Dr Wojciech Bednarz

01-04.12.221
Kraków

Temat wykładu: Problemy endo-periodontologiczne – możliwości postępowania leczniczego na podstawie własnych przypadków klinicznych.”

 

Dr hab. Wojciech Bednarz ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą II st. w dziedzinie periodontologii. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych w AM we Wrocławiu. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.