Dr Gergely Benyőcs

07-10.12.2023
Kraków

Gergely Benyőcs DMD ukończył w 2001 roku z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie, a w 2003 roku uzyskał tytuł magistra na Uni’s Department of Conservative Dentistry. W 2008 roku ukończył również studia na The College for Modern Business Studies.

Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym i jest właścicielem Gabinetu Stomatologicznego PreceDent, gdzie świadczone są wysokospecjalistyczne usługi z zakresu endodoncji, wykorzystujące podejście mikroskopowe oraz nowoczesne technologie. Jego gabinet posiada certyfikowaną akredytację jako centrum szkoleniowe w ramach trzyletniego podyplomowego programu endodontycznego.

W latach 2001-2003 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie. Jest wykładowcą zewnętrznym na Uniwersytecie w Szegedzie, na Wydziale Stomatologii oraz na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie, na Wydziale Stomatologii w Semmelweis University of Budapest.

Jest członkiem Hungarian Society of Endodontology oraz New Jersey Association of Endodontists. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Endodoncia, węgierskiego periodyku poświęconego endodoncji.

Jest organizatorem i przewodniczącym Kongresu Endodontycznego na DentalWorld w Budapeszcie, który jest największym wydarzeniem w tej dziedzinie w regionie.

Jest administratorem ROOTS, wiodącego globalnego forum dyskusyjnego poświęconego endodoncji.

Prowadzi działalność dydaktyczną na poziomie krajowym i międzynarodowym jako wykładowca.