Dr Grzegorz Kot

07-10.12.2023
Kraków

Wykład: Kochać – nienawidzieć. Jak wycenić wartość leczenia.

Dr Grzegorz Kot jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, co stanowiło solidne fundamenty jego kariery medycznej. Jego rozwój zawodowy odzwierciedla doskonałość i pasję w obszarze stomatologii.

Posiadając bogate kompetencje, w roku 2011 zdobył uprawnienia lekarza endodonty, które zostały mu przyznane przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne. Kolejnym kamieniem milowym było uzyskanie międzynarodowej umiejętności implantologicznej Fellowship, przyznanej przez International Congress of Oral Implantologists w 2013 roku. W tym samym czasie, zdobył dyplom Master Clinician Program na University of California w Los Angeles, co potwierdza jego wszechstronność i oddanie dla doskonalenia zawodowego.

W okresie 2013-2015 pełnił funkcję asystenta w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowej dla Dzieci i Młodzieży w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, gdzie zdobywał cenne doświadczenie. Jego dziedziny ekspertyzy obejmują leczenie chirurgiczne, implantologię oraz endodoncję – trzy obszary, w których osiągnął znakomite wyniki.

Rok 2019 przyniósł kolejny zaszczytny tytuł: DIPLOMATE ICOI. Dr Grzegorz Kot otrzymał ten tytuł od International Congress of Oral Implantologists (ICOI), największej światowej organizacji zrzeszającej lekarzy implantologów.

Jego fascynacja cyfrowymi aspektami stomatologii stanowi odbicie zaangażowania w nowoczesne rozwiązania. Jest zapalonym orędownikiem wykorzystania nawigacji w implantologii.