Pulp Fiction 13

PENN ENDO GLOBAL SYMPOZJUM Dzień 1 / 2 08-09.12.2011
EFAM SYMPOZJUM Dzień 3 / 4 10-11.12.2011

Wyjątkowa edycja Spotkania Miłośników Endodoncji!!
W tym roku Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction połączył dwa wydarzenia – Sympozjum Penn Global Endo, organizowane przez Uniwersytet w Pennsylvanii, i Sympozjum EFAM organizowane przez European Federation Associations Microdentistry przy współpracy z Polskim Towarzystwem Endodontycznym.

Kongres odbył się w hotelu „The Best Western Premier” w Krakowie w dniach 8 – 11 grudnia 2011. Bogaty program naukowy z pewnością zadowolił uczestników konferencji, a przygotowane imprezy towarzyszące uatrakcyjniły pobyt w Krakowie.

Program sympozjum

DZIEŃ 1 (Czwartek, 08 grudnia 2011)

Biofilm w endo – Dr Denis Kinane
Ewolucja endodoncji na przełomie 50 lat – Dr Noah Chivian
Ząb czy tytan – Właściwa decyzja – Dr Christof Pertl
Tomografia wolumetryczna CBCT w endodoncji – Dr Fred Barnett


DZIEŃ 2 (Piątek, 09 grudnia 2011)

Endo – Dr Gilberto Debelian (Norwegia)
Endodoncja/ Urazy – Dr Martin Trope
Mikrochirurgia I – Dr Spyros Floratos (Grecja)
Mikrochirurgia II –  Dr Sam Kratchman
Mikrochirurgia III – Dr Syngcuk Kim
Prognozowanie w re-endo: Postępowanie kliniczne oparte na dowodach naukowych – Dr Meetu Kohli

DZIEŃ 3 / Sobota, 10 grudnia 2011

Zabiegi endodontyczne przeprowadzane pod mikroskopem chirurgicznym korzyści – Dr Helmut Walsh / Monachium (Niemcy)
Zastosowanie mikroskopu chirurgicznego podczas skomplikowanych zabiegów endodontycznych – Dr Arnaldo Castellucci / Florencja (Włochy)
Zalety zastosowania mikroskopu chirurgicznego podczas leczenia skomplikowanych perforacji kanałów – Prof. Giuseppe Cantatore / Rzym (Włochy)
Zastosowanie CBCT w rozwiązywaniu trudnych sytuacji podczas leczenia endodontycznego – Prof. Purificación Varela / Santiago de Campostela (Hiszpania)
Zastosowanie mikroskopu w mikrochirurgii endodontycznej – Dr Francesco Maggiore / Aschaffenburg (Niemcy)
Rola mikroskopu chirurgicznego podczas minimalnie inwazyjnych zabiegów odbudowy dentystycznej – Dr Augusto Malentacca / Rzym (Włochy)
Zabiegi chirurgiczne na zatoce szczękowej pod mikroskopem chirurgicznym – Dr Gabriele Pecora / Rzym (Włochy)
Jak sprawić aby codzienna praca stała się łatwiejsza – Dr Julio Moran / Gijón (Hiszpania)

DZIEŃ 4 / Niedziela, 11 grudnia 2011

Widzieć lub nie widzieć: jedno z najważniejszych pytań nie tylko w zakresie endodoncji – Dr Jerzy Zbożeń / Kielce (Polska)
Zastosowanie mikroskopu chirurgicznego w implantologii – Dr Lorenzo Daniele / l’Aquila (Włochy)
Zastosowanie mikroskopu chirurgicznego podczas skomplikowanych zabiegów chirurgicznych – Dr M. Bonelli, Dr T. Machan (Włochy)

Endonalewka

Regulamin Konkursu Endonalewka 2012

Ocena produktów odbędzie się według następujących zasad:

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy PF 14, którzy dostarczą do Organizatora Konkursu nalewkę alkoholową. Nalewkę należy dostarczyć do dnia 6 grudnia 2012r. (czwartek), do godz. 15.00 na Recepcję PF 14 do Pana Bernarda Tersy.

2. Uczestniczyć w Konkursie można osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.

3. Każdy uczestnik Konkursu winien butelkę z nalewką oznaczyć etykietą. W kopercie oznaczonej taką samą etykietą należy podać nazwę produktu oraz imię i nazwisko producenta. Nalewkę i kopertę z danymi należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w opakowaniu, które uniemożliwi przypadkową identyfikację produktu i jego wytwórcy.

