Pulp Fiction 10

Międzynarodowe Sympozjum Pulp Fiction 10
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 4-7 grudnia 2008 r.

Spotkanie otworzył Jerzy Zbożeń słowami: „Zobaczcie jak ten czas szybko płynie… Już dziesiąty raz się spotykamy, a to zobowiązujące. Idea pierwszych spotkań Pulp Fiction, które organizowałem przed laty, polegała na tym samym co teraz, choć oczywiście charakter i zakres tematyki ciągle zmieniają się, zgodnie z postępem wiedzy i technologii. Niezmienne jest to, iż w trakcie zjazdów dla Miłośników Endodoncji najważniejsza i nieoceniona jest wymiana doświadczeń z codziennej praktyki dentystycznej”.

Wspominano początki, pierwsze spotkania i ich niezwykłą atmosferę. Jubileuszowe spotkanie trwało od 4 do 7 grudnia 2008 roku w Centrum Konferencyjnym w Jachrance nieopodal Warszawy. Program wykładów i warsztatów realizowany był przez uznanych specjalistów w dziedzinie endodoncji i implantologii. Gościli między innymi: Konstantinos Valavanis, Spyros Botos, Artur Borecki, Michał Jóźwiak, Jorge Vera, Elisabetta Cotti, Marga Ree, Gianluca Gambarini, Gilberto Debelian i Samuel Kratchman.

Pierwszego dnia niezwykle interesujące były warsztaty praktyczne z zakresu diagnostyki 3D oraz wykorzystania mikroskopu w endodoncji prowadzone przez Jerzego Zbożenia, Tomasza Zbożenia i Tarasa Horodetskego. Pomocą służył również prof. Syngcuk Kim. Uczestnicy podkreślali, iż bardzo przydatne były wiadomości z zakresu tomografii. Na przykładzie tomografu 3D Accuitomo słuchacze mogli się przekonać, iż dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu komputerowemu możliwe jest wyświetlanie i prezentacja kolejnych warstw prześwietlanych struktur ustawionych w osiach X, Y, Z nawet co 0.125 mm, a także trójwymiarowa symulacja badanego obszaru. Wszystko to przydatne jest do oceny prawidłowości opracowania i wypełnienia kanałów korzeniowych oraz ewentualnej weryfikacji podejrzenia pęknięć, złamań, perforacji czy resorpcji, ponadto ułatwia komunikację z pacjentem. W trakcie wywiadów dyskutowano o systemie Bio Race, implantach Overdenture i LasterLok, o instrumentach rotacyjnych NiTi i narzędziach Twisted Files. Poruszano tematy unikania problemów podczas powtórnego leczenia endodontycznego, infekcji ich wpływu na powstawanie chorób. Rozmawiano też między innymi o leczeniu endodontycznym młodych pacjentów, właściwym płukaniu i dezynfekcji kanałowego systemu korzeniowego oraz koncepcjach wypełniania kanałów korzeniowych.

Dzięki temu, iż jak co roku na spotkanie przybyli prawdziwi pasjonaci endodoncji, poziom Sympozjum był bardzo wysoki. Zatem do kolejnego spotkania.

Fotorelacja

Program Sympozjum

Pulp Fiction 10, 4-7 grudnia 2008r.

DZIEŃ PIERWSZY (4 grudnia)

PRE-KONGRES

Warsztaty – endodoncja praktyczna – Jerzy Zbożeń, Taras Horodetskyy – zobacz więcej
SimPlant – warsztaty praktyczne, diagnostyka 3D – Tomasz Zbożeń – zobacz więcej
Warsztaty przedegzaminacyjne Fellowship/Mastership/Diplomate

KONGRES
Historia Pulp Fiction – Jerzy Zbożeń
Who is who – Artur Bobrecki
MacGyver w stomatologii – Michał Jóźwiak

DZIEŃ DRUGI (5 grudnia)

