Pulp Fiction 18

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 18
Spotkanie Miłośników Endodoncji 1 – 4 grudnia 2016 r.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie Wszystkim Uczestnikom XVIII edycji Międzynarodowego Kongresu Pulp Fiction, które odbyło się w dniach 1 – 4 grudnia w Krakowe. Jak co roku, mieliśmy okazję posłuchać uznanych na świecie wykładowców oraz rodzimych specjalistów. Wśród omawianych tematów znalazły się nowinki ze świata stomatologii takie jak wykorzystanie komórek macierzystych w endodoncji oraz nowoczesne narzędzia do usuwania złamanych TFRK czy wykorzystanie laserów w stomatologii.

Fotorelacja

Program Sympozjum

30 listopada 2016 – środa

15:00 – Egzamin Curriculum Endodontyczne, Edycja 2016 – Polskie Towarzystwo Endodontyczne

1 grudnia 2016 – czwartek (wykłady tylko w języku polskim)

08.00 – 13.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 13.00 Warsztaty praktyczne
Nr. I: Podstawy interpretacji wyników badań pantomograficznych i CBCT (więcej…) – Dr Tomasz Zbożeń
Nr. II: Nowoczesne techniki obturacji (więcej…) – Dr Bartłomiej KaraśNr. III: Nowa jakość w odbudowie ubytków klasy II – metoda Bioclear (więcej…) – Niels van der Schee
14:00 – 15:00 Spotkanie przy kawie
15:00 – 15:10 Powitanie
15:10 – 16:40 Granice minimalnej inwazyjności podczas wykonywania dostępu endodontycznego. Ninja access – sukces czy pozorna oszczędność tkanek? – Dr Bartłomiej Karaś
16:40 – 17:00 Przerwa kawowa
17:00 – 18:30 Niepowodzenia, powikłania-leczenie skomplikowanych przypadków periodontologicznych – Dr Wojciech Bednarz
18:30 – 19:30 Triki z mojej praktyki – Dr Monika Dzieciątkowska
20:00 – 21:00 Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
21.00 – 03.00 Kolacja / Wieczór towarzyski – Techno Party (obowiązkowe stroje tematyczne !!).
około 22.30 Finał konkursów: „Endonalewka 2016″ – Nagroda główna „Urządzenie endodontyczne” „Najciekawszy strój wieczoru” – Nagroda główna „Instrument endodontyczny”

2 grudnia 2016 – piątek (wykłady w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym)

07.00 – 10.00 Śniadanie
09.00 – 09.30 Problemy medyczne pacjentów i ich wpływ na przebieg leczenia stomatologicznego – Dr Brian Sarter
09.30 – 10.00 Odbudowa brakujących i mikrodontycznych siekaczy bocznych u pacjentów nastoletnich i dorosłych (planowanie interdyscyplinarnego leczenia stomatologicznego wymagającego współpracy endodonty i chirurga jamy ustnej) – Dr Joe Rava
10.00 – 11.00 CBCT pomocne w diagnozowaniu leczenia endodontycznego. Różnorodne zastosowania tomografii wiązki stożkowej w endodoncji – Prof. Sam Kratchman
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Konwencjonalne reendo przy użyciu niekonwencjonalnych narzędzi – Prof. Sam Kratchman
13.00 – 14.30 Podejście kliniczne do dezynfekcji w endodoncji; praktyczny i kliniczny punkt widzenia na dezynfekcję w endodoncji (od instrumentacji do irygacji laserowej) – Dr Ruben Rosas
14.30 – 15.30 ObiadZdjęcie grupowe
15.30 – 17.00 Endodoncja minimalnie inwazyjna; definicja, kontrowersje i postępowanie kliniczne w minimalnie inwazyjnym leczeniu kanałowym – Dr Ruben RosasLub równolegle:
Kiedy ząb jest mocno uszkodzony: bezpieczna implantologia może uratować sytuację – Dr Carlo Saccone
17.00 – 17.30 Przerwa kawowa
17.30 – 19.00 Nowe standardy bezpiecznych znieczuleń w codziennej pracy lekarzy dentystów wykonujących zabiegi medycyny estetycznej – Dr Natalia Stachera
Lub równolegle:
Implantologia w obszarze estetycznym: czynniki kliniczne i kluczowe – Dr Michele Perelli
19.45 – 20.45 Kolacja / Czas relaksu
21.00 – 04.00 Wieczór towarzyski w klubie muzycznym – Live Music