4. Ilość przedstawionego produktu winna być nie mniejsza niż 0,7 litra.

5. Byłoby pożądanym, aby ilość nalewki była większa , np. 1,5 litra. Pozwoliłoby to na degustację wyrobu innym uczestnikom Pulp Fiction i przyznanie Nagrody Publiczności.

6. Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora w taki sposób, aby zapewnić maksymalną bezstronność oceny przedstawionych produktów. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby stające do konkursu, ani ich przedstawiciele. Organizator będzie nadzorował i organizował pracę Komisji Konkursowej bez prawa oceny przedstawionych produktów.

7. Zwycięzca może być tylko jeden. W przypadku równej ilości zgromadzonych punktów nastąpi dodatkowa ocena jednakowo ocenionych produktów. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydować będzie głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

8. Nagrodę główną Konkursu stanowi puchar i tytuł Mistrza Endonalewki 2012 oraz uznanie Naszej Społeczności.

9. Jeśli ilość przedstawionych produktów na to pozwoli, zostanie przyznana również Nagroda Publiczności – Puchar oraz Dyplom.

10. Nagroda specjalna – Urządzenie endodontyczne dla najlepszego producenta Endonalewki zostanie ufundowana przez Firmę PROFIDENT.

Fotorelacja

Miejsce spotkania

Best Western Premier Kraków (www.bestwesternkrakow.pl)
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków Tel.: +48 12 376 37 00

Prelegenci:

Dr Frederic Barnett

Dr Barnett otrzymał na Uniwersytecie w Pensylwanii (Szkoła Medycyny Stomatologicznej) stopień naukowy DMD w 1978r. oraz certyfikat z dziedziny endodoncji w 1981r. Do 1990r. był dyrektorem Studium Doktoranckiego w Penn, a obecnie zajmuje stanowisko profesora endodoncji w Centrum Medycznym Alberta Einstein'a w Filadelfii. Dr Barnett prowadzi także prywatną praktykę endodontyczną. Dr Barnett napisał wiele prac naukowych i klinicznych. Jego międzynarodowe wykłady obejmują: infekcje endodontyczne, leczenie trudnych przypadków endodontycznych, traumatologię stomatologiczną i nowe technologie w zakresie leczenia kanałowego. Obecnie jest członkiem komitetu doradczego czasopisma "Traumatologia Stomatologiczna" i redaktorem działu endodontycznego PPAD, Terapii Endodontycznej i Zdrowia Jamy Ustnej. Jest również współredaktorem "Dziennika endodontycznego".

Prof. Elisabetta Cotti

Ukończyła w 1985r. stomatologię na Uniwersytecie w Cagliari, Włochy. W 1990 uzyskała specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie Loma Linda, USA, a w 1991r. tytuł Master of Science In Endodontics. W 1990r. pełniła funkcję Professor of Endodontics na Uniwersytecie Loma Linda. W latach 1991-1994 wykładała jako profesor na Wydziale Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Cagliari. Od 1999r. pracownik naukowy Uniwersytetu w Cagliari. Od 2000r. profesor Wydziału Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Cagliari. Profesor Cotti jest wykładowcą o międzynarodowej renomie. Autorka licznych amerykańskich, włoskich i międzynarodowych publikacji naukowych.

Prof. Giuseppe Cantatore

Professor Giuseppe Cantatore ukończył Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie na wydziale Medycyny w 1980 roku. W roku 1983 zdobył specjalizację ze stomatologii. Uczył endodoncji w University of L'Aquila w latach 1987 - 1991 oraz w Rome "La Sapienza" w latach 1992 - 1998. Od roku 2000 jest profesorem endodoncji na University of Verona we Włoszech.

