Dr Agnieszka Pacyk

07-10.12.2023
Kraków

Warsztaty: „Cementowanie adhezyjne w kanale – wiara, nadzieja czy rzeczywistość?„

 

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi w 1993 roku, co stanowiło początek jej pasjonującej drogi zawodowej. Przez ponad dwie dekady z oddaniem dzieli się swoją wiedzą poprzez wykłady oraz szkolenia. Przez ponad dziesięć lat pełniła zaszczytne stanowisko Professional Service Manager w renomowanej firmie Dentsply, gdzie wprowadzała na polski rynek innowacyjne grupy materiałów, takie jak kompomery oraz płynne kompozyty do techniki bulk flow.

W 2005 roku zdobyła zaszczytny tytuł doktora nauk medycznych, broniąc pracę doktorską z wyróżnieniem z zakresu materiałów kompozytowych. Od już 12 lat aktywnie angażuje się w pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom lekarzy dentystów. Jej oddanie w roli wykładowcy zostało docenione przez studentów, którzy uhonorowali ją tytułem „Najlepszego Nauczyciela Akademickiego w roku 2015/2016.”

Dr n.med. Agnieszka Pacyk to jednostka, która nie tylko doskonale kształci młodych przyszłych specjalistów, lecz także przyczynia się do rozwoju medycyny dentystycznej poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynek oraz dzielenie się wiedzą w szerokim zakresie. Jej wkład w dziedzinę medycyny stanowi prawdziwy skarb, zasługujący na uznanie i szacunek.