Implantologia lekiem na niektóre problemy endodontyczne. Natychmiastowa implantacja i prowizorium: kształtowanie tkanek miękkich dla lepszego efektu estetycznego – Konstantinos Valavanis
Natychmiastowe obciążenie implantów Overdenture. Protokół postępowania – Spyros Botos
Studia porównawcze nad retencją kości i jej jakością wokół implantów LasterLok – Spyros Botos
EndoPerio zębów ze zniszczonymi tkankami twardymi. Implanty czy leczenie zachowawcze? – Jorge Vera
Właściwe płukanie i dezynfekcja kanałowego systemu korzeniowego zębów – Jorge Vera
Koncepcja adhezyjnego wypełniania kanałów korzeniowych odpowiedzią na ograniczenia tradycyjnej gutaperki – Gianluca Gambarini
Radiologia i ultradźwięki w chirurgicznym leczeniu endodontycznym – Elisabetta Cotti
Leczenie zębów stałych wyzwaniem endodontycznym i protetycznym u młodych pacjentów – Marga Ree
Metody odbudowy zębów oraz ich wpływ na wzmocnienie i zapobieganie złamaniom niedojrzałych korzeni – Marga Ree
Jak uniknąć perforacji podczas opracowywania kanałów pod wkład koronowo -korzeniowy po leczeniu endodontycznym – Jorge Vera


DZIEŃ TRZECI (6 grudnia – sobota)

System Bio Race – skuteczna, bezpieczna i biologicznie sprawdzona sekwencja pilników – Gilberto Debelian
Zalety i ograniczenia klasycznych instrumentów rotacyjnych NiTi w porównaniu z nowymi narzędziami endodontycznymi TF (Twisted Files) – Gianluca Gambarini
Uniakanie problemów podczas powtórnego leczenia endodontycznego – Samuel Kratchman
Chirurgiczne re-endo zębów trzonowych ze zmianami okołowierzchołkowymi – Syngcuk Kim
Endodontyczne infekcje i ich wpływ na powstawanie chorób ogólnoustrojowych – Gilberto Debelian
Quizz – Kto jest KIM w endodoncji – Syngcuk Kim
Otwarta dyskusja z udziałem wykładowców przy kawie: Gilberto Debelian, Syngcuk Kim, Samuel Kratchman, Gianluca Gambarini


DZIEŃ CZWARTY  (7 grudnia – niedziela)

Czas powrotów

Kurs endodontyczny

W ramach Pulp Fiction 10 –  Termin: 4 grudnia 2008 r.

Kurs prowadzony przez lek. stom. Jerzego Zbożenia oraz lek. stom. Tarasa Horodetskyy’ego przeznaczony jest dla osób chcących rozpocząć pracę rotacyjnymi narzędziami Ni-Ti oraz wypełnianie kanałów korzeniowych termoplastyczną gutaperką. Omówione zostaną aspekty podstawowego wyposażenia praktyki endodontycznej, sposoby diagnostyczne i procedury poszczególnych etapów leczenia.

10.00 – 10.10 Spotkanie uczestników kursu – Sala Wiedeńska
10.10 – 15.00 Zasady współczesnej endodoncji, jak rozpocząć pracę rotacyjnymi narzędziami Ni-Ti i termoplastyczną gutaperką – teoria i praktyka
13.00 – 13.30 Lunch w Sali restauracyjnej Hotelu

Warsztaty SimPlant

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania SimPlant Planner w diagnostyce i planowaniu leczenia implantologicznego – 4 grudnia 2008 r.

10.00 – 15.00 Sala Moskiewska
10.00 – 10.30 Spotkanie uczestników kursu, instalacja i aktywacja programów
10.00 – 10.30 na komputerach uczestników.
10.30 – 15.00 Praktyczny kurs zastosowania programu SimPlant Planner
12.00 – 12.30 Lunch w Sali restauracyjnej Hotelu.

Dla uczestników PF10 zainteresowanych tym tematem kurs nawigacji 3D prowadzą intruktorzy z firmy Profident – oficjalnego dystrybutora Systemu Planowania Leczenia Implantologicznego 3D Simplant w Polsce (www.simplant.com i www.simplant.pl).

Dzięki programowi SimPlant chirurg może dokładnie przygotować zabieg chirurgiczny. Opracowywany jest plan idealnego umiejscowienia implantów, zarówno w postaci obrazu dwuwymiarowego (2D), jak i trójwymiarowego (3D), biorąc pod uwagę aspekty kliniczne oraz estetyczne. Wizualizacja planu jest prostym środkiem służącym poprawie komunikacji między różnymi lekarzami – specjalistami, a także sposobem przedstawienia umiejscowienia implantów podczas zabiegu.