3 grudnia 2016 – sobota (wykłady w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym)

07.00 – 10.00 Śniadanie
09.00 – 10.30 Regeneracja w endodoncji, nowa era w endodoncji klinicznej – Prof. Bekir Karabucak
10.30 – 11.30 Tworzenie uśmiechu indywidualnego, wyzwania i rozwiązania. – tech. dent. Nasser Shademan
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 14.30 Reendo metodą niechirurgiczną i mikrochirurgiczną – Prof. Arnaldo Castellucci
14.30 – 15.30 Obiad
15.30 – 17.00 Diagnostyka i leczenie przypadkowych perforacji kanału korzeniowego – Dr Guillaume Jouanny
17.00 – 17.30 Przerwa kawowa
17.30 – 18.30 MTA versus Bioceramics (nowoczesne materiały stosowane w endodoncji) – Dr Guillaume Jouanny
18:30 – 20.00 Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym i nowoczesne środki adhezyjne – Dr Richard B. Goldman
20.00 – 21.00 Czas relaksu
21.00 – 04.00 Uroczysta kolacja – w stylu Mia & Vega z filmu „Pulp Fiction” (mile widziane stroje tematyczne) – Live Music
około 22.30 Uroczyste rozdanie dyplomów – grupowe zdjęcie z wykładowcami
około 23.30 Konkurs tańca z filmu Pulp Fiction – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców

4 grudnia 2016 – niedziela

07.00 – 11.00 Śniadanie
11.00 – 14.00 Czas powrotów

Stroje tematyczne

Dzień 1 – Techno Party
Dzień 3 – Pulp Fiction

Miejsce spotkania

Best Western Premier Kraków (www.bestwesternkrakow.pl)
ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków Tel.: +48 12 376 37 00

Wykładowcy:

Dr Wojciech Bednarz

W 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą II st. w dziedzinie periodontologii. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych w AM we Wrocławiu na podstawie pracy "Zastosowanie techniki przeszczepu płata mostkowego według modyfikacji własnej w leczeniu recesji dziąseł" w 2002 roku. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Autor 2 rozdziałów monografii. Prowadzi wykłady i kursy doskonalące z periodontologii Od 1986 roku do chwili obecnej jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2000 do 2004 roku był członkiem zarządu Sekcji Periodontologii PTS, od 2003 do 2012 roku był Prezesem Oddziału PTS w Krośnie. Od 2006 do 2010 roku był wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2006 roku jest członkiem Komisji Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS, a od 2010 roku jej Przewodniczącym. Od 2002 roku jest członkiem Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Foucharda. Od 2013 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii. Od 2011 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Periodontologia. Od 1986 do 2003 roku pracował w PZOZ w Jelczu-Laskowicach, ZOZ w Miliczu, ZOZ w Jaśle i ZOZ w Gorlicach. Od 1993 do 2005 roku prowadził prywatną praktykę stomatologiczną w Bieczu. Od 2006 roku jest właścicielem i kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „MEDIDENT”w Gorlicach, która posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i stażów kierunkowych w dziedzinie periodontologii.

Prof. Arnaldo Castellucci

Prof. Arnaldo Castellucci ukończył medycynę na Uniwersytecie we Florencji w 1973 i uzyskał specjalizację w stomatologii na tym samym Uniwersytecie w 1977. W latach 1978 - 1980 uczęszczał na kursy dokształcające w dziedzinie endodoncji w Boston University School of Graduate Dentistry, u Profesora Herberta Schilder'a. Oprócz prowadzenia własnej praktyki wyłącznie endodontycznej, Dr Castellucci jest także byłym Prezydentem Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego, byłym Prezydentem Międzynarodowej Federacji Związków Endodontycznych, aktywnym Członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontyczngo, aktywnym Członkiem Amerykańskiego Związku Endodontów i Profesorem Endodoncji na Uniwersytecie we Florencji - University of Florence Dental School. Jest Redaktorem Naczelnym Włoskiego Dziennika Endodontycznego i Informatora Endodontycznego, założycielem i Prezydentem Klubu Badawczego Termicznej Gutaperki - The Warm Gutta Percha Study Club i Centrum Praktyki Mikro - Endodontycznej - The Micro-Endodontic Training Center. Jest międzynarodowym wykładowcą, autorem opracowania EndodonticS, które jest dostępne w wersji angielskiej. Dr Arnaldo Castellucci wykładał na licznych kongresach w wielu państwach: Argentyna, Brazylia, Kanada, Czile, Kolumbia, Kostaryka, Anglia, Francja, Niemcy, Gwatemala, Chiny, Korea, Indie, Izrael, Irlandia, Jordania, Liban, Malezja, Meksyk, Monako, Peru, Polska, Syria, Hiszpania, Rumunia, Rosja, Szwajcaria, Tailandia, Ukraina, USA, Venezuela.

