Dr Paula Villa

07-10.12.2023
Kraków

Wykład: Mikrochirurgia endodontyczna: Sterowana technika chirurgiczna zapewniająca optymalne wyniki.”

 

 

DDS i endodonta, ukończyła Universidad CES w Medellin, Kolumbia. Współzałożycielka studiów endodontycznych na Universidad de Antioquia w Medellín w Kolumbii, gdzie jest profesorem tytularnym. Były prezes Kolumbijskiego Stowarzyszenia Endodontów. Członek Kolumbijskiego Stowarzyszenia Endodontycznego. Jest autorką artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, a jej prywatna praktyka skupia się na endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej w Medellín w Kolumbii.

Mikrochirurgia endodontyczna: Sterowana technika chirurgiczna zapewniająca optymalne wyniki.

Chirurgia endodontyczna ewoluowała przez lata, stając się procedurą, która wykazuje ponad 90% skuteczność przy minimalnej inwazji. Postęp w stomatologii doprowadził do wdrożenia sterowanych komputerowo technik o wysokim poziomie precyzji, które obecnie pozwalają nam dotrzeć do trudnych obszarów anatomicznych w bezpieczniejszy i bardziej zachowawczy sposób. Podczas tej konferencji zostaną omówione różne aspekty współczesnej chirurgii endodontycznej w oparciu o literaturę naukową i doświadczenia kliniczne, aby pokazać pozytywny wpływ, jaki technologia ma na tego typu zabiegi, co z kolei ułatwia zachowanie naturalnych zębów.

Codzienna praktyka endodontyczna: Diagnoza wykraczająca poza badanie miazgi.

Diagnoza jest podstawą każdego leczenia, jakie możemy zapewnić naszym pacjentom, od konserwacji po ekstrakcję. Dokładna diagnoza ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia utraty tkanki, pieniędzy i straty czasu. Dogłębna obserwacja i korelacja objawów klinicznych i radiologicznych pozwala nam na postawienie trafnej diagnozy jednostek, których nie da się rozwiązać interwencją endodontyczną.

Podczas tej konferencji zostanie omówione znaczenie trafnej diagnozy i jej wpływ na plany leczenia pacjentów.