Miejsce spotkania

Centrum Kongresowe „Warszawianka” ( www.warszawianka.pl ) położone jest ok. 30 km od Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim, w spokojnej i cichej miejscowości Jachranka. Jest miłym, eleganckim Hotelem przystrojonym świątecznie, gdzie podejmować Nas będzie rzetelna i kompetentna obsługa. Hotel dysponuje dużą salą wykładową mogącą pomieścić nawet 500 osób oraz wystarczającą ilością przytulnych pokoi. Hotel oddaje Nam także inne, mniejsze sale wykładowe, dwie restauracje, bar na lobby otwarty do godz. 3.00 nad ranem w dniach trwania Sympozjum PF (od czwartku do soboty), dodatkowy bar nocny, kręgielnię oraz baseny, saunę, łaźnię, jacuzzi, salę fitness, siłownię oraz SPA. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16.00, a kończy o godz. 12.00. Bardzo ważnym jest to, aby opuścić pokój w ustalonym dniu wyjazdu do godz. 12.00, pamiętając o oddaniu karty – klucza do pokoju i uregulowaniu ewentualnych należności z baru, restauracji czy kręgielni. Przedłużenie doby hotelowej bez zgody Recepcji Hotelu, będzie się wiązało z koniecznością dokonania opłaty za dodatkowy, niewykorzystany nocleg.

Wykładowcy:

Prof. Elisabetta Cotti

Ukończyła w 1985r. stomatologię na Uniwersytecie w Cagliari, Włochy. W 1990 uzyskała specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie Loma Linda, USA, a w 1991r. tytuł Master of Science In Endodontics. W 1990r. pełniła funkcję Professor of Endodontics na Uniwersytecie Loma Linda. W latach 1991-1994 wykładała jako profesor na Wydziale Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Cagliari. Od 1999r. pracownik naukowy Uniwersytetu w Cagliari. Od 2000r. profesor Wydziału Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Cagliari. Profesor Cotti jest wykładowcą o międzynarodowej renomie. Autorka licznych amerykańskich, włoskich i międzynarodowych publikacji naukowych.

Prof. Gilberto Debelian

Prof. Gilberto Debelian otrzymał stopień naukowy DMD na Uniwersytecie w Sao Paulo (Brazylia) w 1987 roku. Ukończył specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie w Pensylwanii (USA) w 1991r. W latach 1991 - 2001 był wykładowcą na stanowisku profesora w podoktoranckim programie endodontycznym na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii. W 1997r. ukończył studia PhD na Uniwersytecie w Oslo. Zajmował się badaniem infekcji bakteryjnej i grzybiczej u pacjentów leczonych endodontycznie, za co w roku 1997 została przyznana mu nagroda w dziedzinie nauki od Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego i Norweskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dr Debelian prowadzi prywatną praktykę endodontyczną w miejscowości Bekkestua w Norwegii. Jest autorem wielu prac naukowych i klinicznych z mikrobiologii endodontycznej oraz trzech książek z zakresu endodoncji. Obecnie jest członkiem naukowego zespołu doradczego "Czasopisma endodontycznego" i dyrektorem Oslo Endodontic Study Club. Międzynarodowe wykłady dr Debelian'a obejmują: infekcje endodontyczne; choroby ogólnoustrojowe powodowane przez mikroorganizmy jamy ustnej; traumatologię stomatologiczną i nowe technologie stosowane w endodoncji.