Dr Monika Dzieciątkowska

Dysponuje ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem w pracy z pacjentami w obszarze endodontyczno-protetycznym. Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na oddziale Stomatologicznym, gdzie zdobyła I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Praca z pacjentami i dla pacjenta jest jej pasją, a wykłady i autorskie szkolenia przygotowuje i prowadzi w oparciu o własne doświadczenia, zdobywane min. we własnej praktyce, którą prowadzi od 2000r. w Łodzi. Była pionierem i prekursorem pracy z pacjentami przy wykorzystaniu mikroskopu w Polsce. Jej długoletnie doświadczenie jest oparte o wieloletnie wykorzystywanie mikroskopów, a pierwsze prace z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego wykonywała w Poradni Endodoncji Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1998r. Jest założycielem, członkiem i wykładowcą Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Jako, że jej pasją jest praca z pacjentem i dla pacjentów w oparciu o własne doświadczenia i stomatologię opartą na najnowszych naukowych badaniach prowadzi od kilkunastu lat szereg wykładów. Współpracuje jako wykładowca z leaderami rynku stomatologicznego. Swoje doświadczenia zawodowe stara się połączyć z fotografią, której tajniki wykorzystuje w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Jest aktywnym członkiem ITI (International Team for Implantology) oraz PASE.

Dr Guillaume Jouanny

Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów.

Dr Richard B. Goldman

Dr Richard Goldman ukończył geologię na SUNY/Albany, a następnie ukończył SUNY/Stony Brook School of Dental Medicine, gdzie uzyskał tytuł chirurga dentysty. Następnie odbył roczny staż w Veterans Administration Medical Center w Buffalo, w Nowym Yorku oraz zdobył tytuł członka Academy of General Dentistry w 1990. Po 20 latach prowadzenia prywatnej praktyki stomatologicznej związał się z Firmą Parkell (obecnie: Vice President-Clinical Products), gdzie prowadzi praktykę stomatologiczną dla celów „badawczych”. Współpracuje z chemikami i inżynierami w opracowywaniu nowych rozwiązań, przybliżając perspektywę stomatologa i testując produkty.Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych m. in. American Dental Association, New York State Dental Association, Suffolk County Dental Society, the Academy of General Dentistry, the Suffolk County Forensic Dental Society, the American Association for Dental Research, the International Association for Dental Research, and the Suffolk County Medical Reserve Corps. Dr Goldman pracował przy identyfikacji ofiar ataku terrorystycznego World Trade Center 2011 roku oraz przy identyfikacji ofiar katastrowy lotniczej lotu 587 w 2001 roku.Dr Goldman jest doświadczonym wykładowcą, znanym z interakcji ze słuchaczami i bezpośredniej komunikacji. W swych wykładach odnosi się do konkretnych potrzeb słuchaczy i zaprasza do dyskusji.