Dr Arnaldo Castellucci

Dr Arnaldo Castellucci ukończył medycynę na Uniwersytecie we Florencji w 1973 i uzyskał specjalizację w stomatologii na tym samym Uniwersytecie w 1977. W latach 1978 - 1980 uczęszczał na kursy dokształcające w dziedzinie endodoncji w Boston University School of Graduate Dentistry, u Profesora Herberta Schilder'a. Oprócz prowadzenia własnej praktyki wyłącznie endodontycznej, Dr Castellucci jest także byłym Prezydentem Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego, byłym Prezydentem Międzynarodowej Federacji Związków Endodontycznych, aktywnym Członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontyczngo, aktywnym Członkiem Amerykańskiego Związku Endodontów i Profesorem Endodoncji na Uniwersytecie we Florencji - University of Florence Dental School. Jest Redaktorem Naczelnym Włoskiego Dziennika Endodontycznego i Informatora Endodontycznego, założycielem i Prezydentem Klubu Badawczego Termicznej Gutaperki - The Warm Gutta Percha Study Club i Centrum Praktyki Mikro - Endodontycznej - The Micro-Endodontic Training Center. Jest międzynarodowym wykładowcą, autorem opracowania EndodonticS, które jest dostępne w wersji angielskiej.

Dr Noah Chivian

Dr Chivian zajmuje się endodoncją w Departamencie Stomatologii w Centrum Medycznym Beth Israel w Newark. Jest także profesorem endodoncji w Pennsylvania School of Dental Medicine oraz New Jersey Dental School (UMDNJ). Dr Chivian jest współautorem 14 podręczników stomatologicznych a jego publikacje pojawiały się w: JADA, OOO, Journal of Endodontics, Compendium and American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics.

Dr Lorenzo Daniele

Lorenzo Daniele ukończył studia w L'Aquila zdobywając tutuł doktora w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Prowadzi warsztaty teoretyczno-praktyczne podczas których często przeprowadza zabiegi na żywo. Często gości jako wykładowca na międzynarodowych konferencjach z dziedzin takich jak: implantologia, chirurgia, periodontologia i protetyka. Jest wykładowcą ANDI (National Association of Italian Dentists).

Dr Spyros Floratos

Spyros Floratos zdobył tytuł Doktora na University of Thessaloniki Dental School, w Grecji w 2001 r. W 2009 r. ukończył studia w University of Pennsylvania School of Dental Medicine w USA na kierunku Endodontics and Endodontic Microsurgery. Pełni funkcję Adjunct Assistant Professor w Departamencie Endodoncji na University of Pennsylvania oraz University of Athens Dental School. Dr Floratos jest także dyrektorem Departamentu Endodoncji w Athens Naval Hospital w Grecji.

Dr Tomasz Machan

Ukończył stomatologię na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie. W 1998 uczestniczył w szkoleniu "Microscope Training in Endodontics" w University of Pennsylvania, Department of Entodontics u prof. Syungcuka Kima. W 2001 uczestniczył w szkoleniu "Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology" w UMDNJ-New Jersey Dental School, Dental Implant Center oraz licznych szkoleniach z zakresu endodoncji i chirurgii jamy ustnej we Włoszech i za granicą. Jest członkiem wielu organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu stomatologii, m.in. GIR (Group for Implant Research) we Włoszech, AIOM (Italian Academy of Microscopic Dentistry), SIE (Italian Society of Endodontics). Dr Machan jest często zapraszanym wykładowcą, brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach. Poza działalnością naukową i dydaktyczną, prowadzi także swoją prywatną praktykę w Trento, we Włoszech. Dr Machan zajmuje się głównie endodoncją i implantologią.

Prof. Syngcuk Kim

Prof. Kim jest profesorem uhonorowanym nagrodą Louis I. Grossmana i przewodniczącym Wydziału Endodontycznego w szkole Medycyny Stomatologicznej Uniwersytetu Pensylwania. Zdobył stopień dentystyczny i certyfikat z Endodoncji w Szkole Stomatologii i Ustnej chirurgii na Uniwersytecie Kolumbia w Nowym Yorku. Posiada także stopień PH. D. Fizjologii krążenia na Wydziale Fizjologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kolumbia. W 2002 roku otrzymał Honorowy Stopień Doktora od Uniwersytetu Graz w Austrii. Prof. Kim jest znany i szanowany za swoje badania na temat fizjologii miazgi zęba i mikrocyrkulacji. Za co także AEE uhonorowało go nagrodą Luisa I. Grossmana. W 1991 roku został uhonorowany nagrodą Endodontic and Pulp Biology Research Adwards przez IADR. Kiedy rozoczął pracę na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie Pensylwania w 1992 roku, jako przewodniczący Wydziału Endodontycznego nie tylko wprowadził wydział w tzw. "Nowy wiek" mikroskopu , ale także założył Microscope Tranning Center. W tej nowej, na tamte czasy, dziedzinie endodoncji opracował szereg instrumentów endodontycznych dla potrzeb mikrochirurgii endodontycznej m.in: końcówki ultradźwiękowe KIS i Kim retraktor. Od tego czasu liderzy edukacji endodontycznej i praktykanci kliniczni z USA, południowej Ameryki, Europy, Azji i Australii byli szkoleni w Microscope Tranning Center. Ponadto Prof. Kim jest autorem ponad 60 artykułów w Peer Reviev Jurnal. Jest członkiem komitetu redakcyjnego International Journal i Journal of Endodontics, również Journal of Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Biology. Współpracował także gościnnie jako redaktor w Dental Clinics of North America opublikowanych najpierw w lipcu 1997 a później w 2004r. Jest współautorem Color Atlas of Dental Medicine, Thieme Co., wydanego w Niemczech w 2000 r. Jest pierwszym autorem Color Atlas of Microsurgery in Endodontics opublikowanego w 2000 r. przez Saunders Co.