Prof. Gianluca Gambarini

Profesor endodoncji, Uniwersytet w Rzymie, La Sapienza. Międzynarodowy wykładowca i naukowiec. Jest autorem ponad 380 artykułów naukowych, dwóch książek. Wykładał na całym świecie (ponad 240 prezentacji), oraz był zapraszany jako główny mówca w najważniejszych międzynarodowych (AAE, IFEA, ESE) i narodowych endodontycznych kongresach w Europie, Północnej i Południowej Ameryce, Azji, Środkowym Wschodzie, Australii i Południowej Afryce. Wykładał także na wielu uniwersytetach na całym świecie.Do jego głównych przedmiotów zainteresowania należą materiały endodontyczne i endodoncja kliniczna. Aktywnie współpracuje z wieloma producentami na całym świecie w celu stworzenia nowych technologii, procedur operacyjnych i materiałów do leczenia kanałowego.Oficjalny członek włoskiego ANSI/ADA i ISO Komitetu Materiałów Endodontycznych. Aktywny członek IADR, Włoskiego Towarzystwa Endodontycznygo (SIE) i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE), Partner AAE. Naukowy redaktor Italian Journal of Endodontics, oficjalnej gazety Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego (SIE). Prowadzi prywatną praktykę endodontyczną w Rzymie.

Dr Michał Jóźwiak

Lek. stom. Michał Jóźwiak jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku - specjalizacja: chirurg stomatolog. Od 1987 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Iławie. Autor wielu artykułów m.in. na temat chirurgii i endodoncji. Współautor portalu dla endodontów www.endodoncja.pl. Jest również administratorem pierwszej w Polsce listy dyskusyjnej lekarzy stomatologów (www.stomatolog.com.pl).

Prof. Syngcuk Kim

Prof. Kim jest profesorem uhonorowanym nagrodą Louis I. Grossmana i przewodniczącym Wydziału Endodontycznego w szkole Medycyny Stomatologicznej Uniwersytetu Pensylwania. Zdobył stopień dentystyczny i certyfikat z Endodoncji w Szkole Stomatologii i Ustnej chirurgii na Uniwersytecie Kolumbia w Nowym Yorku. Posiada także stopień PH. D. Fizjologii krążenia na Wydziale Fizjologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kolumbia. W 2002 roku otrzymał Honorowy Stopień Doktora od Uniwersytetu Graz w Austrii. Prof. Kim jest znany i szanowany za swoje badania na temat fizjologii miazgi zęba i mikrocyrkulacji. Za co także AEE uhonorowało go nagrodą Luisa I. Grossmana. W 1991 roku został uhonorowany nagrodą Endodontic and Pulp Biology Research Adwards przez IADR. Kiedy rozoczął pracę na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie Pensylwania w 1992 roku, jako przewodniczący Wydziału Endodontycznego nie tylko wprowadził wydział w tzw. "Nowy wiek" mikroskopu , ale także założył Microscope Tranning Center. W tej nowej, na tamte czasy, dziedzinie endodoncji opracował szereg instrumentów endodontycznych dla potrzeb mikrochirurgii endodontycznej m.in: końcówki ultradźwiękowe KIS i Kim retraktor. Od tego czasu liderzy edukacji endodontycznej i praktykanci kliniczni z USA, południowej Ameryki, Europy, Azji i Australii byli szkoleni w Microscope Tranning Center. Ponadto Prof. Kim jest autorem ponad 60 artykułów w Peer Reviev Jurnal. Jest członkiem komitetu redakcyjnego International Journal i Journal of Endodontics, również Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Biology. Współpracował także gościnnie jako redaktor w Dental Clinics of North America opublikowanych najpierw w lipcu 1997 a później w 2004r. Jest współautorem Color Atlas of Dental Medicine, Thieme Co., wydanego w Niemczech w 2000 r. Jest pierwszym autorem Color Atlas of Microsurgery in Endodontics opublikowanego w 2000 r. przez Saunders Co.

Prof. Sam Kratchman

Dr Sam Kratchman to specjalista endodonta, uznany wykładowca, autor wielu prac naukowych z zakresu endodoncji i mikrochirurgii, członek wielu towarzystw naukowych. Zarówno licencjat z biologii jak i tytuł lekarza dentysty uzyskał na Uniwersytecie TUFTS w Bostonie, Massachusetts. Następnie zdobył certyfikat z endodoncji na uniwersytecie Pennsylwania, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny oraz Zastępca Dyrektora Podyplomowej Endodoncji, czuwając nad kształceniem z zakresu mikrochirurgii. Dr. Kratchman jest autorem kilku artykułów oraz współautorem kilku książek dotyczących endodoncji. Działa na rzecz repopularyzacji mikrochirurgii w podręcznikach do endodoncji oraz klinikach dentystycznych Ameryki Północnej. Opracował i opatentował instrument zwany S-kondenser do obturacji kanałów zębowych. Dr Kratchman znalazł się na okładkach wydania "Best of" w magazynach "Main Line Today" oraz "Doctor of Dentistry". Dr Kratchman jest chętnie zapraszanym wykładowcą, gościł już na kongresach endodontycznych W USA, Europie, Skandynawii, Ameryce Południowej oraz Azji. Oprócz pracy dydaktycznej nadal prowadzi dwa specjalizujące się w endodoncji gabinety W Exton oraz West Chester w Pensylwanii.