Prof. Bekir Karabucak

Dr Bekir Karabucak uzyskał tytuł chirurga dentysty na Istanbul Univeristy (Turcja) oraz tytuł lekarza dentysty na University of Pennsylvania, gdzie ukończył również studia magisterskie z zakresu biologii jamy ustnej. Następnie ukończył podyplomowe szkolenie z zakresu endodoncji na University of Pennsylvania. Po zakończeniu studiów Dr Karabucak pozostał na Uczelni, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Endodoncji oraz pełni funkcję kierownika katedry Endodoncji. Jest również Kierownikiem Programu Zaawansowanej Edukacji Stomatologicznej oraz Kierownikiem Stażu Podoktoranckiego. Jednocześnie Dr Karabucak praktykuje endodoncję pełni funkcję kierownika w klinice akademickiej Endodontics Clinic at the School of Dental Medicine University of Pennsylvania. Jest także lekarzem prowadzącym w Children’s Hospital of Philadelphia. Dr Karabucak jest laureatem wielu prestiżowych nagród, np.: Dental Faculty Honorary Award Omicron Kappa Upsilon Honor Dental Society, Earle Bank Hoyt Award University of Pennsylvania School of Dental Medicine, Educator Award American Board of Endodontics and Resident Research Award University of Pennsylvania School of Dental Medicine. Posiada tytuł Diplomate of American Board of Endodontics is jest członkiem licznych towarzystw naukowych, takich jak: American Association of Endodontics and American Association of Dental Research, The Pulp Biology Group and Turkish Association of Endodontics. Dr Karabucak ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych w czasopismach i podręcznikach, oraz jest recenzentem prasy branżowej, współpracuje m. in. z Journal of Endodontics, Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, Korean Journal of Restorative Dentistry and Hacettepe University Dental Journal Academic Committees at School of Dental Medicine.

Lek. stom. Bartłomiej Karaś

Ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Głównym obszarem zainteresowania jest endodoncja/leczenie kanałowe/ z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego z zastosowaniem nowoczesnych technologii i sprzętu medycznego.Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology.Bierze czynny udział w pracach Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.Obliguje go to do pracy zgodnej z najnowszymi, światowymi trendami. Duży nacisk kładzie na podnoszenie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych, czego dowodem jest uczestnictwo w licznych kursach i konferencjach polskich i zagranicznych. Ciągłe dokształcanie się pozwala mu leczyć pacjentów według najnowszych trendów.W 2012 roku uzyskał CERTYFIKAT Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.Jest to dyplom, dokumentujący odbycie cyklu szkoleń w zakresie leczenia kanałowego z zastosowaniem mikroskopu oraz przedstawienie kilkudziesięciu przypadków klinicznych z praktyki, otrzymywany na podstawie egzaminu teoretyczno-praktycznego, złożonego przed Komisją Naukową Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.W pracy obowiązują go wysokie standardy, zarówno w procedurach medycznych, jak i w obsłudze pacjenta. Współpracuje z lekarzami wszystkich specjalizacji. Jego rola, w pracy zespołowej, polega na przygotowywaniu endodontycznym pacjentów kierowanych na leczenie protetyczne czy ortodontyczne oraz leczenie skomplikowanych przypadków endodontycznych.

Prof. Sam Kratchman

Dr Sam Kratchman to specjalista endodonta, uznany wykładowca, autor wielu prac naukowych z zakresu endodoncji i mikrochirurgii, członek wielu towarzystw naukowych. Zarówno licencjat z biologii jak i tytuł lekarza dentysty uzyskał na Uniwersytecie TUFTS w Bostonie, Massachusetts. Następnie zdobył certyfikat z endodoncji na uniwersytecie Pennsylwania, gdzie obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny oraz Zastępca Dyrektora Podyplomowej Endodoncji, czuwając nad kształceniem z zakresu mikrochirurgii. Dr. Kratchman jest autorem kilku artykułów oraz współautorem kilku książek dotyczących endodoncji. Działa na rzecz repopularyzacji mikrochirurgii w podręcznikach do endodoncji oraz klinikach dentystycznych Ameryki Północnej. Opracował i opatentował instrument zwany S-kondenser do obturacji kanałów zębowych. Dr Kratchman znalazł się na okładkach wydania "Best of" w magazynach "Main Line Today" oraz "Doctor of Dentistry". Dr Kratchman jest chętnie zapraszanym wykładowcą, gościł już na kongresach endodontycznych W USA, Europie, Skandynawii, Ameryce Południowej oraz Azji. Oprócz pracy dydaktycznej nadal prowadzi dwa specjalizujące się w endodoncji gabinety W Exton oraz West Chester w Pensylwanii.

