Dr Marzena Biegańska – Rak

03-05.12.21
Kraków

Temat wykładu: „Pułapki w endodoncji; jak się nie dać złapać””

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Expert najnowszych technik leczenia kanałowego oraz kompleksowego leczenia ortodontyczego z wykorzystaniem nakładek Invisalign. Z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską z zakresu endodoncji pt. „Występowanie cieśni międzykanałowych w zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych. Badania in vitro”. Jest Cłonkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Bierze udział w licznych sesjach, konferencjach i kursach praktycznych głównie z zakresu leczenia kanałowego oraz periochirurgii.