Dr Denis Kinane

Dr Kinane zdobył tytuł naukowy PhD z mikrobiologii oraz chirurgii stomatologiczej w University of Edinburgh. Jest członkiem Faculties of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons of Edinburgh oraz Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. Jest specjalista w dziedzinie periodontologii i odbudowy.

Dr Meetu Ralli Kohli

Dr. Meetu Ralli Kohli pełni funkcję Assistant Postgraduate Program Director w Departamencie Endodoncji na University of Pennsylvania, School of Dental Medicine. Pomaga w organizacji szkoleń z dziedziny endodoncji. Dr Kohli zdobyła tytuł BDS w Government Dental College w Indiach, natomiast tutuł Doktora oraz specjalne szkolenie z zakresu endodoncji w University of Pennsylvania, w USA.

Dr Sam Kratchman

Dr Sam Kratchman to specjalista endodonta, uznany wykładowca, autor wielu prac naukowych z zakresu endodoncji i mikrochirurgii, członek wielu towarzystw naukowych. Zarówno licencjat z biologii jak i tytuł lekarza dentysty uzyskał na Uniwersytecie TUFTS w Bostonie, Massachusetts. Następnie zdobył certyfikat z endodoncji na uniwersytecie Pennsylwania, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny oraz Zastępca Dyrektora Podyplomowej Endodoncji, czuwając nad kształceniem z zakresu mikrochirurgii. Dr. Kratchman jest autorem kilku artykułów oraz współautorem kilku książek dotyczących endodoncji. Działa na rzecz repopularyzacji mikrochirurgii w podręcznikach do endodoncji oraz klinikach dentystycznych Ameryki Północnej. Opracował i opatentował instrument zwany S-kondenser do obturacji kanałów zębowych. Dr Kratchman znalazł się na okładkach wydania "Best of" w magazynach "Main Line Today" oraz "Doctor of Dentistry". Dr Kratchman jest chętnie zapraszanym wykładowcą, gościł już na kongresach endodontycznych W USA, Europie, Skandynawii, Ameryce Południowej oraz Azji. Oprócz pracy dydaktycznej nadal prowadzi dwa specjalizujące się w endodoncji gabinety W Exton oraz West Chester w Pensylwanii.

Dr Francesco Maggiore

Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie, School of Dentistry, Włochy. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Endodoncji i Mikrochirurgii Endodontycznej otrzymując C.A.G.S. w endodoncji (Certificate of Advanced Graduate Study) na Uniwersytecie w Pensylwanii, School of Dental Medicine, Filadelfia, USA. Tam również otrzymał "Award for outstanding case presentation class 1999". Nauczał jako Adiunkt Kliniczny na studiach podyplomowych na Wydziale Endodontycznym na Uniwersytecie w Pensylwanii. W 2002 roku otrzymał nagrodę "The best endodontic clinical case" od Włoskiej Akademii Endodontycznej. Prowadził wykłady z dziedziny endodoncji podczas spotkań międzynarodowych, a jego artykuły naukowe były publikowane w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Nauczał korzystania z mikroskopu operacyjnego w endodoncji konwencjonalnej i mikrochirurgii endodontycznej na kilku kursach. Obecnie jest Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie w Ankonie, School of Dental Medicine, Włochy i Adiunktem Klinicznym na Uniwersytecie w Pensylwanii, USA. Jest prowadzącym i członkiem American Association of Endodontists (AAE), International Federation of Endodontic Associations (IFEA), European Association of Endodontology (ESE), Italian Academy of Endodontics (AIE), Italian Society of Endodontics (SIE), German Society of Endodontics (DG-Endo), Sekretarzem European Federation Associations Microdentistry (EFAM). Ma prywatną praktykę w Niemczech specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