Dr Michele Perelli

Dr Michele Perelli ukończył stomatologię i protetykę na University of Turin w 2001. Jest absolewentem wielu podyplomowych kursów z zakresu periodontologii i implantologii we Włoszech i w USA (w 2007 – 2008 na Wydziale Periodontologii na Penn University, Philadelphia U.S.A.) oraz z zakresu protetyki (2009 – 2010 dr. Gracis S – Mediolan – Włochy).Obecenie pracuje jako wykładowca na Wydziale Oral Surgery Department of the University of Medicine - Turin. Jest często zapraszanym wykładowcą na kursach i sympozjach, gdzie mówi na temat Periodontologii, Implantologii skupiając się na krótkich implantach. Od maja 2015 jest kluczowym członkiem Gao Forum.Autor licznych publikacji naukowych, m. in.: - Corrente G., Abundo R., Des Ambrois A., Savio L., Perelli M. “Short porous implants in the posterior maxilla: a 3 year report of a prospective study. Int. J. Periodontics Restorative Dent 2009;29(I):23-9 - Abundo R., Corrente G., Des Ambrois A., Savio L., Perelli M. “A connective tissue graft envelope technique for the treatment of single gingival recession: a 1-year study”. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2009, 29 (6):593-7. - Perelli M., Corrente G., Saccone C., Abundo R. “Use of 8 mm implants in the posterior maxilla and mandible: preliminary results at a one-year prospective study”. Quintessence International 2010. - Perelli M., Abundo R., Corrente G., Saccone C. “Short (5 and 7 mm long) porous implants in the posterior atrophic mandible: a 5-year report of a prospective study”. Eur. J. Oral Implantology 2011;4(4):363-8.- Perelli M., Abundo R., Corrente G., Saccone C. “Short (5 and 7 mm long) porous implants in the posterior atrophic maxilla: a 5-year report of a prospective single – cohort study”. Eur. J. Oral Implantology 2012;5(3):262-267.- Perelli M., Abundo R., Corrente G., Saccone C. “Kurze Implantate (5 und 7 mm lange) mit poroser oberflache im atrophierten oberkieferseitenzahngebeit – 6- Jahres – Bericht einer prospektiven studie”. Impalntologie (German) 2013;21(3) 269-279.

Dr Joseph Rava

Dr Joe Rava ukończył Gettysburg College w Filadelfii a tytuł lekarza dentysty otrzymał na Pennsylvania School of Dental Medicine. Jest członkiem towarzystw specjalistycznych: American Dental Association, Pennsylvania Dental Association, Chester/Delaware County Dental Society oraz Academy of General Dentistry. Pełnił funkcję doradcy w US Healthcare Executive Advisory Board oraz pracował jako wolontariusz w czasie Narodowego Miesiąca Zdrowych Zębów Dzieci. Otrzymał również wyróżnienie Invisalign Preferred Provider oraz Best of Main Line for General Dentist.

Dr Ruben Rosas

Dr Ruben Rosas uzyskał tytuł chirurga stomatologa na University Latin of México w Celaya. W 2005 roku zrobił specjalizację z endodoncji na Autonomous University of Querétaro. Jest przewodniczącym stowarzyszenia endodontycznego Guanajuato Association of Endodontists oraz profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Endodoncji na University of De LaSalle Bajío. Dr Rosas jest także recenzentem czasopisma the International Endodontic Journal. W 2013 roku otrzymał nagrodę dla badaczy z dziedziny endodoncji. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w Leon, Guanajuato w Meksyku, a w swej pracy posługuje się mikroskopem zabiegowym.

Dr Brian H. Sarter

Brian H. Sarter, M.D., F.A.C.C. w 1986 roku ukończył Duke University (Zoology) w Durham w Północnej Karolinie, a następnie podjął studia na University School of Medicine w Nowym Jorku, które ukończył w 1990 roku. Podyplomowo szkolił się na Wydziale Medycyny w Hospital of the University of Pennsylvania oraz w Allegheny University Hospitals w Filadelfii. Obecnie pracuje jako Dyrektor Medyczny w Christiana Care Hospital oraz jako Docent na Wydziale Medycyny w Thomas Jefferson University Hospital. Dr Sarter jest także aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń dentystycznych, między innymi: North American Society of Pacing and Electrophysiology, American College of Physicians, American College of Cardiology, Cardiac Electrophysiology Society.

