autorką wykładów: „Leczenie wierzchołkowego zapalenia przyzębia” oraz „Zachowawcze leczenie zębopochodnego zapalenia zatok”. Autorka pokazu i kursu praktycznego „Kompleksowe powtórne leczenie. Bezpieczne i przewidywalne usuwanie złamanych narzędzi”. Prowadzi seminaria i kursy mistrzowskie dla lekarzy praktyków oraz szkolenia do pracy przy życiu mikroskopu stomatologicznego.

Dr Marzena Biegańska – Rak

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Expert najnowszych technik leczenia kanałowego oraz kompleksowego leczenia ortodontyczego z wykorzystaniem nakładek Invisalign. Z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską z zakresu endodoncji pt. „Występowanie cieśni międzykanałowych w zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych. Badania in vitro”. Jest Cłonkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Bierze udział w licznych sesjach, konferencjach i kursach praktycznych głównie z zakresu leczenia kanałowego oraz periochirurgii.

Dr Francesco Maggiore

Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie, School of Dentistry, Włochy. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Endodoncji i Mikrochirurgii Endodontycznej otrzymując C.A.G.S. w endodoncji (Certificate of Advanced Graduate Study) na Uniwersytecie w Pensylwanii, School of Dental Medicine, Filadelfia, USA. Tam również otrzymał "Award for outstanding case presentation class 1999". Nauczał jako Adiunkt Kliniczny na studiach podyplomowych na Wydziale Endodontycznym na Uniwersytecie w Pensylwanii. W 2002 roku otrzymał nagrodę "The best endodontic clinical case" od Włoskiej Akademii Endodontycznej. Prowadził wykłady z dziedziny endodoncji podczas spotkań międzynarodowych, a jego artykuły naukowe były publikowane w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Nauczał korzystania z mikroskopu operacyjnego w endodoncji konwencjonalnej i mikrochirurgii endodontycznej na kilku kursach. Obecnie jest Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie w Ankonie, School of Dental Medicine, Włochy i Adiunktem Klinicznym na Uniwersytecie w Pensylwanii, USA. Jest prowadzącym i członkiem American Association of Endodontists (AAE), International Federation of Endodontic Associations (IFEA), European Association of Endodontology (ESE), Italian Academy of Endodontics (AIE), Italian Society of Endodontics (SIE), German Society of Endodontics (DG-Endo), Sekretarzem European Federation Associations Microdentistry (EFAM). Ma prywatną praktykę w Niemczech specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

Dr Ahmed Alwaidh

Prowadził wiele warsztatów i wykładów zarówno w kraju jak i za granicą, na kursach prywatnych, jak i na konferencjach międzynarodowych w Europie i na Bliskim Wschodzie. Jego praca skupia się na stomatologii mikroskopowej, zwłaszcza endodoncji; pierwotnym i wtórnym leczeniem kanałowym oraz odbudową zębów leczonych endodontycznie (ETT)..

Dr Waleed Kurdi

Ponad dziewięć lat doświadczenia jako klinicysta, badacz i wykładowca w opracowywaniu strategii i wytycznych w leczeniu kanałowym i higieny jamy ustnej wykładowca i kierownika zespołu Endo-Dam Team przez ponad 2 lata

Dr Agnieszka Wąsewicz

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z nowoczesną endodoncją. W tym kierunku również kontynuowała swoją edukację podyplomową i wiosną 2016 zdała egzamin specjalizacyjny z najwyższym wynikiem w kraju otrzymując tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Lek. stom. Tomasz Jerzy Zbożeń

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Pracuje razem z ojcem w wielostanowiskowej praktyce w Kielcach. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AAE). Podjął studia doktoranckie na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozpoczął kształcenie na Wydziele Endodoncji Uniwersytetu Pensylwanii (UPenn) w Filadelfii.

Dr Michał Sobczak

Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, gdzie do 2007 roku pracował jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. W tym czasie uzyskał specjalizację ze stomatologii dziecięcej (2005 r.), oraz obronił pracę doktorską (2007 r.) poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci. W latach 2011/2012 ukończył curriculum implantologiczne na Uniwersytecie WJ Goethego we Frankfurcie n. Menem. W 2016 roku uzyskał tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). Od września 2016 roku jest redaktorem naczelnym Polskiej Stomatologii Dziecięcej, nowego kwartalnika współtworzonego i wydawanego przez wydawnictwo lekarskie PZWL. Jest autorem i współautorem publikacji oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów, także autorem i współautorem wielu szkoleń podyplomowych oraz programów edukacyjnych dla lekarzy dentystów z zakresu stomatologii dziecięcej. Dr Michał Sobczak jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Zębów (IADT) oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE). Od 2010 roku prowadzi Specjalistyczną Praktykę Dentystyczną w Warszawie.

Dr Guillaume Jouanny

Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów.

Dr Maciej Czerwiński

Dr Maciej Czerwiński - Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Toruniu. Od 2013 roku miłośnik stomatologii mikroskopowej. Założyciel grupy i twórca sekwencji Success Stairs. Microscope Dentistry dotyczącej zaawansowanej odbudowy zębów z wykorzystaniem mikroskopu oraz koferdamu. Od 2016 roku aktywny członek grupy Tomorrow Tooth zrzeszającej Stomatologów z całego świata. Prowadzi szkolenia w Polsce i za granicą dotyczące sekwencji Success Stairs.

Powrót