Dr Augusto Malentacca

Dr Augusto Malentacca zdobył specjalizację w dziedzinie stomatologii w 1979 roku. Od roku 1980 prowadzi prywatną praktykę w Rzymie skupiając się na endodoncji oraz odbudowie. Uczy oraz prowadzi liczne szkolenia. W latach 1999 - 2001 był prezesem S.I.E. (Italian Society of Endodontists). Jest członkiem A.I.C. (Italian Academy of Restorative Dentistry) oraz założycielem i prezesem A.I.O.M. (Italian Academy of Microscopic Dentistry).

Dr Julio Morán

Dr Morán jest założycielem i prezesem AEOM (Spanish Association of Microscopic Dentistry) a także jednym z założycieli EFAM (European Federation Associations Microdentistry). Organizował międzynarodowe sympozja na których również wykładał. Włada kilkoma językami: angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

Prof. Purificación Varela-Patino

Prof. Purificación Varela-Patino ukończyła University of Santiago w Hiszpanii. Od roku 1994 jest profesorem patologii jamy ustnej oraz terapeutyki dentystycznej. Pełni funkcję Director of The Master of Endodontics w University of Santiago. Jej zainteresowania to głownie patologia stomatologiczna. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego takich wydawnictw jak Endodontic Practice Today i Medicina Oral Patología Oral y Cirugia Bucal.

Dr Gabriele Edoardo Pecora

Dr Gabriele Pecora jest profesorem z dziedziny inplantologii w University of Guarulhos w Brazyli. Jest członkiem SIE (Italian Endodontic Society) oraz założycielem oraz byłym prezesem AIOM (Italian Academy Microscopic Dentistry). Jest także jednym z założycieli EFAM (European Federation Associations Microdentistry).

Dr Christof Pertl

Dr Christof Pertl zajmuje się zarówno endodoncją jak również chirurgią. Jest profesorem w University of Graz oraz w School of Dental Medicine, University of Pennsylvania. Naucza w Harvard School of Dental Medicine oraz w Dental School in Vienna. Prowadzi praktykę w Graz w Austrii. Dr Pertl jest bardzo cenionym wykładowcą z ogromnym doświadczeniem klinicznym.

Dr Martin Trope

Dr Martin Trope prowadzi prywatną praktykę w Filadelfii. Był redaktorem naczelnym dwóch czasopism: Dental Traumatology i Endodontic Topics. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego takich wydawnictw jak Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. Jest doradcą naukowym wydawnictwa Esthetic Dentistry.

Dr Helmut Walsch

Dr Walsch ukończył Dental School of the Ludwig-Maximilians-University w Monachium. W roku 2001 zdobył tytuł Master of Science in Endodontisc/Oral Biology na Universytecie w Pensylwanii. Od 2006 roku należy do American Board of Endodontics.

Dr Jerzy Zbożeń

Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia, implantologia, nawigacja implantologiczna - www.simplant.pl. Prowadzi własną, wielostanowiskową praktykę stomatologiczną i chirurgiczną w Kielcach, w której pracuje już trzecie pokolenie dentystów w rodzinie. W 1993 założył firmę Profident (www.profident.pl) zajmującą się m.in. wprowadzaniem nowych technologii z zakresu endodoncji, mikrochirurgii i implantologii na rynek polski. Jest administratorem i współautorem specjalistycznego wortalu dla endodontów - www.endodoncja.pl. Udziela również porad w zakresie leczenia kanałowego zębów na portalu stomatologicznym www.dentonet.pl. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do lekarzy interesujących się implantologią, która jest źródłem wymiany informacji i doświadczeń dla kilkuset specjalistów z tej dziedziny. Założyciel i administrator Internetowej Listy Dyskusyjnej skierowanej do endodontów. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych czasopism stomatologicznych Endodoncja.pl i E-Dentico. Członek stowarzyszeń implantologicznych PSI, DGOI, ICOI, OSIS oraz PTS, PTE. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, skarbnik PSI.

Powrót