Tech. dent. Nasser Shademan

Nasser Shademan to uznany na świecie technik dentystyczny, profesjonalny malarz i rzeźbiarz. Unikalny na skalę światową artysta zajmujący się techniką stomatologiczną podnosząc ją do rangi Sztuki Stomatologii Estetycznej. Ceniony w kręgach zawodowych za swą nieprzeciętną wiedzę i umiejętności techniczne. Jest twórcą Mikro Estetytki – koncepcji poświęconej sztuce odwzorowania naturalnej estetyki w stomatologii w skali mikro, tak aby uzyskać odbudowę trójwymiarową, dopasowaną do twarzy, kolorytu cery, tekstury oraz płci. Jego wiedza technologiczna dotycząca mechanizmów odbudowy w połączeniu z artystycznymi umiejętnościami umożliwia mu zaprojektowanie odbudowy protetycznej z najdrobniejszymi detalami, która zachwyca i satysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających pacjentów (w tym znanych celebrytów).Nasser to pierwszy na świecie technik, który wytwarza odbudowy protetyczne, gdzie w warstwach porcelany są zręcznie i szczegółowo odwzorowane postacie w skali mikro. Jego prace obejmują między innymi portrety słynnych osób, prace Michała Anioła, Leonardo Da Vinci oraz oczywiście portrety pacjentów – wszystkie prace mają wymiary tak małe, że są ledwie widoczne gołym okiem. Nasser Shademan jest znany z dużej innowacyjności i pewnej ręki, dzięki czemu potrafi zapewnić dobre rozwiązanie nawet w najbardziej skomplikowanej sytuacji. Znany ze swoich umiejętności technicznych i projektowania wyjątkowych mechanizmów odbudowy, Nasser opracował pierwszy na świecie nie chirurgiczny system odbudowy dziąseł - przykręcane dziąsła Mona Lisa. Dzięki temu zapewnia naturalną estetykę do zastosowania przy odbudowach po zabiegach implantologicznych i nieimplantologicznych.Nasser rozumie złożoność procesu planowania uśmiechu indywidualnego i w ostatnich latach rozwinął rewolucyjną koncepcję „projekt uśmiechu indywidualnego w 20 minut”, który jest uznawany za bardzo efektywne i szybkie narzędzie komunikacji, szczególnie dla potrzeb stomatologii estetycznej. Nasser współpracuje z wieloma protetykami na całym świecie, włączając w to US, Australię, Europę i Azję.Nasser jest uznanym wykładowcą, prowadzi wykłady i kursy praktyczne lokalne i międzynarodowe. Jest również autorem licznych artykułów w magazynach branżowych w Azji, Australii i Europie. Jest dyrektorem Oral Max, jednego z najbardziej wyrafinowanych centrów protetycznych w regionie Azji i Pacyfiku. Celem laboratorium jest wytwarzanie najwyższej jakości odbudów estetycznych. To centrum obejmuje specjalistyczne laboratorium odbudowy estetycznej oraz zaawansowane centrum szkoleniowe, które oferuje podyplomowe kształcenie dla lekarzy oraz techników.

Lek. dent. Natalia Stachera

Natalia Stachera – jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Posiada już spory dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne. Pierwsze sukcesy odnosiła już jako studentka zdobywając wyróżnienia na ogólnopolskich konferencjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Jest zwyciężczynią w Ogólnopolskim Konkursie „Złoty Reamer” w kategorii: najlepsza praca oryginalna napisana przez studenta stomatologii (praca pt. „Warstwa mazista a szczelność wypełnień kanałowych wykonanych z materiału Gutta-Flow – badania in vitro”; praca opublikowana w czasopiśmie „Magazyn Stomatologiczny” 9/2011) oraz finalistką w kategorii: opis przypadku „Happy end” również opublikowanego przez czasopismo „Magazyn Stomatologiczny”. Prowadzi działalność dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest doktorantką w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także członkiem Pomorskiego Towarzystwa Anatomicznego. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła podyplomowe studia "Medycyna Estetyczna Dla Lekarzy".

Lek. stom. Tomasz Jerzy Zbożeń

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Pracuje razem z ojcem w wielostanowiskowej praktyce w Kielcach. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, członek Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (AAE). Podjął studia doktoranckie na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozpoczął kształcenie na Wydziele Endodoncji Uniwersytetu Pensylwanii (UPenn) w Filadelfii.

Powrót