Prof. Marga Ree

Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim. W 1988 roku uczestniczyła w podyplomowym programie endodontycznym, który ukończyła w 2001 roku z tytułem magistra nauk ścisłych. Od tego czasu prowadziła wykłady oraz praktyczne kursy zarówno w Holandii, jak i za granicą. Jest głównym autorem wielu artykułów o tematyce endodontycznej oraz ogólno - dentystycznej. Marga pełniła przez 2 lata funkcję sekretarza i wiceprzewodniczącej Holenderskiego Towarzystwa Endodontycznego. Od 1980 roku prowadzi prywatną praktykę w Purmerend, od 9 lat specjalizującą się głównie w endodoncji.

Dr Konstantinos Valavanis

Absolwent Uniwersytetu Kapodistrian w Atenach, szkolenia implantologicznego w Kraichtal oraz kursu w szkole stomatologii GOLDMAN w Bostonie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Implantologicznego SENAME (Nepal), członek Komitetu Naukowego Grerckiego Towarzytwa Stomatologicznego. Jeden z założycieli i specjalistów DGOI. Międzynarodowy wykładowca z zakresu stomatologii estetcznej i implantologicznej. Współwłaściciel klinik w Baden Baden i Atenach.

Dr n. med. Jorge Vera

Dr. Jorge Vera w 1989 roku uzyskał stopień DDS (Doktor of Dental Surgery) Narodowego Uniwersytetu w Meksyku. W roku 1993 certyfikat endodoncji z TUFTS Uniwersyteckiej Szkoły Stomatologicznej. Prezes Meksykańskiego Związku Endodontów, członek Amerykańskiego Związku Endodontów, członek Naukowego Komitetu Doradczego The Journal of Endodontics oraz członek Doradczego Komitetu Endodontycznego.Przeprowadził ponad 150 wykładów i kursów w Meksyku, USA, Panamie, Gwatemali, Salwadorze, Kolumbii, Ekwadorze, Argentynie, Australii, Holandii i we Włoszech. Autor 40 publikacji w meksykańskich i międzynarodowych dziennikach. Prowadzi praktykę lekarską ograniczoną wyłącznie do zakresu endodoncji.

Dr Jerzy Zbożeń

Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia, implantologia, nawigacja implantologiczna - www.simplant.pl. Prowadzi własną, wielostanowiskową praktykę stomatologiczną i chirurgiczną w Kielcach, w której pracuje już trzecie pokolenie dentystów w rodzinie. W 1993 założył firmę Profident (www.profident.pl) zajmującą się m.in. wprowadzaniem nowych technologii z zakresu endodoncji, mikrochirurgii i implantologii na rynek polski. Jest administratorem i współautorem specjalistycznego wortalu dla endodontów - www.endodoncja.pl. Udziela również porad w zakresie leczenia kanałowego zębów na portalu stomatologicznym www.dentonet.pl. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do lekarzy interesujących się implantologią, która jest źródłem wymiany informacji i doświadczeń dla kilkuset specjalistów z tej dziedziny. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do endodontów. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Członek stowarzyszeń implantologicznych PSI, DGOI, ICOI, OSIS oraz PTS, PTE. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, skarbnik PSI.

Lek. stom. Tomasz Jerzy Zbożeń

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Pracuje razem z ojcem w wielostanowiskowej praktyce w Kielcach. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AAE). Podjął studia doktoranckie na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozpoczął kształcenie na Wydziele Endodoncji Uniwersytetu Pensylwanii (UPenn) w Filadelfii.

Powrót